THĐC Mừng Lễ Mẹ Đau Thương 2022 và Quĩ Truyền Giáo THĐC 2022

 
 

Quí THĐC rất thân mến của em, 

Năm 2022, THĐC Hoa Kỳ các vùng đă qui tụ lại mừng Lễ Mẹ Đau Thương như sau:

Vùng New Orleans LA (Louisiana) Chúa Nhật 11/9

Chúng em vùng New Orleans đă gặp nhau mừng Quan Thầy Sunday vừa qua 11/9/2022 - rất vui vẻ trong khu vực huấn viện Đồng Công.

Em có thông tin cho các Anh Chi biết về lịch tŕnh Việt Nam Truyền Giáo của hội Thdc và hội cần sự đóng góp thêm cho quỹ v́ tới giờ mới có 6,600...   

 

Vùng Houston TX 

Như thường lệ, gặp nhau tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nơi Anh Lm THĐC Trần Đ́nh Khả làm Chánh xứ 2 năm nay.

 

Vùng DFW Dallas Fort Worth TX Thứ Bảy 17 tháng 9 năm 2022

Kính các AC THĐC,

Nhân dịp mừng lễ Mẹ quan thầy Ḍng năm nay, sau ba năm COVID-19, kính mời quí AC tới tham dự buổi họp mặt ngày 17 tháng 9, 2022 tại tu viện Thánh Gia, 4057 Rendon Rd, Ft. Worth, TX 76410.
Chương tŕnh  họp mặt Ae. Thân hữu Đồng Công4:00 PM  gặp mặt, 5:00 Thánh lễ mừng quan thầy sau đó tiệc mừng ( xin các AC mỗi người  mang  một món)

8:00 PM Tạm biệt.

Năng Nhàn  

 >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vùng Nam CA Chúa Nhật 18/9/2022

Từ năm 2018, THĐC Nam CA không c̣n qui tụ lại ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con của tỉnh ḍng để mừng Lễ Mẹ Đau Thương và Mừng Xuân nữa,

mà ở tại nhà xứ của Giáo xứ Saint Barbarra GP Orange, nơi Anh Lm THĐC (Đội XII) Phạm Ngọc Tuấn làm Chánh xứ.

Số anh chị em tham dự năm 2022 này với con số tương đương với các lần trước từ 25 đến gần 30, bao gồm cả 2 linh mục.

Quĩ Truyền giáo THĐC 2022 được một số THĐC đóng góp như sau:

$100.00 - AC Trần Xuân Nghinh / Mộng Anh (Đội II)

$100.00 - AC Bùi Lư (Đội IXC)

$300.00 - AC Mẫn Hạnh (Đội X)

$100.00 - Anh Phạm Bắc (Đội X)

$100.00 - AC Châu Thúy (Đội XI)

$700.00 - THĐC Nam CA