RIP Anh Isidoro M. Dinh Thanh Bac, CRM

 

Quí THĐC rất thân mến của em từ Calcutta 3 giờ 15 chiều ngày Thứ Hai 17/10/2022,

Em nhận được Ai Tín từ Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng, CRM, về biến cố Anh Đinh Thành Bắc Đội V qua đời tại Tỉnh ḍng HK.

Hiệp thông với Tỉnh ḍng, chúng ta hiệp thông dâng lời Ca vịnh Ngợi khen của Mẹ Maria với anh em ḍng để tạ ơn Chúa cho anh ơn bền đỗ,

đồng thời mừng cho Anh được đoàn tụ Gia đ́nh Đồng công trên trời với anh Cả và anh em ḍng.

Xin Chúa sớm đưa LH của anh về hưởng thánh nhan Chúa trên quê trời nếu anh c̣n vướng mắc trong luyện tội nhé. 

em tâm phương

 

 
Cám ơn Anh Lưu Chủ đă chuyển chương tŕnh hậu sự cho THĐC chúng em.
Chúng ta tiếp tục hiệp thông tạ ơn và cầu nguyện cho một người anh LM CRM, 
cùng lớp khấn với THĐC Tống Huy Thọ (Nam CA) và Trần Châu Hợp (San Jose CA đă RIP),
và cùng lới khấn với 2 LH đă qua đời Ts Hoàng Trọng Tín, CRM và Lm Nguyễn Huy Chương, CRM.
tâm phương