Hnh trnh Việt nam - Truyền gio Đồng cng II 2022

 

Qu THĐC rất yu dấu trong Lng Đồng Cng Thương Xt của Mẹ Cha Cứu Chuộc,

Chỉ cn 1 thng v 1 tuần nữa l Hnh trnh Việt Nam Truyền gio Đồng Cng II 2022 bắt đầu.

Bởi thế, em xin tạm đc kết cng qu THĐC về phi đon THĐC đại diện tham gia, km theo quĩ truyền gio cho tới nay.

Trước hết về phi đon THĐC tham dự chuyến đi chộp bắt lịch sử hiếm qu ny l 5 người, giảm xuống từ con số 16 lc đầu:

Đội X - AC Uẩn Dung từ New Orleans LA, Đội IX: Anh Phạm Cao Thụ từ San Diego CA, v chng em tm phương thy nga từ San Bernardino CA.

 Sau nữa, về quĩ truyền gio 2022 của THĐC chng ta ko di suốt cả nửa năm nay như sau:

 $1,000.00 - AC Điềm Mỹ Houston TX, khng thể đi bởi chị Mỹ mới bị bệnh nhưng đng gp thay thế

$2,000.00 - AC Uẩn Dung New Orleans LA, đng gp theo qui định cho những ai tham dự chuyến đi

$0,300.00 - Nhm THĐC New Orleans LA trch quỹ chung

$0,700.00 - Nhm THĐC Nam CA$100.00 - AC Trần Xun Nghinh / Mộng Anh (Đội II) + $100.00 - AC Bi L (Đội IXC) + $300.00 - AC Mẫn Hạnh (Đội X) + $100.00 - Anh Phạm Bắc (Đội X) + $100.00 - AC Chu Thy (Đội XI)

$2,620.00 - Nhm THĐC Dallas - Fort Worth TX: $100.00 AC. Khương-Tina + AC. Khải-Xinh $1,000.00 + $1,100 ($100 x 11) + $250.00 ($50.00 x 5) + $140.00 ($20.00 x 7) + $30.00 ($10.00 x 3)

$0,500.00 - Quĩ chung của THĐC HK

$7,120.00 Tổng số đng gp được tường trnh ngy 3/10/2022

$6,680.00 - Tổng số đng gp đ được tường trnh ngy 4/9/2022  

13,800.00 - Tổng quĩ truyền gio cho tới hm nay ngy 3/10/2022

 Sau hết, v chuyến đi bắt đầu khởi hnh từ ngy 7/11/2022, v tổng quĩ sẽ chuyển ngn về VN vo đầu Thng 11/2022,

bởi thế, Quĩ Truyền gio 2022 của THĐC chng ta vẫn cn tiếp tục nhận đng gp cuối cng của qu THĐC cho tới hết ngy 31/10/2022.

Hy vọng với đng gp của một số THĐC đại gia chưa ra tay sẽ lm cho quĩ truyền gio 2022 của THĐC ln tới 20 ngn MK!

Xin viết chi phiếu hay ngn phiếu payable to CRM, v gửi về cho Rev Tung Do, CRM 1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836

 Tạ ơn Cha Mẹ v cm ơn Qu THĐC đ nối vng tay lớn đng gp vo quĩ truyền gio 2022 của THĐC chng ta.

Xin LTXC v biến b đắp cho tấm lng quảng đại của Qu huynh bằng cch "ai đ c lại cng ban thm cho dồi do hơn thế nữa" (Mathu 25:29).

 

em tm phương


Em xin lỗi đ qun số tiền đng gp của Anh Phạm Cao Thụ, 1 THĐC trong phai đon 5 người, 1 ngn MK. 

Như thế tổng quỹ tam kết l 14 ngn 800 MK.