Các Youtube Trực Tuyến Khóa LTXC XXXXIV - 2021 Ở GP Rochester New York


  

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 Tạ ơn LTXC cho Nhóm TĐCTT chúng ta, ngay trong thời điểm quái dịch delta-21 đang hoành hành đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ này,

đến độ Khối Liên Âu đã loại bỏ cả Hoa Kỳ ra khỏi danh sách các nước an toàn để có thể vào 27 nước phần tử của khối Liên Âu ấy,

mà TĐCTT chúng ta vẫn thực hiện được 2 trong 6/8 khóa LTXC như được dự tính và thực hiện một cách chộp bắt trong năm 2021 đây.

Nếu Khóa LTXC XXXXIII-2021 ở GP Orange California đã diễn ra rất tuyệt vời ân tình thánh tới đâu cuối tuần 13-14/8 ở GX Saint Columban thế nào,

thì Khóa LTXC XXXXIV-2021 ở GP Rochester New York cũng đã diễn ra còn hơn thế nữa, chẳng những về ân tình thánh với Chúa cũng như với nhau, mà còn cả về bầu khí thoải mái như chẳng có dịch bệnh chi hết.

Riêng bản thân em, sau khi về lại nhà ở California, em đã tự động "cấm phòng" - quarantine 3 ngày với các con các cháu và đồng thời cũng giãn cách - social distance cả với vợ nữa.

Vì trong 5 ngày xa nhà này, nhất là ở các môi trường có thể bị lây nhiễm, như chiều Chúa Nhật phục vụ bữa tối homeless ở House of Mercy, hay trên máy bay, hoặc ở phi trường v,v, Nhưng kết quả test covid-19 của em vẫn negative! 

Ngoài ra, Khóa LTXC XXXIV - 2021 mới cuối tuần vừa qua 27-28/8 lại còn có cả youtube trực tuyến nữa, trong khi Khóa LTXC XXXXIII - 2021 ở GP Orange CA 13-14/8 không có bởi hiện trường không sử dụng được wifi.

Hy vọng Khóa LTXC XXXXV - 2021 ở GP San Jose cuối tuần tới 10-11/9 ở TTCGVN và Khóa LTXC XXXXVI - 2021 ở TGP Washington 8-9/10, cũng sẽ có thể thực hiện youtube trực tuyến với wifi thuận lợi tại chỗ tổ chức.

Xin mời quí TĐCTT của em, ở 7 TGP và 15 GP Hoa Kỳ, nhất là ở Houston + Dallas + Fort Worth + AustinTX; Oklahoma OK, Philadelphia PA, Pensacola Florida, không thể tổ chức hay tham dự như các năm trước,

và cả quí TĐCTT đã tham dự trực tiếp Khóa LTXC XXXXIV - 2021 ở GP Rochester New Yorkcùng hiệp thông từ từ theo dõi bộ youtube trực tuyến của Khóa LTXC XXXXIV - 2021 ở GP Rochester New York dưới đây nhé: 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo, để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa như TMTX Maria vậy. Amen 

em tĩnh  


Đề tài chính 1:  Hôn Nhân - Mầu Nhiệm Cao Cả  (Khởi Nguyên 1:26-27, 2:18-25; Epheso 5:32)

Giảng huấn: Cha Trương Thịnh Đạt, CRM   Thời điểm: 9:45 - 10:45 am

Giáo xứ: Saint Jude GP Rochester New York

https://youtu.be/IV8IjiadpAo


Đề tài chính 2: Gia Đình - Mầm Mống Sự Sống (Khởi Nguyên 7:1-5; 8:15-18; 9:1-7) 


Giảng huấn: Phó tế Vĩnh viễn Nguyễn Bình Yên


Thời điểm: Thứ Sáu 27/8/2021


Địa điểm: Giáo xứ Siant Jude GP Rochester New Y

ork  https://youtu.be/R25cTC6wVQ4


Đề tài phụ họa 1:  Hôn nhân khủng hoảng - "Họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3) Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh Thời điểm: Thứ Sáu 27/8 3:30 pm - 4:30 pm
Địa điểm: Giáo xứ Siant Jude GP Rochester New York

                https://youtu.be/Wj7dcHYPLfY
 

Đề tài phụ họa 2: Cứu vãn Hôn Nhân - "Đổ nước đầy các chúm" (Gioan 2:7)

Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Thời diểm: Thứ Sáu 27/8 4:45 pm - 5:45 pm

Địa điểm: Giáo xứ Siant Jude GP Rochester New York

     https://youtu.be/Tkvpy7EJcAo

Đề tài chính 3:  Anh Em - Chăm sóc cho nhau (Khởi Nguyên 4:9)

Giảng huấn: Cha Trương Thịnh Dạt, CRM

Thời điểm: Thứ Bảy 28/8 9:45 - 10:45 am

Địa điểm: Giáo xứ Saint Jude GP Rochester NY

  https://youtu.be/c1D30hqa05w 

Đề tài chính 4:  Chị em - Sống chết có nhau (Gioan 11:21,32)

Giảng huấn: Thày Phó tế Vĩnh viễn Nguyễn Bình Yên

Thời điểm: Thứ Bảy 28/8 11:00 am - 12:00 pm

Giáo xứ: Saint Jude GP Rochester New York

                 https://youtu.be/4bzmZvn6LMw  

Đề tài phụ họa 3:  Hôn nhân Gia đình - Thời điểm Thương Xót (ĐTC Phanxicô 6/3/2014)
Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Thời điểm: Thứ Bảy 28/8  3:30 - 4:30 pm

Giáo xứ: Saint Jude GP Rochester New York  

https://youtu.be/biYcxvmuUwY