THĐC - Những Tháng Ngày Đồng Công: Tháng 2/2024

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Nếu Tháng Giêng 2024, vì có Lễ Thánh Phaolô Tông đồ Trở Lại 25/1,

thời điểm tột đỉnh của Tuần Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô giáo,

nên ý chỉ của ĐTC Phanxicô là "Cầu xin Tặng Ân Đa Dạng trong Giáo Hội",

thì Tháng 2/2024 có Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân, 11/2, Lễ Mẹ Lộ Đức,

mà ý chỉ của ngài là "Cầu cho Bệnh Nhân Nguy Tử".

Vậy, theo tinh thần tôn sùng Đức Thánh Cha của Dòng, 

chúng ta hãy hiệp thông với Giáo Hội để cầu nguyện theo ý chỉ của Ngài,

và cách riêng cùng nhau cử hành Những Tháng Ngày Đồng Công trong Tháng 2/2024 này,

đặc biệt là cùng nhau cảm tạ LTXC về thời điểm 71 năm Khai Dòng (1953 - 2024),

cũng như tưởng nhớ đến quí anh đã ra đi trước chúng ta, trong đó có Đấng Sáng Lập của chúng ta.

em tâm phương

Tháng 2

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

FEBRUARY FOR THE TERMINALLY ILL 

We pray that those with a terminal illness, and their families,

receive the necessary physical and spiritual care and accompaniment. 

Tháng Hai 2024 - Cầu cho Bệnh Nhân Nan Y / Nguy Tử

Chúng ta nguyện xin cho những ai trải qua bệnh trạng nguy tử, và gia đình của họ, 

để họ được chăm sóc và hỗ trợ cần thiết về thể lý cũng như tinh thần.

 

“Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.

Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó;

con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh […]. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng”

(Êzêkiên 34:15-16).


Anh Linh Mục Việt Châu (đội 2), Dòng Thánh Thể ở New Orleans LA, dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này, 

cũng là tháng của Lm Lê Hữu Từ (Đội 9), nhưng anh đã  qua đời.     

- Ngày 2: Lễ Kính Mẹ Dâng Con

                Ngày khai dòng 2/2/1953

                Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, giám mục địa phận Bùi Chu, 

                ban Sắc lệnh thành lập DĐC trong địa phận Bùi chu,

                và đặt cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ làm Bề trên tiên khởi.

                Quan Thày Đội VI

                Quan Thày Đội Mẹ Dâng Con (Lớp Khấn XV Hải Ngoại)

               Tưởng nhớ Anh Vincente Trần Đức Hiện, tức Anh Hậu THĐC đội IXA, 

               qua đời năm 2013 tại San Jose, CA. 

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Stephano M. Nguyễn Cao Đàm, CRM, LK VIII, 

                qua đời năm 2023 ở VN, hưởng thọ 83 tuổi.

- Ngày 7: Tưởng nhớ Anh Ambrôsiô Maria Nguyễn Tâm Niệm, CRM Đội VII, 

                qua đời 2017, ở Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi.

- Ngày 8: Tưởng nhớ chị Elizabeth Ngọ, phu nhân Anh Lý Châu Huỳnh, THĐC đội 7, 

                qua đời ở Việt Nam năm 2016. 

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Phó Tế Phạm Sĩ Hiệp (tức Anh Thu THĐC Đội V), 

                 hội trưởng tiên khởi của THĐC qua đời năm 2006 ở New Orleans LA

- Ngày 11: Lễ nhớ Mẹ Lộ Đức, Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân

- Ngày 16: Tưởng nhớ Anh Giacôbê Mẹ Xuống Tuyết Vũ Đại Lượng, CRM Đội II, 

                 qua đời năm 2006, ở Carthage, MO, hưởng thọ 74 tuổi; và

                 Anh THĐC HK Phó tế Gioan Baotixita Nguyễn Văn Định (chưa tập hay khấn, thuộc lứa tuổi Đội IV) 

                qua đời năm 2023 ở Houston TX hưởng thọ 85 tuổi.

- Ngày 20: Tưởng Nhớ Anh Phanxicô Salesio Phạm Vương (THĐC Đội VI) 

                  qua đời năm 2018 ở South Carolina

- Ngày 22: Tưởng nhớ Anh Gabriel Mẹ Dâng Mình Đồng Tiến, CRM đội 2, 

                  qua đời năm 1986, ở  Carthage MO, 

                  hưởng thọ 64 tuổi

 


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974