Những Tháng Ngày Đồng Công: Tháng Giêng 2024

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công
của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Chúng ta đang sống những giây phút cuối cùng của năm 2023, 
một thời khoảng 365 ngày trong sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa sẽ vĩnh viễn không còn nữa,
ngoài những dấu vết lịch sử biến động bất thường, cả về thiên nhiên lẫn nhân tạo, chưa từng có trên trái đất này,
xẩy ra cho chung thế giới loài người cũng như cho ngôi nhà chung của loài người trong vũ trụ bao la hầu như vô cùng bất tận này.

Nếu lịch sử của loài người là tiến trình mạc khải thần linh của Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và toàn năng cho phần rỗi của chung và từng con người,
thì "tất cả những gì xẩy ra trên trần gian này đều có thời của chúng" (Giảng Viên 3:1) và đều lợi ích cho những ai tin tưởng yêu mến Thiên Chúa (x. Roma 8:28).
Với tất cả tâm tình tin tưởng thần linh vào LTXC và tinh thần tận hiến Đồng Công cho Thánh Mẫu, CRM chúng ta, dù là TSĐC hay THĐC, 
chúng ta tiến vào một tân niên 2024 theo chiều hướng của những ý chỉ của ĐTC Phanxicô cùng với ý nguyện cử hành kim khánh 50 năm thành lập THĐC (1974-2024).

em tâm phương

Tháng 1

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ


JANUARY FOR THE GIFT OF DIVERSITY IN THE CHURCH
We pray that the Holy Spirit may help us to recognise the gift of different charisms within the Christian community
and to discover the richness of different traditions and rituals in the Catholic Church. 

Tháng Giêng 2024 -Cầu xin Tặng Ân Đa Dạng trong Giáo Hội
Chúng ta xin Thánh Linh giúp chúng ta biết nhận ra tặng ân của các đặc sủng khác nhau trong cộng đồng Kitô hữu, 
và biết khám phá thấy những gì là phong phú nơi các truyền thống và nghi thức khác nhau trong Giáo Hội Công Giáo

 

 

 

 

“Chúa Thánh Thần không uốn nắn những cá nhân đơn độc,

nhưng tạo chúng ta thành một Giáo hội trong nhiều đặc sủng đa dạng, trong một sự hiệp nhất không bao giờ đồng nhất.

Đấng Bảo Trợ khẳng định sự trổi vượt của tính cách toàn thể"

(ĐTC Phanxicô - Bài Giảng Lễ Hiện Xuống 23/5/2021)

 

 

 

Anh Linh Mục Nguyễn Bằng, tức Anh Độ (Đội 1) Dòng IC, dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này, cũng là tháng của Anh Linh Mục Nguyễn xuân Hoan (Đội 3) Hemphill, TX, đã qua đời.

 

- Ngày 1: Lễ Trọng Mẹ Thiên Chúa 

                Quan Thày Đội VII

                Quan Thày Đội Mẹ Thiên Chúa (Lớp Khấn IX – XI Hải Ngoại)

               Tưởng nhớ Anh Đaminh Trần Văn Thục, Tức Anh Thìn THĐC đội 1, cháu ruột của Anh Cả, qua đời năm 2013, ở New Orleans, LA 

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Anton Nguyên Văn Sử (Tư), THĐC IX A, qua đời ở Arlington TX, hưởng thọ 71 tuổi

- Ngày 7: Tưởng nhớ Anh Giuse Hoàng Thành Trường, THĐC đội 5, qua đời năm 2010 tại North Carolina. 

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Athanasiô Mẹ Dâng Mình Nguyễn Linh Uy, CRM đội III, qua đời năm 2007, ở Nhà Mẹ Việt Nam, MO hưởng thọ 70 tuổi.

- Ngày 15: Tưởng nhớ Anh Phêrô Sinh Nhật Mẹ Ngô Châu Minh, CRM đội II, qua đời năm 2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 84 tuổi.

- Ngày 17: Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Đức Tính/Mậu, THĐC IXC, qua đời năm 2019, ở Brisban Úc châu, hưởng thọ 66 tuổi.

- Ngày 22: Tưởng nhớ Anh Gioan Vianney Mẹ Thăm Viếng Đỗ Thành Nhân, CRM đội XI, qua đời năm 2008, ở Carthage, MO hưởng dương 51 tuổi.

- Ngày 24: Sinh nhật Anh Tổng Phục Vụ Vũ Minh Nhiên, CRM

- Ngày 25: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Michael Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, tức Anh Huấn THĐC đội XI, qua đời năm 2013, ở New Orleans, LA

- Ngày 28: Tưởng nhớ Anh Matthias Mẹ Đau Thương Nguyễn Huy Chương, CRM đội V, qua đời năm 2009, ở Corona CA, hưởng thọ 68 tuổi.

-Ngày 29:  Tưởng Nhớ Anh Anselmo Đinh Vương Cần, CRM đội IV, qua đời ở Carthage MO năm 2017, hưởng thọ 76 tuổi.

 

 

THĐC Mừng Kim Khánh 50 năm thành lập (1974-2024)

 

 "Ngày nào Chúa không chọn nữa, Ngài đưa về thế gian để làm việc khác thì cũng là do ý Chúa, chẳng ai hiểu được"

 

(Anh QP với Đại Hội THĐC 27/4/1974)

 

 

 

 Anh chị em THĐC HK và VN hội ngộ lần đầu tiên tại Nhà Mẹ ngày 29/11/2022, Ngày Đoàn Sủng của Dòng


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974