THĐC - Những tháng ngày Đồng Công trong Tháng 12/2023

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công
của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Cuối tháng 11 hằng năm là thời điểm Giáo Hội bắt đầu tiến vào 4 tuần Mùa Vọng dọn mừng Đại Lễ Giáng Sinh.
Theo ý nghĩa thiêng liêng, thời điểm kết thúc của con người là thời điểm khởi sự của Thiên Chúa.

Đó là lý do khi con người, qua 2 nguyên tổ, vừa kết thúc sự sống thần linh của mình với Thiên Chúa bằng nguyên tội

đã trở thành khởi điểm cho Ơn Cứu Chuộc của Thiên Chúa là Tình Yêu vô cùng nhân hậu.

Đó là lý do cuối niên lịch dân sự ở cuối tháng 12 trong năm lại là Đại Lễ Giáng Sinh theo phụng niên, và 

đó cũng là lý do ngày cùng tháng tận của tạo vật lại là thời điểm Thiên Chúa "canh tân lại tất cả mọi sự" (KH 21:5).

Chúa Kitô, theo giòng lịch sử của nhân loại, thật sự đã đến rồi, đã Giáng Sinh rồi, "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14) rồi.

Tuy Người đã Vượt Qua và Thăng Thiên sau khi Người hoàn tất sứ vụ Thiên Sai Cứu Thế của Người trên trần gian nào "vào điểm viên trọn" (Galata 4:4),

Người sẽ tái giáng trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết... vì "Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải kẻ chết" (Mt. 22:32).

Và đó là lý do Giáng Sinh chẳng những là thời điểm cử hành Mầu Nhiệm Giáng Sinh mà còn cả Mầu Nhiệm Cánh Chung nữa.

Theo chiều hướng Cánh Chung của Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, CRM chúng ta cùng nhau cử hành Những Tháng Ngày Đồng Công trong Tháng 12,

một thời điểm cuối năm liên quan chẳng những đến các biến cố lịch sử của chung Dòng, mà còn đến những người anh em đã ra đi trước chúng ta, 

và vì thế chúng ta hãy hiệp thông trong tinh thần tri ân cảm tạ Chúa - Mẹ và nguyện cầu cho nhau, bao gồm cả quí CRM đang chịu bệnh hoạn hiện nay.

em tâm phương 

Tháng 12

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ


For persons with disabilities - Cầu cho những người tật nguyền

We pray that people living with disabilities may be at the centre of attention in society, and that institutions may offer inclusive programs which value their active participation.

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người sống tật nguyền được xã hội trân trọng quan tâm, 

và cầu cho các cơ cấu tổ chức biết cống hiến các chương trình đề cao việc tham sự chủ động của họ.

 

Mừng 70 Năm Ngọc Khánh Lập Dòng (1953-2023)

Anh Cả là nhà cách mạng văn hóa Việt Nam, bằng chủ trương, qua hội dòng của mình, sống bình dân nhưng chí khí, 

ngược với thái độ kẻ cả của thực dân đế quốc Âu Tây và của Khổng giáo, bày tôi xua nịnh giả hình, quân tử khinh bỉ tiểu nhân

 

 - Xin Anh chuyển cầu cho chúng em, để theo đuổi Lý tưởng Thánh Đồng công trong đời sống ơn gọi hiện tại của mình, 

biết sống ý chí hơn là cảm tình, sống "đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5"6) hơn là tự nhiên.

Anh Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn (đội 12) Santa Ana CA dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

               

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Giuse Hoàng Việt, nguyên đại diện Cộng Đồng Công Giáo VN GP San Diego, 

                tức Anh Hảo THĐC đội XI, qua đời năm 2012 tại San Diego CA, hưởng dương 57 tuổi.

- Ngày 3: Năm 1954, Dòng lại di cư xuống Cù Lao Giêng tỉnh Long Xuyên, 

                do lời mời của Ðức Cha Chabalier, Giám Mục địa phận Nam Vang, Cambốt.

                Lễ Thánh Phanxicô Xavier, Quan Thày Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng

- Ngày 8: Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm 

               Kỷ niệm Anh Cả lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy 1906

               Knim khấn:LpkhấnI(1958),Lpkhấn(1960),Lpkhấn(1972),LpkhấnXI(1974)

               Lớp khấnXX VN (2020)

               Quan Thày Đội IV

               Quan Thày Đội Mẹ Vô Nhiễm (bao gồm các Lớp Khấn từ II đến VIII Hải Ngoại)

- Ngày 9:  Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Đau Thương Hoàng Trọng Tín, CRM đội V, qua đời năm 1991 ở Carthage, MO, 

                 hưởng thọ 73 tuổi; Anh Giuse M. Phạm Châu Thụy, cộng sự viên, nguyên tu sĩ Đội 3, qua đời 2021 tại Thủ Đức VN

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Đaminh M. Trần Đức Hưởng, cộng sự viên tuyên hứa - csvth (1980).

- Ngày 12: Lễ nhớ Đức Mẹ Gualalupe (Quan Thày Mỹ Châu)

                 Cầu cho việc truyền giáo của Dòng

- Ngày 13: Kỷ niệm ĐTC Phanxicô thụ phong linh mục (1969)

- Ngày 15: Năm 1952, Tòa thánh Vatican ký chấp thuận Hiến pháp Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc

- Ngày 16: Kỷ niệm THĐC được chính thức thành lập qua văn thư 1982 của Anh Giám Tỉnh tiên khởi Bano Nguyễn Đức Kiên 

                Tưởng nhớ Anh Đaminh Vuong Van Thư - THĐC lớp IX, cựu đệ tử, qua đời 2017 ở Houston TX

- Ngày 17: Sinh nhật của ĐTC Phanxicô (1936)

        Tưởng nhớ Anh Linh mục Hilariô M. Đỗ Tri Tâm qua đời năm 2000.

- Ngày 18: Kỷ niệm Hàng Giáo Phẩm Việt Nam dâng Tổ Quốc cho Trái Tim Đức Mẹ (1960)

        Tưởng nhớ Anh Giuse M. Bùi Điềm Phượng, csvth (1981)

- Ngày 19: Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Hoàn, THĐC đội XII cựu đệ tử ở Carthage MO, qua đời 2012 ở Biloxi, Mississippi.

                                                 Anh Giuse M. Trần Đình Liêm, cộng sự viên - csv (1983)

- Ngày 20: Tưởng nhớ Đức Cha Bernard Law, vị giám mục đại ân nhân thứ 3 của dòng, qua đời năm 2017 ở Roma, 

                  hưởng thọ 86 tuổi.

                                     Đức Cha Raphael Nguyễn Văn Diệp, ân nhân của dòng (2007).

- Ngày 23: Tưởng nhớ Anh Philipphê M. Đinh Viết Quyết (2008) và Anh Gioan Đamascênô M. Chu Hữu Phước (2011).

- Ngày 24: Tưởng nhớ Anh Marcô M. Trần Đức Văn (1995).

- Ngày 27: Tưởng nhớ Anh Linh mục Augustinô M. Đặng Ngọc Hưởng (2009).

- Ngày 25: Đại Lễ Giáng Sinh - Tết Chúa Hài Đồng

- Ngày 29: Tưởng nhớ Anh Gioan M. Hoàng Văn Sỹ, csv (1968)

- Ngày 30: Lễ Thánh Gia

- Ngày 31: Tưởng nhớ Anh Phaolô Thánh Danh Mẹ Nguyễn Mạng Cách, CRM đội I, qua đời năm 2006, ở Carthage, MO 

                 hưởng thọ 73 tuổi, và Anh Đaminh M. Hà Hữu Tường, csv (1967)


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974