Mừng Lễ Giáng Sinh

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công
của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Từ Bình Mình Đảo Maui Hawaii Thứ Hai 11/12/2023,

em xin chuyển đến quí THĐC Tâm Tình của Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng chúc mừng Giáng Sinh 2023 THĐC chúng ta.

Xin cám ơn Anh Tùng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Anh.

THĐC chúng ta, theo thường lệ, sẽ có thiệp chúc mừng Giáng Sinh Anh em CRM cả ở VN lẫn HK sau.

em tâm phương


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974