Trọng Kính Cộng Đồng dân Chúa,

Trong Năm Thánh Giuse (12/2020 - 2021) và Tháng Thánh Giuse 3/2021,

chúng ta cùng nhau theo dơi tiếp Thánh Cả nơi tâm tưởng của các vị Giáo Phụ,
 

V́ là Năm Thánh Giuse đầu tiên được cả Giáo Hội hoàn vũ cử hành,

chúng ta cần t́m hiểu kỹ bao nhiêu có thể những ǵ về vị Thánh Cả Giuse này.
 

Chúng ta đă lắng nghe hay đọc:

1- Trái Tim Hiền Phụ của ĐTGM Ngô Quang Kiệt;

2- Tông Thư Tấm Ḷng Người Cha của ĐTC Phanxicô;

3- Thánh Giuse Gia Trưởng từ Thần Đô Huyền Nhiệm

4- Thánh Giuse Sống Đức Tin theo Tông Thư Tấm Long Người Cha

Giờ đây, chúng ta tiến đến 

5- Thánh Giuse nơi Các Vị Giáo Phụ ở những cái links sau đây:

(c̣n tiếp dài dài)
 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh