Giáo hội trong thế giới ngày nay:
Nga xâm chiến Ukraine Ngày 239-244

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 25/10/2022, ĐTC Phanxicô lại đề cập đến dân nước và tình hình chiến sự ở Ukraine nữa, như sau:
 

"Ngày kia, 25/10, tôi sẽ đến Hí trường Colesseum để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine cũng như trên thế giới,
 

cùng với các vị đại diện các Giáo hội cùng Cộng đồng Kitô giáo và các tôn giáo trên thế giới, qui tụ lại ở Roma trong cuộc họp 'Tiếng Kêu Than Hòa Bình'. 
 

Tôi xin mời anh chị em hãy liên kết, trong tinh thần, với lời cầu khẩn cao cả này cùng Thiên Chúa: vì cầu nguyện là quyền lực của hòa bình. 
 

Chúng ta hãy cầu nguyện, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho một Ukraine tử đạo". 
 

Để đáp lại lời kêu gọi của ĐTC, chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe "Tiếng kêu than hòa bình" nơi các bản tin về chiến sự Ukraine ở những cái links tùy nghi sau đây: