Ukraine tiếp tục phản công dù bị không kích kinh hoàng - Nga dù cuồng ác vẫn lo chống cự

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
 
Với tinh thần hiệp thông cầu nguyện cho Ukraine và đáp ứng Lời ĐTC Phanxicô kêu gọi là đừng quên cuộc chiến này,

 

như ngài vẫn đề cập đến nó hằng tuần, một là sau Kinh Truyền Tin Chúa Nhật hai là cuối buổi Triều kiến chung Thứ Tư,

 

nhất là khi thấy những biến động mới càng ngày càng dữ dội như không thể nào giải quyết và chấm dứt bằng đường lối đối thoại,

 

chúng ta cùng nhau theo dõi những bản tin cập nhật trong những ngày qua (234-239), ở những cái links tùy nghi sau đây:

 

Zelenskyy hứa đánh bại Nga mang lại tự do cho Ukraine