PVLC Mùa Vọng Tuần 1

 
 
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh.

 

Tuần lễ 27/11-3/12/2022 tới đây là thời điểm phụng niên Tuần I Mùa Vọng Chu kỳ Năm A cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.
 

Hiệp với Giáo hội, chúng ta cử hành PVLC Mùa Vọng Chúa Nhật I Năm A đầu tuần, với mạc khải của Thiên Chúa về sự sống thần linh, 

 

liên quan đến thực tại về một Nhân vật Lịch sử Giêsu Nazarét, Đấng Thiên Sai của riêng Dân Do Thái cũng chính là Đấng Cứu Thế của chung nhân loạiđến độ nếu Nhân vật Lịch sử Giêsu Nazarét là Đấng Thiên Sai của Dân Do Thái th́ Người đúng là và phải là Đấng Cứu Thế của chung nhân loại, cho dù chính Dân Do Thái cho đến này vẫn không công nhận Nhân vật Lịch sử Giêsu Nazarét không phải là Đấng Thiên sai như họ mong đợi cho tới naynhưng cũng chính v́ thế lại càng chứng tỏ Nhân vật Lịch sử Giêsu Nazarét bị họ chối bở là một nhân vật lịch sử có thật, Vị Giáo tổ Kitô giáo, Đấng cuối cùng sẽ là chủ chiên của một đàn chiên duy nhất (xem Gioan 10:16).
 

Từ đó, chúng ta tiếp tục cử hành toàn bộ PVLC, kèm theo bài chia sẻ, từng ngày trong tuần, bao gồm cả phụng vụ chư thánh theo ngày, ở những cái links mp3 và youtube tùy nghi sau đây. 

 

Xin đa tạ những tâm hồn khao khát Lời Chúa đă tham dự PVLC hàng tuần nơi đây, đă liên tục đón nhận cùng sử dụng và c̣n tiếp tay phổ biến PVLC hằng tuần này nữa.


 

bé tĩnh

 

Mùa Vọng Tuần 1 Năm A 2022

 

(xin bấm vào cái link nhan đề trên đây để đọc cả tuần và từng ngày 
phần PVLC, bài chia sẻ và hạnh Thánh theo ngày)

 

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3 

https://youtu.be/3zLd6KYXTqA 

(cho CN Tuần 1, 2 và 3 MV 3 chu kỳ A-B-C)

MuaVong-ChanTroiGiangSinh.mp3 /

 https://youtu.be/RKnCx9LZrdw 

(cho Phúc Âm ngày thường trong Mùa Vọng)

 https://youtu.be/yVtIwYMKOT4 (Chỉ Tuần I MV)

https://youtu.be/PuNedBuwLpk (livestream) 

 ThanhGiaoHoangDamasoI.mp3 / 

https://youtu.be/ESF4TkR2zTc (11/12 Chúa Nhật)

 
 

Thu.2.TuanI-MV.mp3

 
Thu.3.TuanI-MV.mp3
 
LeThanhAnreTongDo.mp3 ThanhAnreTongDo.mp3 /

 https://youtu.be/Vl5fkGKliac (30/11 Thứ Tư)

 
Thu.5.MV-I.mp3
 
Thu.6.MV-I.mp3
 

MV.TuanI-7.mp3