PVLC Tuần XXV Thường Niên

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,  
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh.
 

Cho tới Tuần lễ 25/9 - 1/10/2022 tới đây là thời điểm phụngniên Tuần XXVI Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.
 

Hiệp với Giáo hội, chúng ta cử hành PVLC Chúa Nhật XXVI Năm C đầu tuần, với mạc khải của Thiên Chúa về sự sống thần linh mà Kitô hữu chúng ta cần hiện thực, ở chỗ:
 

"theo đuổi đức công chính, ḷng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành" (Bài Đọc 1), như Lazarô đă vượt qua từ cuộc đời bị chó liếm đến ḷng Abraham trong Bài Phúc Âm.
 

Từ đó, chúng ta tiếp tục cử hành toàn bộ PVLC, kèm theo bài chia sẻ, từng ngày trong tuần, bao gồm cả phụng vụ chư thánh theo ngày, ở những cái links mp3 và youtube tùy nghi sau đây.
 

 Xin đa tạ những tâm hồn khao khát Lời Chúa đă tham dự PVLC hàng tuần nơi đây, đă liên tục đón nhận cùng sử dụng và c̣n tiếp tay phổ biến PVLC hằng tuần này nữa.

 


Tuần XXVI

(xin bấm vào cái link nhan đề trên đây để đọc cả tuần và từng ngày phần PVLC,
bài chia sẻ và hạnh Thánh theo ngày)

 

 

Chúa Nhật

https://youtu.be/-uq6vkU7tQ4  

 
TN.XXVIL-2.mp3 
 

TN.XXVIL-3.mp3

  ThanhVinhSonPhaolo.mp3 /

 https://youtu.be/oObAYnUonYQ 
(27/9 Thứ Ba)

 

TN.XXVIL-4.mp3 

HaiThánhTuDaoVenceslao-LorensoRuiz.mp3 /

 https://youtu.be/FN3IvBTCIkQ (28/9 Thứ Tư)

 

 

TN.XXVIL-5.mp3

LeTongThanMicae.Gabien.Raphien.mp3 / BaTongLanhThan.mp3 / 

https://youtu.be/WMVEaU9yK6w (29/9 Thứ Năm)

 

Thu.6.XXVI.TN.mp3 

 ThánhGieronimo.mp3 / 

https://youtu.be/w6YPsJMD7M8 (30/9 Thứ Sáu)

 

TN.XXVIL-7.mp3

LeThanhTeresaNho.mp3 / ThanhTeresaGiesuHaiDong.mp3 / 

https://youtu.be/O-KXuNbYioM (1/10 Thứ Bảy)