Năm Gia Đ́nh Niềm Vui Yêu Thương - Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương: 1- Vấn Đề Cốt Lơi

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Chúng ta vừa xong Năm Chúc Tụng Chúa - Laudato Sí hôm 24/5/2021 vừa qua,

một năm chúng ta đă cố gắng t́m hiểu về chính thông điệp quan trọng và khẩn trương này,

một năm đă được ĐTC Phanxicô tiếp tục kéo dài thêm 7 năm với "Chương Tŕnh Hành Động Laudato Sí"


ĐTC Phanxicô: Chúng ta muốn để lại cho con em ḿnh thế giới như thế nào?

 

Thậm chí cả Liên Hiệp Quốc cũng phát động "thập kỷ phục hồi hệ sinh thái" theo chiều hướng của ngài.

ĐTC Phanxicô: Phục hồi thiênnhiên là chăm sóc bản thân

 

Chúng ta sẽ trở lại với vấn đề Ngôi Nhà Chung Trái Đất của chúng ta này sau, v́ là một truyện dài nhiều tập.

Cho dù Năm Laudato Sí đă qua đi, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục với 2 năm khác, đó là:

Năm Thánh Giuse (8/12/2020-2021) và Năm Gia Đ́nh Niềm Vui Yêu Thương (19/3/2021 - 26/6/2022).
 

Về Năm Thánh Giuse, chúng ta đă từng chiếm ngắm ngài hơn 10 lần qua các bài liên hệ với ngài,

c̣n Năm Gia Đ́nh Niềm Vui Yêu Thương th́ chưa hề đả động tới cho tới hôm nay, 

với bài mở đầu có thể nói là vể "vấn đề cốt lơi"bao gồm dẫn nhập, bố cục và nội dung của tông huấn này ở các cái links sau đây,

xin trân trọng được gửi đến chung Cộng đồng Dân Chúa để chúng ta cùng Giáo Hội cử hành Năm Gia Đ́nh Niềm Vui Yêu Thương:
 

TongHuanNiemVuiYeuThuong-VanDeCotLoi.mp3 (để nghe nếu không muốn đọc) 
 

https://youtu.be/5CHGJvA3IsU  (để vừa nghe vừa xem một số h́nh ảnh tiêu biểu)    
 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL