ĐTC Phanxicô: "Dụ ngôn nằm giữa hai chuyển động, được diễn tả bằng hai động từ:
đi lên và đi xuống."

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
 
"Dụ ngôn nằm giữa hai chuyển động, được diễn tả bằng hai động từ: đi lên và đi xuống" là dụ ngôn nào vậy?
 
Xin thưa, đó là dụ ngôn 2 người lên đền thờ cầu nguyện trong bài Phúc Âm Chúa nhật XXX Thường niên Năm C.
 
Vậy đâu là ý nghĩa và thực hành về "hai chuyển động đi lên và đi xuống" này nơi lời của ĐTC?
Xin chúng ta hãy theo dõi nguyên văn bài Huấn từ Truyền tin của ngài ở những cái links tùy nghi sau đây: