Giáo lý về Phân định bài 7
- Nỗi buồn khổ nội tâm

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

"Sự phân định, như chúng ta đã thấy trong các bài giáo lý trước, chủ yếu không phải là một tiến trình lý luận; 

nó dựa trên các hành động, và các hành động cũng có một hàm ý tình cảm, điều này phải được thừa nhận, bởi vì Thiên Chúa nói với trái tim.

Bây giờ chúng ta hãy đi vào cảm xúc đầu tiên, đối tượng của sự phân định: đó là sự sầu khổ thiêng liêng. Điều đó có nghĩa là gì?"   

Chúng ta hãy tiếp tục đọc hay nghe vị giáo hoàng tác giả bài nói diễn giải ở những cái links tùy nghi sau đây:

ĐTC Phanxicô: Đừng trốn tránh nỗi buồn nhưng hãy học cách hiểu nó

DTCPhanxico-GLPhanDinh.Bai7-DemNoiTam.mp3