Giáo lý về Phân định - Bài 6

"Câu chuyện cuộc đời của chính mỗi người"

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chúng ta tiếp tục theo dõi loạt bài Giáo lý về vấn đề Phân định rất cần thiết trong thời điểm đầy những Fake News, với đầy những thành phần kitô giả, tiên trỉ giả hiện nay nhé: 

"Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một yếu tố không thể thiếu khác để phân định, đó là câu chuyện cuộc đời của chính mỗi người

Biết câu chuyện cuộc đời của mình là một  yếu tố mà chúng ta có thể nói là không thể thiếu".   

Với tâm tình lắng nghe vị chủ chiên của chúng ta hiện nay là ĐTC Phanxicô, chúng ta cùng nhau theo dõi bài giáo lý của ngài ở những cái links tùy nghi sau đây: 

ĐTC Phanxicô: Đọc lại cuộc đời để khám phá "những phép lạ nhỏ" Chúa thực hiện 

DTCPhanxico-GLPhanDinh-Bai6.mp3