Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm C
DỌN ĐƯỜNG TÂM HỒN
                           Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC