Chúa Nhật XXVIII thường niên  - Năm C

Bổn Phận Cám Ơn Chúa

(2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19)

Catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 28 thường niên...

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết cám ơn Chúa, vì mọi ơn lành hồn xác Người thương ban cho chúng ta trong suốt cuộc đời. Việc cám ơn Chúa là bổn phận của mọi người, vì mỗi người là tạo vật của Chúa, sống chết nhờ Chúa, nhưng nhiều người trong chúng ta đã vô ơn bạc nghĩa đối với Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết cám ơn và tôn vinh Chúa hằng ngày, vì mọi ơn lành người thương ban cho chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: 2V 5,14-17

Ông Naaman là quan tướng xứ Syria được chữa khỏi bệnh cùi, nhờ nghe lời ngôn sứ Êlisê. Ông cám ơn ngôn sứ và tin Chúa. Ðó là bài học cho chúng ta và là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tm 2,8-13

Nếu chúng ta tin theo Chúa Giêsu, kiên tâm chịu khổ với Người, chúng ta sẽ được vinh quang với Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 17,11-19

Tin Mừng hôm nay thuật lại mười người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành, chỉ có một người trở lại cám ơn và tôn vinh Chúa, mà người đó lại là người ngoại đạo. Chúng ta hãy tự xét mình: Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thường biết cám ơn Chúa không?

- Cầu nguyện cho mọi người:

Cám ơn Chúa là bổn phận của mọi người, nhứt là các Kitô hữu. Chúng ta quyết tâm cảm tạ Chúa hằng ngày và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh là hiện thân Chúa Giêsu ở trần gian. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết noi gương Chúa, thương yêu giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật hồn xác.

2. Sống ở đời ai cũng muốn bình an mạnh khỏe. Nhưng bệnh tật luôn làm cho con người khốn khổ bất hạnh. Xin Chúa thương phù trợ và cho nhiều người hảo tâm giúp đỡ.

3. Có thứ bệnh cùi khốn khổ hơn hết là tội lỗi. Xin cho các Kitô hữu biết lo chữa bệnh cùi thiêng liêng nầy, bằng cách xa lánh tội hằng ngày và lãnh bí tích hòa giải mỗi khi lầm lỗi.

4. "Một người trong bọn họ thấy mình được khỏi bệnh thì trở lại lớn tiếng tạ ơn và tôn vinh Chúa". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết tôn vinh và tạ ơn Chúa luôn.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương ban ơn cho chúng con hằng ngày. Xin cho chúng con biết cảm tạ và đền đáp ơn Chúa, bằng đời sống kính mến Chúa và thương giúp mọi người.