I.   CÔNG THỨC THA TỘI

Tại toà giải tội, khi nghe hối nhân xưng tội và khuyên bảo xong, linh mục giơ hai tay (hay ít là tay phải) trên đầu hối nhân và đọc công thức tha tội như sau (HG 46):

THIÊN CHÚA LÀ CHA HAY THƯƠNG XÓT, ĐÃ NHỜ SỰ CHẾT VÀ SỐNG LẠI CỦA CON CHÚA MÀ GIAO HOÀ THẾ GIAN VỚI CHÚA VÀ BAN THÁNH THẦN ĐỂ THA TỘI. XIN THIÊN CHÚA DÙNG TÁC VỤ CỦA HỘI THÁNH MÀ BAN CHO ÔNG (BÀ, ANH, CHỊ, CON) ƠN THA THỨ VÀ BÌNH AN. VẬY TÔI (THA) THA TỘI CHO ÔNG (BÀ, ANH, CHỊ, CON) NHÂN DANH CHA + VÀ CON VÀ THÁNH THẦN.

Hối nhân đáp: Amen

Linh mục: Chúc ông (bà, anh, chị, con) về bình an.

Hối nhân đáp: Tạ ơn Chúa