VI. THÁNH LỄ AN TÁNG

Khi linh cữu tiến vào nhà thờ, cộng đoàn hát ca nhập lễ.

Nếu người quá cố là giáo dân, thì đặt họ quay mặt về phía bàn thờ, còn đối với thừa tác viên có chức thánh, thì đặt quay mặt về phía giáo dân.

Trên quan tài, có thể đặt một quyển Thánh Kinh, phủ áo lễ và dây stola cho người có chức thánh, phủ áo choàng đen cho tu sĩ. Đặt cây nến Phục sinh ở phía đầu quan tài.

1. HÁT CA NHẬP LỄ

Nếu có đồng tế thì các linh mục bước ra cung thánh ngay khi linh cữu đã đặt nằm xong tại nhà thờ.

2. NGHI THỨC ĐẦU LỄ

a/ Khi có linh mục đi theo linh cữu từ nhà tang đến nhà thờ thì bỏ nghi thức đầu lễ: không đọc kinh Cáo mình và kinh Thương xót.

b/ Nếu không có linh mục cử hành nghi thức tại nhà tang, thì chủ tế và các đồng tế ra đón linh cữu tại cửa nhà thờ, rồi cử hành nghi thức tiếp đón như sau:

Lm: Chúa ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng Cha.

Lm:  Anh chị em thân mến,

Quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời xuống cứu chuộc chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của Người.

Xin Chúa nhận người anh (chị) em chúng ta vào số các thánh của Chúa, để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta đang thương nhớ bây giờ. Chớ gì tất cả chúng ta được gặp Đức Kitô khi Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta.

Linh mục rảy nước thánh trên linh cữu. Sau đó ca đoàn hát ca nhập lễ.

3. LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Hát xong ca nhập lễ, linh mục chủ sự đọc lời nguyện nhập lễ.

4. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Có thể đọc hai bài trước Phúc âm. Nếu đọc một bài, thì chọn bài Tân ước. Sau Phúc âm nên có bài giảng ngắn nhưng không được theo hình thức điếu văn.

5. LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN (Có thể bỏ phần này)

Lm: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta, và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Tin tưởng và hy vọng nơi Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1.X:  “Mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu suốt đời đã trung thành theo Chúa, mà nay đã qua đời, được vào hưởng niềm vui nước trời. Chúng con cầu xin Chúa.

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con.

2.X: “Ai tin Ta sẽ không phải chết đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho OBACE T. khi còn sống đã hết lòng tin yêu phụng sự Chúa, giờ đây được thoát khỏi hình phạt tội lỗi, mà vào hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin Chúa.

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con.

3.X:  “Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thân bằng quyến thuộc của người quá cố, được Chúa thương nâng đỡ và an ủi, hầu biến đau khổ mất mát thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con.

4.X: “Thầy ra đi để dọn chỗ cho các con”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, khi tiễn đưa OBACE T. về nhà Cha, được luôn nhớ rằng quê hương chúng ta ở trên trời, để sống tin yêu phụng sự Chúa suốt đời. Chúng con cầu xin Chúa.

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để bảo đảm cho chúng con được sống đời đời, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ban cho linh hồn T. sớm được hưởng niềm vui nước trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Đ: Amen.

6. PHẦN CUỐI LỄ

Sau lời nguyện hiệp lễ, bỏ nghi thức kết lễ.

Linh mục hay người đại diện nói lời cảm ơn (nếu có).

7. NGHI THỨC PHÓ DÂNG VÀ TỪ BIỆT (1)

Sau lời cảm ơn (nếu có), linh mục chủ sự đi xuống đứng gần quan tài để cử hành Nghi thức phó dâng và từ biệt, cũng có thể dời Nghi thức này ra nơi nghĩa trang. Thánh giá và hai nến cao đứng ở đầu quan tài. Bốn người giúp lễ đứng hai bên linh mục, cầm bình nước thánh và bình hương lửa.

Trước khi cử hành nghi thức, ca đoàn hát một bài về mầu nhiệm phục sinh như sau:

NIỀM HY VỌNG HẰNG SỐNG
                             
(Bấm vào đây để lấy bài hát)

Linh mục chủ sự mời gọi cộng đoàn:

Anh chị em thân mến,trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa, vậy chúng ta nài xin Chúa cho thi hài người tôi tớ Chúa là OBACE T. mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa, được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn tôi tớ Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa.

Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để tôi tớ Chúa là T. được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được Đấng chăn chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng Vua muôn đời, để đáng được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh.

Linh mục rảy nước thánh và xông hương trên linh cữu, trong khi đó ca đoàn hát:

LẠY CÁC THÁNH CỦA CHÚA
                                
(Bấm vào đây để lấy bài hát)

Sau bài hát, linh mục chủ sự đọc lời nguyện sau đây:

Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người anh (chị) em chúng con trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn linh hồn T. sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cho chúng con đang còn ở lại, được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tớ Chúa là T. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ. Amen.

Ca đoàn hát tiếp bài Lạy các Thiên Thần Chúa:
                               
(Bấm vào đây để lấy bài hát)

8. DI QUAN

Sau bài hát, các đô tùy khiêng quan tài lên xe tang.

(1)-Nếu có hoả táng thì dùng nghi thức Phó Dâng và từ biệt ở mục NGHI THƯC HOẢ TÁNG.