I. NGHI THỨC PHÁT TANG

Chuẩn bị sẵn nước thánh và khăn tang. Mọi người trong tang quyến nên mặc áo tang trước, nhưng chưa thắt khăn tang, chờ làm phép khăn tang xong mới thắt.

1. MỞ ĐẦU

Lm: Nhân danh Cha    và Con  và Thánh Thần.

Cđ: Amen.

Lm: Chúa ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng Cha.

Lm: Anh chị em thân mến,

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi nhân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách.

2. THÁNH CA

NGÀY VỀ (Bấm vào đây để lấy bài hát)

3. LỜI CHÚA: Is 25, 6a.7-9

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, Người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán như vậy. Và ngày đó, người ta sẽ nói: “Này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi Người chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn Người cứu độ”.

                                                                                       Đó là lời Chúa.

4. LÀM PHÉP KHĂN TANG

Lm: Chúa ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng Cha.

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng con hằng nhớ Chúa là Đấng làm chủ sự sống và sự chết, là Đấng đã hứa cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, cất tấm khăn liệm trải trên mọi nước, và thực sự Chúa đã ban cho chúng con hy vọng chắc chắn, khi Chúa phục sinh Đức Giêsu Kitô từ cõi chết. Giờ đây, xin Chúa đoái thương chúc † lành cho những tang phục này, để  những người thân trong gia đình khi mang lấy, thì hiệp thông với người qua đời trong những hy sinh và cầu nguyện cho người quá cố. Đồng thời, khi mang lấy những tang phục này, những người còn sống liên kết trong yêu thương, luôn tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa, hướng về Chúa là Đấng độc nhất có thể cứu con người khỏi sự tội, sự chết và dẫn đưa con người đến sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cđ:  Amen.

5. PHÁT TANG

Linh mục rảy nước thánh trên tang phục.

Người trong tang quyến phát tang cho nhau. Trong khi đó, cộng đoàn hát bài:

ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG 
                                
(Bấm vào đây để lấy bài hát)