Thánh Ca
Tin Mừng Karaoke Youtube playlist

Thánh Ca
- Ngài có đó
- Nguyện ước đời linh mục

- Đời linh mục
- Chúa đã xức dầu
- Cảm mến ân tình
- Giêsu bên đời
- Đối tượng duy nhất
- Chiếc bóng Giêsu
- Này con xin đến
- Từng bước con đi lên
- Dâng Chúa đời con
- Tình ca mùa dâng hiến
- Muối men cho đời
- Giao ước
- Có một tình yêu
- Theo Chúa
- Bước theo thầy Giêsu
- Tình khúc tạ ơn
- Tình Chúa
- Đừng bỏ con Chúa ơi
- Con xin phó thác
- Bài ca thống hối
- Sống cho tình yêu
- Dâng niềm cảm mến
- Cho tình tôi nguyên vẹn
- Ca khúc hồng ân
- Cùng Giêsu bước tới
- Hạnh phúc đời con
- Linh mục và lòng Chúa xót thương
- Ngài là Thần Khí
- Tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa
- Lời nguyện 3
- Cảm tạ 2
- Chúa sai tôi đi
- Gặp Chúa trên quê hương
- Vào đời
- Tâm tình ca 3 (v2)
- Chúa chiên lành
- Chúa là mục tử
- Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót
- Đường con theo Chúa
- Đến với Lòng Thương xót Chúa
- Lòng Thương Xót Chúa 5
- Lòng Thương Xót Chúa
- Đại dương thương xót
- Lòng Thương Xót Chúa 1
- Lòng Thương Xót Chúa 3
- Chuỗi Lòng Thương Xót
- Chúa giàu lòng thương xót
- Ca vang Lòng Thương Xót Chúa
- Tâm sự người con
- Chúa là con đường
- Tình ca vô tận
- Lỗi hẹn
- Chúa trong đời con

- Trên đỉnh đồi xa
- Giêsu Giêsu
- Thánh Tâm Giêsu
- Con hướng về Chúa
- Chúa ở với tôi
- Bỏ ngài con biết theo ai?
- Tôi tin
- Hát về tình yêu Chúa
- Con tin Chúa ơi
- Tình Chúa cao vời
- Tình Chúa cao vời (nhạc beat)
- Phó thác
- Phó thác (nhạc beat)
- Làm dấu
- Làm dấu (nhạc beat)
- Khúc ca tạ ơn
- Khúc ca tạ ơn (nhạc beat)
- Về với Ngài
- Phút linh thiêng
- Giờ này Đức Kitô là ai
- Giờ này Đức Kitô là ai (nhạc beat)
- Tình yêu Thiên Chúa
- Cảm tạ Chúa đi
- Cảm tạ Chúa đi (beat)
- Tình Chúa
- Tình Chúa tình con (beat)
- Tâm tình ca 3 (beat)
- Tâm tình ca 3
- Dấu ấn tình yêu (beat)
- Chúa quá nhân từ
- Ngài vẫn ở bên con
- Đường con đi
- Giêsu, bài tình ca
- Tình yêu thập giá
- Tình ca thập tự
- Ngợi ca lòng thương xót

- Cho con vững tin
- Dấu chân
- Tri ân tình Chúa

- Khúc cảm tạ
- Dẫn con từng bước
- Ánh sáng và bóng tối
- Giêsu, người yêu của tôi
- Chúa đã thương con

- Bài ca lòng nhân hậu
- Cha ơi con đã về
- Lắng nghe Lời Chúa
- Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu
- Lời Chúa
- Để Chúa đến
 
 

@ Những bài ghi dấu * không
được hát trong phụng vụ.