Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 451

Kính thưa Cha Con là người bên lương con có chồng là người không Công giáo. Nay con muốn được rửa tội để theo đạo Công giáo. Nhưng thầy dạy giáo lý cho rằng theo luật giáo hội thì con sau khi rửa tội phải làm phép chuẩn hôn phối nếu không thì chẳng có ích lợi gì. Con đã kết hôn và có hai con rồi và ko có ý định kết hôn lại. Con chỉ muốn linh hồn mình được rỗi khi chịu phép rửa theo Chúa Giê su. Con xin phép hỏi trong trường hợp của con có được rửa tội ko, và có quy định cấm như thầy dạy giáo lý nói ko ăn. Con xin cám ơn Cha.

 

Đáp:

Con thân mến,

Cha cũng không rõ lý do tại sao thầy dạy giáo lý đòi hỏi con phải xin phép chuẩn hôn phối nếu con trở lại đạo công giáo. Theo Giáo luật 1086 §1: “Hôn nhân giữa một người đã được rửa tội trong Giáo Hội Công giáo hoặc đã được nhận vào Giáo Hội ấy với một người không được rửa tội thì bất thàn’’. Cho nên để việc kết hôn được hợp pháp giữa người công giáo và người không phải là công giáo thì cần phải được sự cho phép của Đấng bản quyền địa phương, chúng ta thường gọi là phép chuẩn hôn phối. Khi có phép chuẩn, việc kết hôn giữa người công giáo và người không công giáo thành sự , vì thế người công giáo được phép xưng tội, rước lễ bình thường.

Trường hợp của con không thuộc về điều khoản Giáo luật này, nếu con và chồng con đều là người không công giáo, đã là vợ chồng hợp pháp và đang chung sống với nhau,  nay con muốn theo đạo công giáo, và được sự đồng ý của chồng, thì việc trở lại đạo công giáo của con không tạo ra một sự ngăn trở nào cho hôn phối đang có của con. Có nghĩa là con và chồng con không cần đến phép chuẩn hôn phối, hôn phối chúng con đương nhiên vẫn hợp luật, và con vẫn được đi xưng tội, rước lễ bình thường. Trường hợp của con được gọi là đặc ân của thánh Phaolô, điều được ghi lại trong thứ nhất gửi tín hữu Corinto: “Còn với những kẻ khác thì tôi nói – chính tôi, chứ không phải Chúa – nếu anh em nào có vợ ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì người ấy đừng rẫy vợ. Người nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì đừng bỏ chồng. Thật vậy, chồng ngoại được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại thì được thánh hóa nhờ chồng … Nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau.” (1 Cr 7,12-15).

Tuy nhiên một điểm con cần lưu ý là:

-          nếu con còn sống với chồng thì trước khi rửa tội, chồng con phải công khai biểu tỏ sự đồng ý chấp thuận cho con được trở thành người công giáo, và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để con thi hành đời sống đức tin.

-          Nếu con đã ly dị chồng, thì sau khi rửa tội nếu con muốn thiết lập một hôn ước mới thì con hoàn toàn bị chi phối bởi Giáo luật dành cho người Công giáo.

Chúc con bình an và sớm được trở thành con cái Chúa.

Thân ái chào chị.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP