Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 98

 

Xin cha cho con hỏi cha một chuyện: Vào một ngày lễ chịu phép thêm sức con có một anh bạn nhờ con đỡ đầu cho con anh ấy và con đã chấp nhận rồi đã đặt tay lên vai cháu. Sau lần chịu phép thêm sức đó, con mới được biết là trong sổ Công giáo tên người cha đỡ đầu không phải tên con mà lại tên thánh của một người khác. Con có thắc mắc hỏi bạn ấy,thì bạn ấy nói là chỉ có nhờ con đăt tay lên vai cháu thôi, còn người bố thiêng liêng thì lại là người đó. Xin cha cho con hỏi,như thế có đươc không và có bị phạm luật của Hội thánh không?
Nguyễn Văn Minh

 
Đáp:

Trong vấn đề đỡ đầu trong phép Thêm Sức, Luật Giáo Hội qui định rằng: "Trong tầm mức có thể, người lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức cần có một người đỡ đầu.  Bổn phận của người này là lo giúp người chịu Bí Tích Thêm Sức sống như nhân chứng đích thực của Chúa Kitô và trung kiên chu toàn những bổn phận gắn liền với Bí Tích Thêm Sức" (c. 892).  Người đỡ đầu phải hội đủ điều kiện:

+ Phải được chọn bởi chính người sắp lãnh Bí Tích, hay cha mẹ của đương sự, hay người thế quyền cha mẹ, nếu không có những người này thì Cha Sở hay thừa tác viên Bí Tích.  Người được chọn phải có khả năng và chủ ý thi hành nhiệm vụ đỡ đầu;

+  Đã được 16 tuổi trọn, trừ khi Đức Giám Mục ấn định tuổi khác, hoặc cha Sở hay thừa tác viên Bí Tích có thể nhận người ít tuổi hơn như một luật trừ;

+  Là người Công Giáo đã chịu phép Thêm Sức và Thánh Thể, có đời sống đức tin xứng hợp với chức vụ;

+  Không mắc hình phạt theo Giáo Luật;

+  Không phải là cha mẹ của đương sự.

Trường hợp nêu trên đây có thể do sự lầm lẫn hay thiếu ý thức về việc quan trọng này, nhưng không hề hấn gì đến tính cách hữu hiệu của bí tích. Hơn nữa, người đỡ đầu không hiện diện được có thể nhờ người đại diện (proxy).  Có thể gia đình chỉ nhờ làm đại diện trong Lễ Nghi Rửa Tội, còn người đỡ đầu chính thức thì họ nhờ người khác.  Dầu sao cũng cần phải có sự rõ ràng minh bạch để khỏi mất lòng nhau.


GHI CÂU HỎI