Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 84:
 

Cho con hỏi về Hôn nhân khác đạo: Trường hợp 1: Anh A là người Phật Giáo, chị B người Công Giáo, họ muốn kết hôn và có phép chuẩn khác đạo. Thế nhưng anh A lại muốn nếu sau này khi sinh con trai đầu thì phải cho nó theo đạo Phật (để lo việc thờ cúng). Như thế phải giải thích thế nào? Trường hợp 2: Anh A chấp nhận theo đạo (không cho gia đình biết), nhưng anh ấy thắc mắc sau này nếu có việc anh ấy phải thờ bái bàn Thờ Phật thì sao?
Nguyễn Văn Lộc

 
Đáp:

Khi xin phép chuẩn để kết hôn dị giáo (một người Công giáo lấy người chưa rửa tội) thì phải có điều kiện:

 1. Bên công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất Ðức Tin, và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội công giáo.

2. Vào lúc thuận lợi, phải cho bên kia biết những lời hứa mà người công giáo phải giữ, để chính họ được thực sự ý thức về lời hứa và bổn phận của bên công giáo (xem c. 1125).

Vậy chị B phải làm mọi cách có thể để chu toàn những gì mình đã cam kết hay hứa giữ.  Nhưng sau này Anh A không còn tôn trọng lời hứa của vợ nữa, mà theo ý mình cấm không cho con được rửa tội, nếu chị B đã làm hết sức, hết cách mà không thành công thì phải chịu vậy thôi chứ không mắc lỗi!

Nếu trường hợp Anh A muốn trở lại mà không chịu bỏ những thực hành phản lại với niềm tin Kitô giáo thì chắc chắn là điều không thể chấp nhận được. Việc dựng bàn thờ Phật là điều không thể chấp nhận đối với niềm tin Công Giáo.  Còn nếu tỏ lòng cung kính trước linh cữu, bàn thờ tổ hay hình ảnh của người thân - Ông bà cha mẹ - thì không mắc tội.


GHI CÂU HỎI