Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 273

Xin cha cho con hỏi! Thưa cha, con biết theo luật thì vợ chồng không được sử dụng những biện pháp tránh thai trái tự nhiên, nhưng con rất băn khoăn bởi vì nếu chỉ áp dụng biện pháp tránh thai tự nhiên nhưng tỉ lệ có thai lại có thể có. Nếu lúc đó hai vợ chồng không được phép sinh con nữa mà lại có em bé thì lúc đó phải làm thế nào thưa cha? Xin cha cho con biết một cách cụ thể các biện pháp tránh thai được phép áp dụng! Con cám ơn cha!
NTC

 

Đáp:

Xin xem giải đáp các số 13, 146, 130, 137, 50.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP