CÂU HỎI GIÁO LÝ Gia Đình Tận Hiến - năm 2023


THÁNG 3:
1. Anh chị hãy cho biết câu kinh thánh nào mà thánh Gioan đề cập đến Mẹ Maria là Mẹ thiêng liêng của chúng ta.
Đáp:  Chúa nói với Người rằng: “Hỡi Bà, đây là con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Đây là Mẹ Con” (Ga 19, 26-27).

2. Thánh Phaolô đã nói gì về Mẹ Maria là Mẹ thiêng liêng của chúng ta.
Đáp:  “Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người…5 Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại”[ Rm 6, 4-5]

3. Hãy kể tên 3 Vị Giáo Hoàng nói về Mẹ thiêng liêng của mỗi người chúng ta.
Đáp:  Thánh Giáo Hoàng Piô X: “Đức Maria chẳng phải là Mẹ Thiên Chúa sao. Vậy thì Người cũng là Mẹ mỗi người chúng ta”.
- Giáo Hoàng Piô XII: Đấng đã là Mẹ thân xác của Đầu chúng ta đã trở nên Mẹ thiêng liêng của hết mọi chi thể nhờ đau khổ và vinh quang”.
- Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: “Đức Maria là mẹ của chúng ta: chân lý đầy an ủi này, được Hội thánh  trình bày càng ngày càng rõ rệt và sâu đậm”.

THÁNG 4:
1. Tại sao Đức Maria là Đấng Hiệp Công Cứu Chuộc theo Phúc âm thánh Gioan đề cập.
Đáp:  Vì Mẹ đã liên kết những đau khổ của Mẹ với những đau khổ của Chúa Kitô chịu tử nạn, nhất là khi đứng dưới chân thập giá với Con và dự phần hy tế của con: Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người,…” (Ga 19,25)

2. Anh Chị hãy trình bày lời tiên tri Simêon đã tiên báo điều gì nơi Phúc âm thánh Luca.
Đáp:  Lời tiên tri Simêon: “Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35). Mẹ đã nhận lấy lưỡi gươm đâm thâu trái tim mình theo thánh ý Thiên Chúa.

3. Hãy kể lại 7 sự thương khó nơi Đức Maria.
(1. Ông Thánh Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ. 2.Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu trốn sang Ai-cập. 3.Chúa Giêsu ở lại trong Đền thờ, mà Đức Mẹ tìm kiếm Người ba ngày. 4. Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu đang vác cây Thánh giá. 5. Đức Mẹ đứng kề Thánh giá Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu khi trút linh hồn. 6. Hai môn đệ hạ xác Đức Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ ẵm kính. 7. Môn đệ táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới.)

THÁNG 5:
1. Đức Giáo Hoàng nào thiết lập lễ Mẹ Maria Trinh Vương.
Đáp:  Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương đã được ĐGH Piô XII thiết lập ngày 11-10-1954 trong thông điệp Nữ hoàng Thiên quốc [Ad Caeli Reginam]. Đến năm 1969, ĐGH Phaolô VI dời lễ này vào ngày 22/8

2. Bản hòa nhạc du dương nào mà các thiên thần hát lên trong ngày Mẹ được tôn phong là Mẹ Trinh Vương nơi Thánh Vịnh 44.
Đáp:  “Hàng cung nữ, có những vì công chúa, bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy” (c. 10).

3. Thánh Giáo Hoàng Piô X đã gọi Đức Mẹ là gì?
Đáp:  Thánh Giáo Hoàng Piô X đã gọi “Đức Maria là Nữ Vương Thiên Đàng

4. Anh Chị hãy đọc thuộc kinh Kính chào Đức Nữ Vương (Salve Regina):
Đáp:  Kính chào Đức Nữ Vương, Bà là Mẹ xót thương, Ngọt ngào cho cuộc sống, Kính chào lẽ cậy trông.
Này con cháu E-và, Thân phận người lưu lạc, Chúng con ngửa trông Bà, Kêu Bà mà khóc lóc, Than thở với rên la, Trong lũng đầy nước mắt.
Bà là Nữ Trạng Sư, Nguyện đưa mắt nhân từ, Phía đoàn con ngoái lại, Và sau đời khổ ải, Xin Bà khứng tỏ ra, Cho đoàn con được thấy, Quả phúc bởi lòng Bà: Đức Giê-su khả ái.
Ôi lượng cả khoan hồng, Ôi tấm lòng xót thương, Ôi dịu hiền nhân hậu, Trinh Nữ Ma-ri-a.

5. Lễ Mẹ Maria Trinh Vương Thương Xót của nhà dòng ĐC vào ngày nào?  - Đáp:  04/5

THÁNG 6:
1. Công Đồng nào đã chọn ngày lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sau Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu?
- Đáp: CĐ Vatican II
2. Mừng lễ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria hướng chúng ta đến điều gì?
- Đáp: Sứ mạng tông đồ của Mẹ và của chúng ta.
3.  Hãy kể tên Vị Giáo Hoàng đã cho mừng lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trong toàn Giáo Hội? - Đáp: Đức Piô XII

THÁNG 7 :
1. Trong Cựu Ước tiên tri đã loan báo điều gì nơi Đức Maria Trọn đời Đồng Trinh. – Đáp: một Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, được đặt tên là Emmanuel.” (Is 7,14)

2. Công đồng nào đã tuyên bố tín điều: Đức Maria Trọn đời Đồng Trinh? Và vào năm nào? – Đáp: CĐ Lateranô, năm 649.
3.  Trong kinh Tin kính Giáo Hội đã nhắc đến câu nào khi nói về Đức Maria Trọn đời Đồng Trinh? – Đáp: bởi phép ĐCTT...

THÁNG 8 :
1. Tại sao Thiên Chúa ban cho Mẹ đặc ân Hồn Xác Lên Trời? - Vì Mẹ được liên kết mật thiết với Chúa Jesu, Con Mẹ và là Con Thiên Chúa; nên Mẹ được nên giống Con Mẹ trong mọi sự, cả trong sự chết và sống lại.
2. Đức Giáo Hoàng nào đã tuyên bố Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vào ngày tháng năm nào? - Đức Piô XII công bố ngày 01.11.1950
3. Đức Maria Hồn Xác Lên Trời đã nhắc nhở Anh chị em GĐTH chúng ta điều gì? – Niềm tin này giúp chúng ta tin tưởng và hy vọng sẽ đạt được sự sống đời đời trong Đức Jesu, và nhắc nhở chúng ta hãy chăm lo lợi ích trên trời.

THÁNG 9 :
1. Hãy kể bốn nhân đức trụ của Đức Maria: Khôn ngoan, Công bằng, Can đảm, Tiết độ.
2. Hai nhân đức theo gương Chúa Giêsu. - Hiền lành và Khiêm nhượng
3. Câu Phúc âm nào mà thánh Luca nói đến sự khiêm nhường nơi Mẹ Maria. - Đáp: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” [1,48]

THÁNG 10 :
1. Trong Tân Ước sự trọn hảo nơi đời sống siêu nhiên của Mẹ Maria được thể hiện qua đoạn tin mừng nào?
- ĐÁP: Lc 1, 26-38:Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. [C. 38]
2. Tại sao Mẹ Maria trọn hảo nơi chính nội tâm của Mẹ?
- ĐÁP: Nhờ đời sống cầu nguyện mà Mẹ đã gắn bó mật thiết với Thiên Chúa.
3. Sách giáo lý Hội thánh Công Giáo số 492 nói gì về Mẹ?

- ĐÁP: “Mẹ có được sự trọn hảo thánh thiện tuyệt vời, có một không hai “ngay từ lúc tượng thai” hoàn toàn là do Đức Kitô: Mẹ được cứu chuộc cách kỳ diệu nhờ công nghiệp Con của Mẹ”

 

THÁNG 11 : CHƯA CÓ. 

* VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

H. Thánh Phaolô đã nói về Mẹ Maria là Mẹ thiêng liêng của chúng ta trong thư nào?
A.      Rm 6, 4-5
B.      Dt 6, 4-5
C.      Col 4, 5-6
[Câu hỏi trên là dựa trên câu hỏi: Thánh Phaolô đã nói gì về Mẹ Maria là Mẹ thiêng liêng của chúng ta. Đáp:  “Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người…5 Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại”[ Rm 6, 4-5]

 


Đề tài tháng 9 năm 2023

CÁC NHÂN ĐỨC CỦA MẸ MARIA

 


Đề tài tháng 8 năm 2023

ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

 


Đề tài tháng 7 năm 2023

ĐỨC MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRÌNH

 


Đề tài tháng 6 năm 2023

SỰ TRỌN HẢO

SÚ VỤ TÔNG ĐỒ NƠI ĐỨC MARIA

 


Đề tài tháng 5 năm 2023

ĐỨC MARIA TRINH VƯƠNG THƯƠNG XỚT

 


Đề tài tháng 4 năm 2023

SỰ TRỌN HẢO

ĐỨC MARIA LÀ ĐẤNG HIỆP CÔNG CỨU CHUỘC

 


Đề tài tháng 3 năm 2023

ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊNG LIÊNG CỦA CHÚNG TA

 


Đề tài tháng 2 năm 2023

SỰ TRỌN HẢO

ĐỨC MARIA DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ

 


Đề tài tháng 1 năm 2023

ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA