RIP GĐTH THÁNG 6/2024

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 48 anh chị em GĐTH mới qua đời. 

Miền An Thạnh:

Ông Đaminh M. Nguyễn Văn Mỹ, Sinh 1929, Qđ 21/4/2024, Gx Thánh Tâm, kênh B2.

Bà Maria Lê Thị Tư, Sinh 1945, Qđ ngày 08/05/2024, Gx Thánh Tâm 29756

Miền Bà Rịa:

Chị Maria Vũ Thị Liễu, Sinh 1949, Qđ 4/5/2024. Gx Đông Hải

Miền Bảo Lộc:

Chị Maria Lại Thị Hải, Sinh 1942, Qđ 27/04/2024, Gx Thánh Tâm (Lộc Tiến). 45972

Chị Maria Nguyễn Thị Hồng, Sinh 1934, Qđ 01/05/2024, Gx Tân Hà.

Chị Maria Phạm Thị Hoà, Sinh 1955, Qđ 04-05-2024, Gx Tân Bùi.

Miền Bảo Nham:

Chị Maria Nguyễn Thị Hiển, Sinh 1959, Qđ 22/4/2024, Gx. Rú Đất.  34474

Giáo Xứ Đại Đồng, Gp. Bùi Chu:

Bà Maria Đinh Thị Cậy, Sinh năm, Tạ thế : ngày 22/04/2024, Giáo họ Đồng Tâm

Bà Phinumena M. Trần Thị Nhâm, Sinh 1930, Qđ 15/04/2024, Giáo khu Thánh Tâm. 56879

Miền Hiệp Thạnh:

Anh Vicente Maria Đặng xuân Hoà, Sinh 1933, Qđ  ngày22/4/2024 ,Gx Giu Đức.

Chị Maria Vũ thị Ngoan, SN 1950, TT 24/4/2024. Gx Tân Long.

Anh Đa minh Maria Mai Lược. Sinh 1927. Qđ  3/5/2024, Giao xứ Truyền Tin, 50257

Chị Maria Nguyễn thị Khuyên, Sinh 1957. Qđ 7/5/2024. GX Tân Long.

Miền Hòa Thanh:

Chị ANNA Maria Trần thị Vui, Sinh 1952 Qđ  21/4/2024 GX Gò Xoài  29680

Anh Vinh Sơn Maria Trần văn Khoát Sinh 1938 Qđ  ngày 1/5/2024 GX Tiên Chu 8771

Chị Maria Trịnh thị Bạch Nga, Sinh 1958, QĐ ngày 3/5/2024, GX Lộ Đức 36615

Miền Mỹ Tho:

Chị Lucia M. Nguyễn Thị Ngãi , Sinh 1939, Qđ 01/05/2024, Gx  Giuse. 18853

Chi Teresa Maria Duong Kim Xuan,  SN 1961 qd 5/5/2024 GX Chánh Toa Mỹ Tho, 29266

Miền Nha Trang:

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Bạch . Sinh năm 1950 , Qđ 12/05/2024 Giáo Xứ Chính Toà

Miền Phan Rang:

Anne M Nguyễn thị Hoa , Sinh 1961, Qđ 23/04/24, Gx Thuỷ Lợi. 28980

Miền Phú Thịnh:

Chị Anna.M Nguyễn Thị Roãn, Sinh 1933, Qđ  25-4-2024, Gx Giang Điền.

       Bà Maria Nguyễn Thị Gái, Sinh 1930, Qđ 09/05/2024, Gx. Phú Sơn, 11973

       Bà Maria Phạm Thị Nhị, Sinh 1942, Qđ  15/05/2024, Gx. Phú Sơn, 11973

Chị Anna .M Lê Thị Thân, Sinh 1957, Qđ  1-5-2024, Gx Giang Điền, 18833

Miền Phương Lâm:

Chị Maria Trịnh Thị Xuyến , Sinh 1937 , Qđ 19/4/2024 , Gx Ngọc Lâm. 9368

Chị Anna Trần Thị Lượt , Sinh 1930, Qđ 27/4/2024, Gx Ngọc Lâm. 9378

Chị Maria Trần Thị Diện , Sinh 1926, Qđ 28/4/2024, Gx Phương Lâm. 15813

Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Dực  , Sinh 1940 ,Qđ  ngày 11/5/2024, Gx  Đồng Hiệp, 47811

Chị Maria Nguyễn Thị Rum, Sinh 1940, Qđ 13/5/2024, Gx  Hoà Lâm, 41239

Miền Tân Mai:

Chị Maria Nguyễn thị Mùi, Sinh 1944, Qđ 27/4/2024, Gx Thánh Đa minh. 1952

Chị Mảria Nguyễn thị Mịn, Sinh 1937 Qđ 2/5/2024, Gx Thánh Đa Minh Mã số 4867

Chị Maria Đoàn Thị Thanh Tuyền, Sinh 1970, Qđ  3/ 5/ 2024, Gx Long Bình, 60023

Anh Giuse.Maria Vũ Văn Toàn. Sinh 1946, Qđ 02/05/2024 . Gx Bùi Thái... 35419.

Chị Maria Đinh Thị Mầu. Sinh 1945, Qđ 02/05/2024. Gx Bùi Thái.. 53710

Chị: Maria Nguyễn Thị Gái  Sinh 1949 Qđ  7 / 5 / 2024 Gx. Bùi Hiệp,  53662

Chị Maria Đinh Thị Ngoãn . Sinh 1928 . Qđ 08/05/2024 .Gx Tân Mai  21194

Chị Maria Trần Thị Bèo.  Sinh 1935 . Qđ 13/04/2024 . Gx Tân Mai.  9262

Miền Tân Sơn Nhì:

Chị Maria Lê thị Phấn,  Sinh 1940,  Qđ  22/4/2024, Gx Phú Trung . 38005

Miền Tây Nam, Gp Hưng Hóa:

Chị Têrêxa Maria Nguyễn Thị Tư, Sinh 1933; Qs9 ngày 6/5/2024  Giáo xứ Hoàng Xá;

Chị Maria Nguyễn Thị Thiết - Sinh năm: 1938; Qua đời ngày 9/5/2024, giáo xứ Hoàng Xá.

Miền Thủ Đức:

Chị Catarina Hoàng Thị Hiền, Sinh 1938. Qđ 25/4/2024. Gx. Thánh Khang.

Chị Anna M . Nguyễn Thị Trai. Sinh 1925. Qđ 30.4.2024. Gx. Khiết Tâm. 16728

Anh Toma M. Lê Xuân Hào. Sinh 1947. Qđ 07.05.2024. Gx. Tam Hà.

Miền Thủ Thiêm:

Chị Maria Phạm Thị Loan, Sinh 1967, Qđ 06/5/2024, Gx. Tân Đức

Bà Maria Nguyễn Thị Nhi SN 1935, QĐ ngày 13/5/2024, Tại GX Tân Lập 34342

Miền Túc Trưng:

Chị Ma ri a Nguyễn Thị Sắc, Sinh 1936, Qđ ngày 03/05/2024 Gx Túc Trưng, 15750

Xứ Tùng Nghĩa, Đức Trọng:

 bà Maria Lò Thị Vương, Sinh 1928, Qđ  29 /04/ 2024, 37945

Miền Xóm Mới:,

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Năm, Sinh 1932 Qd 10/5/2024 . Gx Hà Nội