RIP GĐTH THÁNG 5/2024

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 63
anh chị em GĐTH mới qua đời.

 

Miền An Bình:

Chị Maria Nguyễn Thị Thí SN 1934 qd 25/03/2024, GX Thanh Bình. 8353

Miền An Thạnh:

Chị Cêcilia M. Nguyễn Thị Thu, Sn 1969, Qđ 17/03/2024, Gx Thánh Gia. 56227

Ông Vincente Maria Đỗ Văn Tác, Sn 1940, Qđ 25/03/2024, gx Martino.

Bà Isave M. Nguyễn Thị Chín, sn 1922, Qđ ngày 18/04/2024, tại gx Kim An.

Miền Bà Rịa:

Chị Maria Nguyễn Thị Quy, Sinh 1958 Qua Đời 05/04/2024, Xứ Phước Lộc. 33171

Miền Bảo Lộc:

Chị Maria Hoàng Thị Hồng, Sn 1937, Qđ 16-03-2024, Gx Mẹ Thiên Chúa. 34565

Anh Phaolô M. Đoàn Hồng Thuần, Sn 1936, Qđ 17/03/2024, Gx Tân Bình. 42100

Chị Teresa M. Đinh Thị Mến, Sn 1947, Qđ 20/03/2024, Gx Thanh Xuân. 42053

Anh Gioan Bx. M. Phan Đình Quỳ, Sn 1941, Qđ 27/03/2024, Gx Thanh Xuân.

Chị Teresa M. Mai Thị Sánh, Sn 1944, Qđ 11-04-2024, Gx Thánh Tâm (Lộc Tiến).

Miền Bảo Nham:

Chị Maria Trịnh Thị Vinh, sinh 17/08/1968, QĐ 08/04/2024, Gx  Bảo Nham 49017

Giáo Xứ Bảo Sơn, Gp. Bắc Ninh:

Maria Nguyễn Thị Vãn 01/01/1930, Qđ 01/04/2024, Gx Bảo Sơn 58531

Miền Chí Hòa:

Chị Maria Bùi Thị Làn Sinh 1940, Qua Đời 08/04/2024, Giáo Xứ An Lạc. 20159

Giáo Xứ Đại Đồng, Gp. Bùi Chu:

Maria Đinh Thị Vương, Sn 1967, Tạ thế 2/4/2024,Gkhu Vô Nhiễm, Gx Đại Đồng.

Miền Đồng Xoài:

Chị Maria Nguyễn Thị Hồng, Sn 1940, Qđ 13/3/2024, Gx. Tân Lập. 10136

Anh Giuse M. Vũ Khắc Khiêm, Sn 1965, Qđ 24/3/2024 Gx. Tân Hưng. 63244

Miền Hiệp Thạnh:

Anh Giuse M. Nguyễn viết Bật. Sn1950. TT 8/3/2024. Gx Tân Bùi. 54833

Chị Maria Hoàng Thị Tâm,SN1948, Từ Trần 29/11/2023. GX Truyền Tin 50254

chị Ma ria nguyễn thị Nga sn 1950 Qđ 8/4/2024  Xứ Thái Hòa 13825

chị Ma ria Hoàng thị Miện sn 1935 Qđ 7/4/2024 Xứ Thái Hòa 39317

Anh Đa Minh M. Nguyễn văn Chuyện.Sn1942. Qđ 11/4/2024. Gx Truyền Tin 36932

Miền Hố Nai:

Chị Maria Lê Thị Nhàn, SN: 1949, qua đời : 12/2/2024, Gx: Bắc Hải 28201

Anh Trưởng Giuse M. Nguyễn Thanh Hoàng, qđ 05/04/ 2024, Gx. Kẻ Sặt. 55919

Miền Hòa Thanh:

Chị Maria Phạm thị Là sn 1931 QĐ ngay 24/3/2024  GX Lai ỔN 11732

Miền Hóc Môn:

Chị Maria Lê Thị Mừng  sinh 1945 mất 16/4/2024, xứ Bùi Môn. 20437

Chị Maria Nguyễn Thị Sợi  sinh 1931 mất 27/4/2024, xứ Bùi Môn. 13212

Miền Long Khánh:

Chị Maria Nguyễn thị Như ,sn 1933, qd 19/3 /2024. Giáo xứ Bảo Thị.  11608

Ma ria Nguyễn thị Miên sn 1956 chết ngày 22.3. 2024 Gx xuân Khánh.

Miền Nha Trang:

Ông Antôn M. Nguyễn Văn Chè . SN1943 , mất 18.03.2024. Gx Bắc Thành 2810

Maria Madalena Trần Thị Hoa, sinh 1947, Qđ 13/04/2024, Gx Hòa Thuận. 21386

Chị Anê M. Nguyễn Thị Đầm, sinh 1960, Qđ 14/04/2024, Gx Chợ Mới. 44569

Miền Phú Thịnh:

Anh VinhSơn M. Nguyễn Huy Túc sn 1954 Qđ 20/3/2024  Gx giang điền. 41756

Xứ Phú Hiệp, Di Linh:

Chị Maria Lã Thị Thu Lãnh, Sn 1961, Qđ 13. 3. 2024, Gx Phú Hiệp 35631

Miền Phước Lý:

Chị Maria Nguyễn thị Hường sn 1960 ,qđ 26/3/2024,gx Bắc Thần, ms 2789.

A  Phêrô M. Nguyễn văn Bảy  sn 1946  qđ 27/3  thuộc xứ Phước lý ms 6775

Chị Anna.M Nguyễn Thị Sinh. SN 1959  qđ ngày 12/4/2024, gx Bắc Minh. 3073

Miền Phước Tỉnh:

Anh Phêrô Maria Nguyễn Văn Hửu, S 1937, Qđ 19/02/2024, Gx Phước Lâm 52059.

Anh Giuse Maria Hoàng Văn Sinh, sinh 1960, Qđ 20/01/2024, Gx Phước Lâm 52058.

Anh Đaminh Maria Vũ Văn Bảo, sinh 1940, Qđ 26/02/2024, Gx Hải Lâm 28153.

Chị Maria Trần Thị Tý sinh 1939, Qđ 26/03/2024, Gx Phước Tỉnh 25265.

Chị Maria Nguyễn Thị Mát, sinh 1930, Qđ 14/04/2024 Gx Phúc Lâm 25241.

Miền Phương Lâm:

Chị Maria  Trần Thị Cúc , sn 1949, qđ 16/3/2024 , gx Phương Lâm. 23906

chị Anna Maria Nguyễn Thị Thêu , sn 1949 , qđ ngày14/4/2024 , gx Bình Lâm 9385

Miền Quy Chính:

Anh Phêrô M Nguyễn Thái Học,Sn 1930 Qđ 18/3/2024 Gx Thượng Nậm,49107

Anh Phêrô M. Hoàng Quang Tự . Sinh 1935 Qđ 24/03/2024,Gx Quy Chính. 41560

Miền Tân Mai:

Chị Maria Nguyễn Thị Hương, Sn 1942 . Qđ 31/03/2024 . Gx Tân Mai . 21243

Chị Maria Dương Thị Chi Sinh 1942. Qua đời 07/04/2024 Gx Bùi Đức 49612

Chị Maria Trần Thị Bèo Sinh 1935, Qđ 13/04/2024, Gx Tân Mai 9262

Miền Tân Sơn Nhì:

Chị Maria Nguyễn thị Tâm Sn 1954 .Qđ : 27/3/2024 . Gx Tân Việt . 50577

Chị Maria Nguyễn thị Thu Oanh  Sn 1938 . Qđ 12/4/2024 . Gx Tân Thái Sơn .

Miền Thủ Đức:

Chị Maria Đỗ thị Chẵn sn 1937 , qđ 30/3/2024, gx Khiết Tâm. 7626

Bà cố Maria Mai Thị Tho. Sn 1935. Qđ 3.4.2024. Gx. Thánh Khang. 4446

Chị Maria Vũ Thị Tốt. Sinh 1927. Qđ 12.4.2024. Gx. Thánh Khang. 9484

Miền Thủ Thiêm:

Anh Gioakim.M Vũ Văn Chấn SN 1958 GX Tân lập TT ngày 19/3/2024, 23753

Miền Túc Trưng:

Anh Phê rô M. Phạm thanh Trường s/n 1967 qđ 23/3/2024 Gx suối nho 49948

Chị Maria Phạm Thị Phượng s/n 1940 qđ 17/3/2023 Gx Tam Phú. 15690

Anh Đaminh M Lương quy Lộc s/n 1928 qđ 27/3/2024 Gx Tam Phú. 12205

Chị Têrêsa M Trần Thị Hằng s/n 1948 qđ 04/04/2024 Gx Thống nhất  12326

Chị Ma ri a Nguyễn Thị Bàn  s/n 1940 qđ ngày 10/04/2024 Gx Thánh Mẫu 29870

Chị Ma ri a Vũ Thị Lê s/n 1959 qđ ngày 14/04/2024 Gx Tam Phú. 18433

Miền Xóm Mới:

Chị Maria Nguyễn Thị Hiền Sn1969 qđ 21/3/2024 GX Hà Đông. 58043

Chị Teresa M Trân Thị Kim Ngân SN1968 Qd 21/3/2024 Gx Lạng Sơn. 58046

Chị Maria Nguyễn Thị Ngà Sn ,1937  qđ 13/4/2024 .Gx Lạng Sơn. 9920