RIP GĐTH THÁNG 4/2024

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 48 anh chị em GĐTH mới qua đời. 

Miền An Bình:

Chị Maria Nguyễn Thị Nơi SN1930 qd ngày 05/3/2024 GX Tâm An 5571

Chị Maria Chu Thị Ngân SN1934 qd ngày 04/03/2024 GDTH GX Tâm An. 5572

Miền An Thạnh:

Bà Maria Đinh Thị Đậu, Sn 1927, Qđ 17/02/2024, gx Martino. 22807

Bà Maria Nguyễn Thị Bột, Sn 1941, Qđ ngày 24/02/2024, gx Trinh Vương. 58903

Ông Phêro Maria Bùi Văn Mại, Sn 1945, Qđ ngày 23/02/2024, gh Vô Nhiễm

Ông Cố Phêro M. Nguyễn Văn Sản, Sn: 1946, Qđ 8/03/2024, Gx Kim An. 56284

Miền Bảo Lộc:

Chị Catarina M. Vũ Thị Na, Sn 1933, Qđ 08/02/2024, Gx Thượng Thanh. 17300

Chị Maria Trần Thị Hiền, Sn 1947, Qđ ngày 29/02/2024, Gx Tân Hoá. 22104

Maria Trần Thị Sinh,Sn 1951, Qđ 26/02/2024, Gx Tân Hoá 48326

Anh Tôma Maria Bùi văn Đế, Sn 1943, Qđ 04/03/2024, Gx Tân Lạc. 41470

Miền Chí Hòa:

Chị Maria Trần thị Nhương sn 1937, qđ 25/2/2024, gx Tân Chí Linh. 35877

Miền Gia Kiệm:

Bà cố Maria Trần thị Tuất sn 1933, qđ 20/2/2024, gx Dốc Mơ, 9826.

Miền Hiệp Thạnh:

Chị Maria Vũ Thị Chuộng. SN 1930. Qđ 16/2/2024. GX Giu Đức. 36959

anh Gioakim M. Nguyễn văn Tinh sn 1937 QĐ 20/01/2024 Xứ Bình Lộc, 40667

Miền Hố Nai:

Chị Maria Cao Thị Khâm S/n 1939 Q/đ 07-03-2024. G/x Thánh Tâm. 2272

Chị Maria Bùi thị Mẩn  S/n 1935   Q/đ 07-03-2024. G/x Hà nội. 15254

Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Ngạn , sn 1940, qđ : 12/3/2024 , gx Bắc Hải. 14242

Miền Hòa Thanh:

Chị ANNA M Nguyễn thị Phiên sn 1942 QĐ 1/3/2024 GX Đông Vinh 3496

Chị ANNA Maria Vũ thị Bốn sn 1934 QĐ ngày 7/3/2024 GX Đông Vinh 11704

Anh Vinh Sơn M. Nguyễn văn Nguyên sn1956 QĐ ngày 7/3/2024 GX Tiên Chu 773

Miền Hóc Môn:

Chị Cecilia M Trần thị nguyệt Vinh, Sn 1935 mất 4/3/2024, xứ Trung mĩ Tây. 36301 

Miền Long Khánh:

Chị Rosa M. Đỗ thị Thêu, sn 1926, qđ 18/2/2024, Giáo xứ Bảo Thị, 7519.

Ma ria nguyễn thị Hẩn sn 1946, chết ngày 21.2.2024, GX Xuân khánh, 40006

Ma ria nguyễn thị Sáng sn1943, chết ngày 21.7.2023. Gx Thái Xuân 12977

Ma ria nguyễn thị Mẫu sn1925 chết ngày 23.1.2024. Gx Thái Xuân 13054

Miền Ninh Sơn:

Anh MARTINÔ M: HỒ LƠI  SN:1937 QĐ: 02/3 /2024 GX:Thạch Hà --51453

Miền Phan Rang:

Chị Anna M. Trần Thị Phiên, sn 1940, qđ 07/3/2024, gx. Tân Hội, 25725

Miền Phước Lý:

Chị Anna M.Hồ thị Ban sn 1941,qđ 20/12/2023,gx Nghĩa Yên ,7738.

Chị Anna M.Trần thị Kim Loan sn 1960,qđ 11/2/2024,gx Phước Lý, 7743.

Chị Anna M.Nguyễn thị Nhường sn 1947,qđ 15/2/2024,gx Bắc Thần, 7687

Miền Phương Lâm:

Chị Monica Phạm Thị Ngoan , sn : 1930, qđ :2/2/2024, gx Phương Lâm. 31487

Chị Maria Nguyễn Thị Hiên , sn 1957 , qđ 6/2/2024, gx Phương Lâm. 46102

Anh Phêrô Maria Nguyễn Thanh Phi , sn 1972, qđ : 15/2/2024 , gx Bích Lâm. 53887

Anh Đaminh M Lý Vinh Quyền, sn 1940, qđ 21/2/2024 , gx Đồng Hiệp. 32649

Chị Anna M. Nguyễn Thị Tri , sn 1946, qđ 22/2/2024 gx Thọ Lâm. 46070

Chị Anna Maria Vũ Thị Nụ , sn 1936 , qđ 10/3/2024 , gx Bình Lâm. 9401

Anh Vinh Sơn M. Nguyễn Văn Minh sn 1944, qđ 12/3/2024, gx Đồng Hiệp. 32647

Miền Tân Sơn Nhì:

Chị Maria Vũ Thị Miến  Sn 1933 . Qđ : 06/3/2024 .Gx  Tân Hương . 1979

Anh Giuse Maria  Bùi Văn Đạt  Sn 1953 . Qđ 14/3/2024 . Gx Tân Hương 28325

Miền Thủ Đức:

Bà Maria Nguyễn Thị Cửu. Sn: 1933. Qđ: 8/3/2024. Gx. Tam Hải. 17501

Chị Maria Đặng Thị Lượt. Sinh 1930. Qđ 9.3.2024. Gx. Thánh Khang. 16822

Miền Thủ Thiêm:

Chị Maria Vũ Thị Loan SN 1962. Qua đời 5/3/2024 tại GX Long Bình. 16682

Miền Túc Trưng:

Chị Madalena M Quách Thị Tuất, sn1944, qđ 06/02/2024, Gx Túc Trưng.. 15755

Anh Micae M Ưng lí Bảu, sn 1955, qđ 09/2/2024, Gx Túc Trưng. 36475

Anh Giuse M Nguyễn Văn Chiến s/n 1944 qđ 21/2/2024 Gx suối nho 54813

Chị Ma ri a Nguyễn Thị Liên  s/n 1924 qđ 03/03/2024 Gx Túc Trưng 15801

Miền Xóm Mới:

Chị Maria Nguyễn Thị Tòa sn1947 qd 21/02/2024 gx Lạng Sơn. 58042

Miền Xuyên Mộc:

chi ma ri a phạm nghĩa. sinh 1930 qua đơi 24 /2 /2024 xư hòa thuân 39597