RIP GĐTH THÁNG 3/2024

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 28 anh chị em
GĐTH mới qua đời.
 

Miền Bảo Lộc:

Chị Anna Maria Hoàng Thị Thơm, Sn 1950, Qđ 20/01/2024, Gx Thánh Mẫu. 30353

Chị Anna Maria Trần Thị Tý, Sn 1932, Qđ 28/01/2024. Gx Tân Hà. 40352

Giáo Xứ Bảo Sơn, Gp. Bắc Ninh:

Chị Anna M. Nguyễn Thị Lan. SN 1955. Qđ 10/01/2024. Gx. Bảo Sơn. 58488

Chị Maria: Nguyễn Thị Đàn. Sn: 1936. Qđ 29/01/2024.

Miền Đồng Xoài:

Chị Maria Nguyễn Thị Thả, sn 1937, qđ 17/01/2024. Gx Đồng Xoài. 36834

Anh Đaminh M. Vũ Văn Viết, sn 1959, qđ 24/01/2024, gx. Tân Hưng. 40761

Miền Gia Kiệm:

Anh Phaolô M. Nguyễn Văn Cường, sn 1949, qđ 25/01/2024, Gx. Thanh Sơn. 1549

Anh Gioan Bx. M. Trương Ngọc Xuân, sn 1959, qđ 28/01/2024, Gx. Kim Thượng. 1087

Anh JB. Maria Trần văn Phượng, sn1930, qđ 4/2/2024, gx Bình Minh. 17121

Miền Hiệp Thạnh:

Chị Têrêxa M. Nguyễn Thị Nụ, sn 1947, Qđ 18/01/2024, Xứ thái Hòa. 13833

Chị Maria Phạm Thị Nhót sn 1934 Qđ 24/01/2024 Xứ Ninh Cù. 13896

Anh Gioan M. Trần Đình Tượng. SN 1939 Qđ 31/1/2024 GX Thái Lạc. 30536

Anh Giuse M. Nguyễn văn Thưởng. SN 1936 Từ trần 4/2/2024. GX Ki Tô Vua. 57001

Miền Hố Nai:

Chị Anna Maria Phạm Thị Phước, Sn 1941, Qđ 28/01/2024, Gx. Hà Nội. 26548

Chị Anna M. Nguyễn thị Mến, SN 1938, Qđ 02/02/2024, gx Hà Nội. 15035

Miền Ninh Sơn:

Chị Madalena M. Nguyễn thị Tỵ Sn 1930 QĐ  05/02/2024 GX Song Mỹ. 41428

Miền Phan Rang:

Chị Anna M . Nguyễn Thị Mẫn ; Sn : 1952; Qđ: 16/01/24 ; Gx Tân Hội. 2553

Anh Giuse M. Đặng Vịnh, sn 1931, qđ 23/01/2024, Gx. Tân Hội, 2508

Chị Maria Trần Thị Trị , Sn : 1945, Qđ 25/01/24, Gx Tân Hội. 50805

Miền Phú Thịnh:

Chị Maria Đinh Thị Hường, sn 1942, qđ 30/01/2024. Gx. Bùi Chu. 12048

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Khúc SN 1931, qđ 01/02/2024 Gx Tân thành. 1264   

Miền Phước Lý:

Anh Giuse M.Nguyễn văn Hùng sn 1958,qđ 17/1/2024,gx. Vĩnh Phước, 4513.

Miền Phương Lâm:

Chị Maria Nguyễn Thị Hương, sn 1935, qđ 24/1/2024, gx Đồng Hiệp. 32668

Miền Quy Chính:

Chị Marria Nguyễn Thị Hậu, Sn 1946. Qđ 28/01/2024, Gx Trang Đen, 54426

Chị Matta Maria Lê Thị Bằng ,Sn 1920. Qđ 28/01/2024, Gx Phúc Yên, 43916

Miền Túc Trưng:

Chị Madalena M. Nguyễn Thị Lánh s/n 1934 qđ 06/2/2024 Gx Thánh Mẫu. 5699

Miền Xóm Mới:

Chị Maria Trần Thị Chuộc, sn1930 qd 26/01/2024 gx Lạng Sơn. 7789

Miền Xuyên Mộc:

Chị Maria:Đỗ Thị Thơm, Sn :1936, Qđ 4/2/2024, Gx Hoà Thuận, 30626