RIP GĐTH THÁNG 01/2024

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 43 anh chị em GĐTH mới qua đời.

 

Miền An Thạnh:

Anh Đaminh M. Trần Văn Minh, Sn 1927, Qđ 27/12/2023, gx Ngọc Thạch. 15171

Anh Đaninh M. Phạm Văn Mạnh, Sn 1974, Qđ 02/01/2024, gx Hợp Tiến.

Chị Anna M. Nguyễn Thị Minh Tuyết, Sn 1956, Qđ 06/01/2024, gx Thánh Linh. 28633

Anh Giuse M. Nguyễn Ngọc Long, Sn 1959, Qđ 14/01/2024, gx Châu Long.

Miền Bảo Lộc:

Chị Maria Nguyễn Thị Tin, Sn 1950, Qđ 07/01/2024. Gx Tân Hoá. 25417

Chị Maria Phạm Thị Lan, Sn 1941, Qđ 14/01/2024. Gx Hoà Phát. 32208

Chị Maria Nguyễn Thị Mai, Sn 1954, Qđ 17/01/2024, Gx Hoà Phát. 17276

Miền Bảo Nham:

Chị Maria Vũ Thị Nghĩa, Sn 1933, Qđ 31/12/2023, xứ Bảo Nham

Miền Bình An:

Chị Maria Đỗ Xuân Quỳnh Như, sn 1972, qđ 9/1/2024, gx Bình Thái,

Miền Bùi Chu:

Anh Đaminh M. Trần Văn Định, sn 1946, qđ 04/01/2024. Gx Đại Đồng

Miền Đồng Xoài:

Anh Giuse M. Phạm Trân, sn 1943, qđ 28/12/2023. Gh. Tân Lợi. 56564

Miền Hiệp Thạnh:

Chị Maria Phạm Thị Nhuận, sn 1942, QĐ 7/1/2024, xứ Thái Hòa. 13794

Anh An tôn M. Vũ Văn Miễn, sn 1953, qđ 26/12/2023, gx. Giu Đức.

Chị Maria Nguyễn Thị Mơ, SN 1944, qđ 4/1/2024. GX Truyền Tin.

Chị Maria Kiều thị Ngọt, SN 1939. qđ 16/1/2024, GX Bình Châu. 38910

Miền Hòa Thanh:

Chị Maria Trịnh Thị Sình, sn 1940, qđ 21/12/2023, GX Ngọc Đồng. 5022

Chị Maria Lê thị Hoa, sn 1936, qd ngày 25/12/2023, GX Ngũ Phúc. 14809

Anh Giuse M. Phạm văn Vang,  sn 1946, qd 8/01/2024 GX Hoàng Châu 50817

Chị Maria Nguyễn thị My, sn 1938 qd 10/01/2024, GX Ngọc Đồng  5001

Miền Long Thành:

Chị Maria Nguyễn thị Tốt. SN 1950, Qđ 5/1/2024.GX Thiên Long. 31570

Miền Mỹ Tho:

Anh ĐaMinh M. Nguyễn hữu Lời, sn 1939, qd 4/1/2024, gx Chính Tòa. 38255

Miền Phú Thịnh:

Chị Maria Trần Thị Thảo SN 1/1/1934 qđ 5-1-2024, Gx. Đồng Phát.   12133

Chị Anna M Thân Thị Vẽ, sn 1941, qđ 7/1/2024 Gx.Phú sơn.  11950

Chị Monica .M Vũ Thị Hiên, sn 1932 qđ 16-1-2024 Gx Giang Điền, 11400

Chị Maria Nguyễn Thị Châu, sn 1936, qđ 18/01/2023 , Gx Bùi Đệ. 53574

Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Hương, sn 1946 qđ 13/1/2023, Gx Phú Sơn. 14799       

Miền Phương Lâm:

Chị Maria Lê Thị Chuyên, sn 1927, qđ 26/12  gx Ngọc Lâm. 25481

Chị Anna M. Nguyễn Thị Thuận, sn 1937, qđ 23/12, gx Bích  Lâm. 46988

Chị Anê Maria Nguyễn Thị Tựu , sn 1930, qđ 28/12/2023, gx Đồng Hiệp. 37719

Chị Maria Phạm Thị Huyền , sn 1922, qđ 31/12/2023, gx Đồng Hiệp. 37752

Anh Giuse M. Trần Quốc Hiện , sn 1950, qđ 31/12/2023, gx  Phú Hoà. 34080

Chị Maria Vũ Thị Mơ, sn 1940, qđ 4/1/2024, gx Kim Lâm (Hoà Lâm) 37962

Chị Maria Phạm Thị Ca , sn 1928 , qđ 15/1/2024, gx Phương Lâm. 18761

Miền Quy Chính:

Chị Anna Maria Đinh Thị Sâm, Sn 1938, Qđ 26/12/2023, xứ Phúc Yên, 43911

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Thành, Sn 1969, Qđ 05/01/2024, gx Yên Lạc, 53975

Miền Tân Mai:

Phêro Maria Hoàng Văn Chúc. Sn 1940. Qđ 21/12/2023, gx Bùi Đức. 28860

Chị Maria Phạm Thị Sáng; SN 1928, Qđ 03/01/2024; Xứ Bùi Hiệp; 23344

Chị Maria Nguyễn Thị Rần, Sn 1937, Qđ 10/01/2024. Gx Tân Mai.  23322

Miền Tân Sơn Nhì:

Anh Giuse M. Trịnh Ngọc Hướng, Sn 1943, Qđ 30/12/2023. Gx Tân Việt. 42395

Anh Phanxico X. M. Nguyễn Anh Minh, Sn 1940. Qđ 10/01/2024. Gx Bình Thuận

Miền Thủ Đức:

Chị Maria Trần Thị Phẩm. Sn 1936. Qđ 5.1.2024. Gx Châu Bình. 49845

Miền Túc Trưng:

Anh Đaminh M.Vũ Văn Lăng, sn 1941, Qđ 15/1/2024. Gx Suối Nho. 2637

Miền Xóm Mới:

Chị Maria Nguyễn Thị Hường, Sn 1952, qđ 01/01/2024, Giáo xứ Hà Nội. 32921