RIP GĐTH THÁNG 11/2023

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 62 anh chị em
GĐTH mới qua đời.
 

Miền An Bình:

Anh Phêrô M. Hoàng Quốc Công, sn 1958, qđ 16/9/2023, Gx Tâm Hòa.

Chị Maria Trần Thị Thông, Sn 1943, qđ 24/9/2023, Gx. Tâm An. 5577

Miền An Thạnh:

Chị Maria Nguyễn Thị Hơn, sn 1932, qđ 20/8/2023, gx Thánh Tâm. 13890

Chị Maria Nguyễn Thị Tía, Sn 1923, Qđ 06/9/2023, tại gx Thánh Tâm. 35173

Chị Anna Maria Vũ Thị Qúy, Sn 1964, Qđ 22/9/2022, tại gx Thanh Long. 9569

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Khấn, Sn 1930, Qđ 28/9/2023. Gx. Thánh Gia. 56234

Chị Maria Nguyễn Thị Rịu, Sn 1939, Qđ 08/10/2023, tại gx Thánh Tâm. 29758

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Vân, sn 1952, Qđ 09/10/2023. Gx Bắc Xuyên. 37389

Miền Bà Rịa:

Chị Maria Bùi Thị Hợi, sn 1937, qđ 03/4/2023, gx. Láng Cát. 20946

Chị Maria Nguyễn Thị Là, sn 1935, qđ 28/9/2023, gx. Láng Cát. 17159

Miền Bảo Lộc:

Chị Teresa Maria, Nguyễn Thị Phượng, Sn 1933, Qđ 16/09/2023, Gx Tân Hà, 36216

Anh Phêrô Maria Nguyễn Văn Lập, Sn 1953, Qđ 09/10/2023. Gx Thánh Tâm LT. 1636

Chị Anna Maria Phạm Thị Hàn, Sn 1925, Qđ 12/10/2023, Gx Thánh Mẫu, 23068

Anh Phêrô Maria Trần Lương, Sn 1943, Qđ 15/10/2023, Gx Thánh Mẫu, 23048

Chị Maria Vũ Thị Như, Sn 1953, Qđ 09/10/2023, Gx Tân Hà, 51225

Miền Biên Hòa:

Chị Maria Nguyễn Thị Ta, Sn 1942, qđ 02/10/2023, gx. Thuận Hòa. 

Miền Bình An:

Chị Maria Nguyễn Thị Hương, sn 1941, qđ 15-6-2023, gx. Bình An Thượng

Miền Gia Kiệm:

Chị Maria Ngô thị Thơm, sn 1956, qđ 18/7/2023, gx Đức Huy. 27296

Chị Maria Hoàng Thị Lụa, sn 1939, qđ 28/9/23, gx Kim Thượng. 10265

Chị Mađalena M. Nguyễn Thị Thìn, sn 1930, qđ 7/10/2023, gx Tân Yên. 32158

Miền Hiệp Thạnh:

Chị Maria Lê thị Suy, sn 1952, Qđ 17/9/2023, xứ Hiệp Tâm. 32424

Chị Maria Phạm Thị Thược, sn 1924, Qđ 24/9/2023, xứ Thái Hòa.  39321

Miền Hố Nai:

Anh Giuse Maria Phạm Trí Vị. sn 1951. qđ 15/9/202. Gx. Kim Bích. 43703                                                            Anh Giuse Maria Vũ Văn Hương. sn 1955. qđ 28/9/2023. G/h Hà Phát. 31244                                                        Chị Anna Maria Phạm Thị Sáng. sn 1939. qđ 27/9/2023. g/x Kẻ Sặt. 50931

Chị Rosa Maria Bùi thị Hồng, Sn 1949, Qđ 29/9/2023, Gx. Kim Bích. 14302

Miền Hòa Thanh:

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Lịch, sn 1935, Qđ 18/9/2023, gx. Lộ Đức. 6556

Anh  Antôn Maria  Đỗ Hải Linh,  sn 1952, qđ 14/8/2023, Gx Hòa Bình. 3247

Chị  Maria Trịnh Thị Tiếu, sn 1951, qđ 8/9/2023, Gx Hòa Bình. 48026

Chị Teresa Maria  Nguyễn Thị Đức, sn 1945. Qđ 9/10/2023.  GX Đông Vinh. 19756

Anh Đaminh  M. Nguyễn Ngọc Doanh, sn 1968, qđ 15/10/2023. GX Tiên Chu.

Miền Hóc Môn:

Chị Anna Maria Bùi Thị Ban. sn 1934. qđ 29/6/2023. Gx. Lạc Quang. 35492

Miền Mỹ Tho:

Chị  Anna M. Nguyễn Thị Mùi, sn 1933, qđ 26/9/2023, gx. Giuse. 9763

Miền Nha Trang:

Chị Maria Madalena Nguyễn Thị Phiến , Sn 1951, qđ 5/10/2023, Gx Chợ Mới. 24534

Chị Anna Maria Lê Thị Xuân Lan. Sn 1929, qđ 6/10/2023, Gx Phước Hoà. 14509

Miền Phú Thịnh:

Chị Maria Nguyễn Thị Hoa, sn 1948, qđ 28/07/2023, gx. Trà Cổ. 44746

Anh Phêrô Maria Nguyễn Văn Xuân, sn 1962, qđ 08/8/2023, gx. Trà Cổ. 12614

Chị Anna Maria Phạm Thị Giúp, sn 1934, qđ 16/8//2023, gx. Trà Cổ. 4753

Chị Anna M. Nguyễn Thị Ngọc Chương, sn 1957, qđ 18/8/2023, gx. Trà Cổ. 49773

Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Tỉu, sn 1940, qđ 09/9/2023, gx. Tân Thành. 1369

Chị Maria Lưu Thị Soi, sn 1952, qđ 11/9/2023, Gx Thuận An. 23506

Anh Gioan Bx. M. Lộ Hữu Tâm, Sn 1954, qđ 20/9/2023. Gx. Giang Điền. 19405

Chị Maria Nguyễn Thị Tờ. Sn 1937, qđ 3/10/2023, Gx. Giang Điền. 18897

Chị Maria Trần Thị Tuất, sn 1933, qđ 2/10/2023, Gx. Thạch An. 43406

Chị Maria Nguyễn Thị Cúc, sn 1930, qđ 5/10/2023, Gx. Giang Điền.

Miền Phước Lý:

Chị Anna M. Thân thị Mến, sn 1973, qđ 16/9/2023, gx Thiết Nham, 57421.

Anh Phêrô M. Nguyễn công Luận, sn 1973, qđ 26/9/2023, gx Bắc Thần, 41781.

Miền Phước Tỉnh:

Chị Maria Vũ Thị Dần, sn 1962, Qđ 3/9/2023, Xứ Phước Bình. 60558

Chị Maria Nguyễn Thị Khiếu, sn 1941, Qđ 10/9/2023, Xứ Tân Phước. 28143

Chị Têresa M. Nguyễn Thị Gấm, sn 1951. qđ.10/09/2023, Xứ Phước lâm. 48263

Miền Phương Lâm:

Chị Maria Mai Thị Sáu, sn 1932, qđ 17/9/2023, gx Ngọc Lâm. 47081

Anh Đaminh Maria Đặng Văn Thiên, sn 1954, qđ 18/9/2023, gx Đồng Hiệp. 32625

Chị Maria Phạm Thị Thay, sn 1941, qđ 29/9/2023, gx Phú Hoà. 32663

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Liễu, sn 1961, qđ 30/9/2023 gx. Bình Lâm. 34673

Miền Tân Mai:

Chị Maria Nguyễn Thị Xuân. Sn 1935. Qđ 17/9/2023. Gx Tân Mai . 9265

Anh Giuse M. Pham văn Vy. SN 1932. qđ 13/10/2023. Gx. Bùi Thái. 42427.

Chị Maria Vũ Thị Hoa. Sn 1940. qđ 13/10/2023. Gx. Bùi Thái. 23569

Miền Thủ Đức:

Chị Catarina M. Đoàn Thị Mai. Sn 1952. Qđ 25/9/2023. Gx. Tam Hải. 8123

Chị Maria Phạm Thị Màu. Sn 1937. Qđ 09/10/2023. Gx Châu Bình. 16648.

Miền Túc Trưng:

Chị Anna M. Nguyễn Thị Bé, sn 1935, qđ 25/3/2023, gx. Tam Phú. 12235

Anh Giuse Maria Cao Viết Giang, sn 1954, qđ 11/7/2023, gx. Tam Phú. 1230

Chị Anna M. Lê Thị Dung, sn 1950, qđ 27/9/2023, gx. Tam Phú. 6915