RIP GĐTH THÁNG 9/2023

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 55 anh chị em GĐTH mới qua đời. 

Miền An Bình:

Chị Maria Nguyễn Thị Lan, Sn 1936, qđ 12/8/2023, Gx Tâm An. 16214

Miền An Thạnh:

Chị Maria Hoàng Thị Rẻ, sn 1937, Qđ 10/4/2023, gh Mân Côi. 55238

Chị Lucia Maria Hoàng Thị Hệ, Sn 1935, Qđ 20/7/2023, gx. Long Thạnh. 18533

Chị Maria Hoàng Thị Thảo, Sn 1930, Qđ ngày 05/08/2023, gx Ngọc Thạch. 27221

Miền Bảo Lộc:

Chị Anna Maria Bùi Thị Soi, Sn 1930, Qđ 30/7/2023, Gx Thánh Tâm (Lộc Phát). 34584

Chị Teresa Maria Nguyễn Thị Hằng, Sn 1947, Qđ 01/8/2023, Gx Thánh Tâm (LP). 34155

Chị Maria Nguyễn Thị Kiểu, Sn 1951, Qđ 02/8/2023, Gx Tân Hoá, 31538

Chị Maria Nguyễn Thị Suy, Sn 1943, Qđ 06/8/2023, Gx Tân Thanh, 19539

Chị Maria Hoàng Thị Cúc, Sn 1953, Qđ 14/8/2023, Gx Gioan, 34139

Chị Teresa M. Trần Thị Ngùy, Sn 1946, Qđ 15/8/2023, Gx Thánh Tâm (Lộc Tiến), 24634

Miền Biên Hòa:

Chị Maria Nguyễn Thị Hải, Sn 1947, qđ 12/8/2023, gx. Thuận Hòa. 41335

Miền Bùi Phát:

Chị Teresa Maria Phạm Thị Giàu, Sn 1948. Qđ 23/7/2023, GX Bùi Phát. 28738

Chị Maria Nguyễn Thị Đoan, Sn 1917, Qđ 08/8/2023, Gx Bùi Phát.  21465

Giáo Xứ Cửa Sót, Gp. Hà Tĩnh:

Chị Terêxa M. Nguyễn Thị Liên, sinh 1959, qua đời 16/8/2023. 62653

Miền Đồng Xoài:

Anh Đaminh M. Vũ Văn Đạo, Sn 1964, QĐ 09/7/2023, Gx Tân Hưng. 21655

Miền Gia Kiệm:

Chị Têrêsa M. Nguyễn thị Khiêm, sn 1949, qđ 7/7/2023, gx Phúc Nhạc.  35294

Miền Gò Vấp:

Chị Maria Âu Thị Ngọc Yến. Sn 1942. Qđ 23/5/2023. Gx HT Tây. 22504

Anh Phero M. Nguyễn Doãn Huy. Sn 1939. Qđ 24/3/2023. Gx Đức Tin. 7487.

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Thăng. Sn 1942. Qđ 10/7/2023. Gx Đức Tin. 8396

Miền Hiệp Thạnh:

Chị Maria Hà thị Nhuệ, sn 1941, Qđ 20/7/2023,  Gx Giuse. 18665

Chị Maria Hoàng thị Láng, sn 1928, Qđ 23/7/2023, xứ Giuse.  18655

Chị Maria Vũ Thị Nếp. Sn 1954. qđ 27/7/2023. Gx Lạng Sơn Kinh 3A. 47678

Chị Maria Vũ Thị Lụa, sn 1936, Qđ 25/6/2023, xứ Thái Hòa. 35022

Chị Maria Đoàn thị Thơm, sn 1940, Qđ 04/8/2023, xứ Giuse. 27257

Miền Hố Nai:

Chị Maria Nguyễn Thị Kiều, sn 1927. Qđ 11/6/2023. Gx Hà Nội . 18926

Anh Phêrô Maria Phạm văn My. Sn 1947, Qđ 23/7/2023. Gh Hà Phát. 40888

Miền Hòa Thanh:

Chị Anna Maria Trần thị Lan, sn 1960, Qđ 27/7/2023, GX Ngô Xá. 52593

Miền Long Khánh:

Chị Maria Nguyễn Thị Gắt, sn 1934, qđ 1/8/2023, gx. Cẩm Tân. 17671

Miền Mỹ Tho:

Chị Maria Nguyễn Thị Hằng, sn 1958, qđ 04/8/2023, gx Tín Đức. 49690

Miền Nha Trang:

Chị Maria Nguyễn Thị Hạnh, sn 1954, 25/7/2023; gx Bắc Thành; 31060

Miền Phan Rang:

Chị Têresa M. Bùi Thị Như Hằng, Sn 1972; Qđ 07/8/2023; Gx Tấn tài, 10600

Miền Phú Thịnh:

Chị Maria Nguyễn Thị Cảnh, Sn 1951, qđ 15/7/2023, Gx.Thạch An.  30002

Xứ Phú Sơn, gp. Hưng Hóa:

Chị Maria Nguyễn Thị Tuyết, Sn 1960, Qđ 21/7/2023. 57489

Miền Phước Long:

Chị Maria Phạm thị Hợi, sn 1946, qđ 27-7-2023. Gx Long Điền. 36706

Chị Catharina Maria Nguyễn Thị Kim, sn 1952, qđ 05-8-2023. Gx An Bình. 15946

Miền Phước Lý:

Chị Maria Nguyễn thị Hồng, sn 1952, qđ 18/7/2023, gx Bắc Thần, 14027.

Anh Giuse M. Nguyễn Bình Phương Nam, sn 1979, qđ 21/1/2023, gx Bắc Thần, 36352.

Chị Anna M. Phạm thị Vì, sn 1942, qđ 4.8.2023, gx Nghĩa Yên, 36406.

Miền Phước Tỉnh:

Anh Giuse M. Nguyễn Đức Tiến, Sn 1962, qđ 03/8/2023, Xứ Phước Bình. 52028

Chị Maria Nguyễn Thị Mơ. SN 1941, Qđ 16/8/2023, Xứ Phước lâm. 30412

Miền Phương Lâm:

Chị Anna Maria Phạm Thị Nhâm. Sn 1940, Qđ 4/8/2023, GX Thọ Lâm. 33342

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Phiên, sn 1943, qđ 10/8/2023, gx Thọ Lâm. 9344

Chị Maria Vũ Thị Mơ , sn 1941 , qđ 11/8/2023 , gx Thọ Lâm , 5127

Miền Tân Mai:

Chị Maria Vũ Thị Chít. Sn 1927. Qđ 15/08/2023 . Gx Tân Mai. 21178

Miền Tân Sơn Nhì:

Chị Maria Võ Thị Na,  sn 1959. Qđ  20/7/2023. Gx Nhân Hoà . 56052

:-(

Miền Tây Nam, Gp Hưng Hóa:

Chị Maria Nguyễn Thị Thoái, Sn 1942, qđ 18/7/2023, Gx Hoàng Xá, 62573.

Miền Thủ Đức:

Chị Anna M. Đặng Thị Miền. Sn 1935. Qđ 23/7/2023. Gx. Thánh Khang. 2342

Miền Thủ Thiêm:

Chị Maria Đinh Thị Thơi. Sn 1941, Qđ 15/8/2023, gx. Mỹ Hòa.  7603

Miền Túc Trưng:

Anh AnTôn Maria Trần Văn Tưởng, Sn 1945; Qđ 20/7/2023.  Gx Na Goa. 19869

Chị Têrêsa Maria Lê Thị Kính, sn 1939, qđ 30/7/2023, Gx Thánh Mẫu. 12403

Chị Maria Hoàng thị Mười, sn 1941, qđ 28/7/2023, gx Túc Trưng. 22412

Chị Maria Vũ thị Hương, sn 1934, qđ 31/7/2023. gx Thống Nhất. 4624

Chị Teresa Maria Nguyễn Thị Khóa, Sn 1938, qđ 31/7/2023, gx xuân bắc, 37198

Miền Xóm Mới:

Chị Maria Bùi Thị Xuân, Sn 1961, qđ 18/7/2023. Gx. Tử Đình. 59389

Chị Maria Trần Thị Song, sn 1934, Qđ 02/8/2023, xứ Lạng Sơn.  32951