RIP GĐTH THÁNG 12/2022

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 78 anh chị em GĐTH mới qua đời. 

Miền An Bình:

Chị Teresa Maria Nguyễn Thị Chuyền, sn 1934, qđ 07/10/2022. Gx. Tâm An.  16181

Chị Maria Nguyễn Thị Ban, sn 1936, qđ 16/10/2022, gx. Minh Hoà.  25840

Miền An Thạnh:

Chị Maria Nguyễn Thị Hiền, Sn 1959, Qđ 30/10/2022. Gx. Hải Hưng,  29802

Anh Phaolô Maria Đỗ Văn Chương, Sn 1937, Qđ 3-11-2022. Gx Kim An, 21912

Chị Maria Nguyễn Thị Miền, Sn 1941, qđ 08-11-2022, gx. Thánh Gia.

Anh Micae Maria Nguyễn Khắc Quang. Sn 1957, Qđ 13/11/2022, gx. Trinh Vương B1. 

Miền Bà Rịa:

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Vinh, sn 1935, qđ 12/9/2022, Gx. Lam Sơn.  33181

Chị Maria Nguyễn Thị Sâm. sn: 1939, qđ: 20/10, gx. Láng Cát.  39909

Miền Bảo Lộc:

Chị Maria Đỗ Thị Nhan, Sn 1937, Qđ 29.10.2022, Gx Thánh Tâm (Lộc Tiến),  40320

Chị Maria Nguyễn Thị Hương. Sn 1954, Qđ 29/10/2022. Gx. Thánh Mẫu. 32197

Chị Catarina Maria Nguyễn Thị Ca, Sn 1935, Qđ 16/11/2022, Gx. Thánh Mẫu. 23084

Giáo Xứ Bảo Sơn, Gp. Bắc Ninh:

Anrê M. Nguyễn Đức Cửu, sn 16/04/1935, QĐ 19/11/2022, Gx Bảo Sơn.

Miền Bùi Chu:

Anh Đaminh M. Đinh Văn Kim, sn 1937, qđ 29/10/2022, gx. Đại Đồng.  56706

Miền Đồng Xoài:

Anh Giuse M. Đinh Văn Kết, sn 1944,  qđ 21/10/2022, gx. Tân Hưng.  8599

Chị Maria Đinh Thị Nhài, sn 1948, qđ 29/10/2022, gx. Tân Hưng.  12548

Chị Anna Maria Thân Thị Nhung, sn 1950, qđ: 31/10/2022, gx. Đồng Xoài.  12576

Chị Anna Maria Lê Thị Thất, sn 1932, qđ: 7/11/2022, gx. Tân Hưng. 

Miền Gia Kiệm:

Anh Anton M. Vũ Đức Hòa, sn 1961, qđ 6/9/2022, gx Martino.  11129

Anh Đaminh M. Cao Văn Chiến, sn 1972,  qđ 10/9/2022, gx Martino.  4229

Chị Teresa M. Đoàn thị Hin,  sn 1933,  Qđ 22/10/2022, gx Bình Minh. 3126

Chị Inê Maria Trần Thị Nở, sn 1936, Qđ  5/10/2022, Gx Kim Thượng.  32390

Chị Maria Nguyễn Thị Lan, sn 1938, qđ 27/10/ 2022, gx. Võ Dõng. 10853

Chị Maria Trần Thị Thiếp, sn 1930, qđ 1/11/2022, gx. Võ Dõng,  27691

Chị Maria Phạm Thị Kim Chinh, sn 1967, qđ 6/11/2022, gx. Phúc Nhạc. 58111

Miền Gò Vấp:

Anh Piô Maria Hồ Ngọc Vinh, Sn 1946, Qđ 30/4/2020. Gx. H. T. Tây. 49650

Chị Maria  Hồ Thị Tuyết, Sn 1975, Qđ 05/2020. Gx. H. T. Tây. 28782

Chị Anna M. Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Sn 1932, Qđ 25-05-20. Gx. H. T. Tây. 8425

Anh Gioan B. M. Tô Văn Dương, Sn 25-01-1925, Qđ 20-10-2020. Gx. H.T.Tây. 31780

Chị Anna M. Dương Thị Tánh, Sn 1936, Qđ 5-08-21. Gx. H. T. Tây. 8378

Chị Anna M. Nguyễn Thị Lịch, Sn 1922, Qđ 17-10-21. Gx. H. T. Tây. 8427

Chị Anna M. Phan Thị Hoa, Sn 1939, Qđ 03-11-21. Gx. H. T. Tây. 35929

Anh Giuse M. Trần Xuân Kim, Sn 1942, Qđ 17-11-2021. Gx. H. T. Tây. 45052

Chị Maria Nguyễn Thị Kim Loan, Sn 1942, Qđ 13-10-22. Gx. H. T. Tây. 8370

Chị Teresa M. Nguyễn Thị Nga, Sn 1935, Qđ 25-07-21. Gx. Đức Tin. 32068

Anh Giacôbe M. Trương Kỳ Phát, Sn 1934, Qđ 28-09-21. Gx. Đức Tin. 27695

Anh  Phaolô M. Mai Văn Khoa, Sn 1960, Qđ 16-10-21. Gx. Đức Tin. 25288

Chị Anna M. Lê Thị Sen, Sn 1952, Qđ 26-10-21. Gx. Đức Tin. 28265

Chị Maria Hoàng Thị Hường, Sn 1932, Qđ 16-11-2021. Gx. Đức Tin. 27911

Chị Maria Đinh Thị Chốc, Sn 1933, Qđ 30-11-21. Gx. Đức Tin. 27912

Chị Teresa M. Trần Thị Cúc, Sn 1947, Qđ 20/9/22. Gx. Vĩnh Hiệp. 35903

Anh Anrê M. Nguyễn Văn Thành, Sn 1948, Qđ 15-10-2022. Gx Thạch Đà. 34276

Miền Hiệp Thạnh:

Anh Vinh Sơn Maria Phạm Văn Đức, sn 1940, qđ 22/10/2022, xứ  Bình Lộc.  40666

Chị Maria Trần Thị Chính, sn 1940, qđ 13/10/2022, gx. Thái Hòa.  19494

Anh Đaminh M. Đoàn Công Kỷ, sn 1931, qđ 03/11/2022, gx. Thái Hòa.  30668

Miền Hố Nai:

Chị Têresa  Maria Nguyễn Thị Mai, sn 1941, qđ 02/10/2022, Gx. Đại Lộ. 43737

Chị Maria Bùi Thị Tiêu, sn 1939, qđ 05/6/2022, Gx. Đại Lộ. 15453

Chị Anna Maria Đồng Thị Tám, sn 1946, qđ 17/11/2022, gx. Thánh Tâm. 15544

Miền Hòa Thanh:

Chị Monica Maria Lê Thị Thùy, sn 1965, qđ ngày 21/10/2022, Xứ Lộ Đức.  32001

Chị Maria Vũ Thị Oanh, sn 1944, qđ 24/10/2022, gx. Lai Ổn. 27845

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Thử, sn 1940, Qđ 10/11/2022, gx. Đông Vinh.

Chị Maria Nguyễn Thị Thước, sn 1954, Qđ 13/11/2022, Gx. Thái Hòa. 36644

Anh ĐaMinh Maria Phạm văn Chục, sn 1942, Qđ 19/11/2022, Gx. Tiên Chu. 11481

Miền Hóc Môn:

Chị Têrêsa M. Trần Thị Khánh, sn 1935, qđ 23/10/2022, gx. Trung Mỹ Tây.  36299

Miền Long Thành:

Anh  Antôn M. Nguyễn Văn Thường. Sn 1945 qđ 06/11/2022. Gx. Truyền Tin. 36923

Miền Mỹ Tho:

Chị Maria Trương Thị Tin, sn 1956, qđ 4/11/2022, gx Tín Đức. 44993

Anh Phanxicô M. Nguyễn Văn Kiem, sn qđ 11.11.2022, Gx. Chính Tòa.

Miền Phú Thịnh:

Chị Maria Nguyễn Thị Mai, sn 1952, qđ 13/11/2022, Gx. Đồng Phát,  12119

Xứ Phước Hảo, Trà Vinh:

Anh Toma M. Nguyễn Văn Gâm, Sn.1944, qđ 04/11/2022, Gx. Phước Hảo, 27557

Miền Phước Long:

Chị Maria Bùi Thị Nhâm, sn 1948, qđ 16/11/2022, gx. An Bình.  15945

Miền Phước Lý:

Chị Anna M. Nguyễn Thị Lượng, sn 1949, qđ 23/10/2022, gx. Bắc Thần. 7683

Chị Anna M.Chu thị Phiến, sn 1944, qđ 21/10/2022, gx Nghĩa Yên, 7737

Miền Phước Tỉnh:

Anh Gioan M. Đào Văn Thiện, sn 1957,  qđ 2/11/2022, gx. Phước Tỉnh, 48212

Chị Maria Nguyễn Thị Bâng, sn 1959, qđ 8.11.2022. gx. Phước Tỉnh. 60585

Anh Đaminh M. Nguyễn Thế Hoàn, sn 1945, qđ 14/11/2022, gx. Phước Lâm. 24037

Miền Phương Lâm:

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Soi, sn 1939, qđ 17/10/2022. Gx. Tân Lâm.  20670

Chị Maria Trương Thị Hương, sn 1930,qđ 21/10/2022, gx. Đồng Hiệp.  37730

Chị Anna Maria Trần Thị Yến, sn 1942, qđ: 24/10/2022, gx: Kim Lâm. 28686

Chị Maria Nguyễn Thị Sinh. sn: 1929, qđ: 27/10, gx: Phương Lâm.  46095

Chị Maria Hoàng Thị Huê, sn:1945, qđ: 1/11, gx: Phương Lâm. 31497

Miền Tân Mai:

Chị Maria Trịnh Thị Hồng, Sn 1955, qđ 10/10/2022, Gx. Tân Lộc.  23337

Chị Maria Ngô thị Hồng, Sn 1933, qđ 9/11/2022, gx Tân Mai, 3723

Miền Tân Sơn Nhì:

Chị Maria Hoàng Thị Cam, sn 1948. Qđ 15/10/2022. Xứ Tân Hương.  42348

Miền Thủ Đức:

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Tâm. Sn 1931, Qđ 19/10/2022, Gx. Khiết Tâm.  16720

Chị Maria Nguyễn Thị Thật, sn 1933. Qđ 9/11/2022, Gx Châu Bình. 18152

Miền Túc Trưng:

Anh phêrô Maria Hồ Văn Tân, sn 1945, qđ 15/11/2022, gx Thống Nhất. 16477

Miền Xóm Mới:

Chị Maria Trần Thị Xý, Sn 1956, 9/9/2022, Gx. Lạng Sơn,  12738

Chị Maria Nguyễn Thanh Hằng, sn 1974, qđ 8/11/2022, nhóm 3, Gx. An Nhơn. 38314

Miền Xuyên Mộc:

Chị Teresa Maria Tô Thị Hơn, sn 1941, qđ 10/7/2022. Gx. Hòa Thuận. 18105