RIP GĐTH THÁNG 11/2022


Xin hiệp ý cầu nguyện cho 52 anh chị em
GĐTH mới qua đời.
 

Miền An Bình:

Chị Maria Hà Thị Xuyên, Sn 1937, qđ 14/9/2022, Gx. Tâm an.  16186

Miền An Thạnh:

Chị Maria Nguyễn Thị Tịnh. Sn 1951, Qđ 20/9/2022, gx. Martino.  34249

Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Cử, Sn 1956, Qđ 22/9/2022, gx. Bắc Xuyên,  37367

Chị Maria Nguyễn Thị Tũn, Sn 1935, Qđ 09-10-2022. Giáo họ Mẫu Tâm.

Miền Bảo Lộc:

Chị Maria Mai Thị Quy, Sn 1934, Qđ 17/9/2022, Gx Tân Bùi,  26187

Chị Maria Bùi Thị Hường, Sn 1946, Qđ 23/9/2022. Tổ Kitô,  38185

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Láng. Sn 1926. Qđ 16.9.2022. Gx Tân Thanh.  23183

Anh Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, Sn 1941, Qđ 03/10/2022, Gx Tân Bùi,  51213

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Cần, Sn 1954, Qđ 14.10.2022. Gx Thánh Tâm ( Lộc Tiến). 40321

Giáo Xứ Bảo Sơn, Gp. Bắc Ninh:

Chị Maria Dương Thị Chinh, Sn 1930, qđ 07/10/2022. Gx. Bảo Sơn, Hạt Tây Nam. 

Miền Biên Hòa:

Chị Anna Maria Đào Thị Lựu, Sn 1949, 10/9/2022, gx. Phúc Hải.  43717

Miền Bùi Chu:

Anh Giuse Maria Phạm Duy Thiên, Sn 1951, qđ 27/9/2022, Gx. Liên Thủy, 54623

Miền Chí Hòa:

Chị Maria Trần Thị Thoa, sn 1946, qđ 15/9/2022, gx. Nam Hòa.  51497

Miền Đồng Xoài:

Anh Giuse M. Trần Ngọc Huệ, sn 1942, qđ 9/9/2022, gh. Tân Điền.  43561

Anh Phanxicô Xaviê M. Trần Văn Thanh, sn 1938, qđ 11/9/2022, gx.  Tân Lập.  8611

Chị Maria Vũ Thị Dự, Sn 1930, Qđ 23. 9. 2022, Gx. Tân Hưng.  33823

Miền Gia Kiệm:

Anh Giuse M. Phạm Thanh Hoàng, sn 1945. Qđ 20/9/2022, gx. Kim Thượng,  1077

Miền Hiệp Thạnh:

Chị Maria Trần Thị Liễu, Sn 1935, qđ 2/10/2022. Giáo họ Vô nhiễm.  44089

Miền Hố Nai:

Chị Anna Maria Phạm Thị Tiên, Sn 1964. Qđ 15/9/2022. Gx. Kẻ Sặt.  43761

Chị Maria Phạm Thị Cách (Đắc), sn 1940, qđ 28/9/2022, Gx Phúc Lâm.  28241

Chị Maria Ngô Thị Thắm, sn 1924, qđ 02/10/2022, Gx Tây Hải.  15588

Miền Hòa Thanh:

Chị Teresa Maria  Đinh Thị Ngọc, sn 1943. qđ 26/9/2022. gx. Ngô Xá.  29524

Chị Maria Nguyễn Thị Thuận, sn 1948, qđ 29/9/2022, Gx. Lộ Đức,  31921

Chị Maria Trương Thị Hải, sn 1948, qđ 3/10/2022, Gx. Tiên Chu,  48048 

Miền Long Khánh:

Anh Laurensô Nguyễn Văn Thắng, sn 1960, qđ 26/9/2022, gx. Thái Xuân.  13007

Miền Ninh Sơn:

Chị Têrêsa Maria Ngô Thị Lệ Thu, Sn 1970, qđ 26/9/2022. Gx. Quảng Thuận. 36281

Chị Maria Võ Thị Sáng, sn 1941. Qđ 13/9/2022. Gx Song Mỹ .   25757

Miền Phú Thịnh:

Chị Maria Nguyễn Thị Cảnh, sn 1939, qđ 29/7/2022, gx. Trà Cổ,  4759

Anh Giuse Maria Nguyễn Viết Khoản, sn 1931, qđ 28/9/2022, gx. Tân Bình, 11073

Chị Maria Nguyễn Thị Suốt, sn 1961, qđ 07/10/2022, gx. Tân Bình, 53362

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Tơ, sn 1937, qđ 01/9/2022, gx. Phú Sơn, 11968

Xứ Phú Hiệp, Di Linh:

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Cảnh, Sn 1930, Qđ 18. 9. 2022, Gx Phú Hiệp.  35569

Miền Phước Long:

Chị Maria Trương Thị Ràng, sn 1955, qđ 25/8/2022, Phước Quả,  31690

Miền Phước Lý:

Anh Phêrô Maria Lê Văn Thanh, sn 1962, qđ 03/10/2022, Gx. Nghĩa Yên,  2738

Miền Phước Tỉnh:

Chị Maria Nguyễn Thị Yên, sn 1931, qđ 30/9/2022, gx. Phước Lâm,  25250

Chị Maria Nguyễn Thị Tâm, sn 1952, qđ 14/10/2022, gx. Phước Lâm.  30426

Miền Phương Lâm:

Chị  Maria Đỗ Thị Mầu, sn 1936, qđ 29/9/2022, gx. Hoà Lâm,  50091

Anh Giuse Maria Trần Văn Sơn, sn 1943, qđ 5/10, gx. Bình Lâm,  26498

Miền Tân Mai:

Chị Maria Nguyễn Thị Khải. Sn: 1940. Qđ: 24/9/2022. Gx. Bùi Hiệp.  47248

Chị Maria Nguyên Thị Nụ, sn 1952, qđ 13/9/2022, gx. Tân Mai,  8698

Miền Tân Sơn Nhì:

Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Thanh,  sn 1972,  Qđ 18/9/2022. Gx. Tân Hương . 57693

Miền Tây Nguyên, Gp. KonTum

Anh Giacôbê Maria Lê Bá Cang, sn 1963, qđ 12/3/2021, Gx. Kon Trang,  48936

Anh Phanxicô Xaviê Maria Nguyễn Đức Vinh, Sn 1952, qđ 03/10/2022, Gx. Kon Trang,  48934

Miền Thủ Đức:

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Bảo, Sn 1955, Qđ 24. 9. 2022, Gx. Từ Đức.  55023

Chị Maria Nguyễn Thị Soài. Sn 1930, Qđ 07/10/2022, gx. Thánh Khang.  9480

Anh Giuse Maria Mai Viết Chuân. Sn 1940, Qđ 09/10/2022.  Gx. Châu Bình.  31877

Anh Giuse Maria Phạm Minh Quí. Sn 1944, Qđ 10/10/2022, Gx. Khiết Tâm 51305

Miền Túc Trưng:

Chị Têrêsa Maria Phạm Thị Thanh Hương, Sn 1958. Qđ 20/9/2022. Gx. Túc Trưng.  2089

Chị Maria Phạm Thị Liễu, sn 1933, qđ 4/10, Gx. Suối Nho.  9654

Miền Xóm Mới:

Chị Anna Maria Hoàng Thị Thanh Phương, Sn 1959. Qđ 17/9/2022. Gx. Lạng Sơn, 47889

Chị Maria Nguyễn Thị Thượng, Sn 1932. Qđ 03/10/2022. Gx. Lạng Sơn,  47902       

Miền Xuyên Mộc:

Têrêsa Maria Tô Thị Hơn, sn 1941, qđ 10/7/2022, gx. Phú Vinh [Hòa Thuận].  18105