RIP GĐTH THÁNG 6/2022

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 64 anh chị em GĐTH mới qua đời.

 

Miền An Thạnh
 

Chị Maria Vũ Thị Sáu, sn 1925, qđ 16/4/2022, gx. Thánh Tâm. 29766

Chị Maria Hoàng Thị Trâm, Sn 1930, qđ 12/3/2022, gx. Long Thạnh, 18602

Chị Maria Phạm Thị Tươi, sn 1955, qđ 27/4/022, gx. Long Thạnh.

Chị Maria Nguyễn Thị Tuất, sn 1935, QĐ: 14/4/2022, gx. Hợp Tiến.

Chị Maria Trần Thị Khuýnh, sn 1932, QĐ: 21/4/2022, gx Hợp Tiến.

Chị Teresa Maria Trần Thị Tấm, sn: 1942, QĐ: 11-05-2022, gx Hợp Tiến.

 

Miền Bà Rịa
 

Chị Maria Nguyễn Thị Lái, Sn 1959, Qđ 01/10/2021. Gx. Lam Sơn. 33196

Chị Maria Nguyễn Thị Vang, Sn 1959, Qđ 14/02/2022. Gx. Phước Lộc. 39968

Chị Têrêsa Maria Trần Thị Rậu, Sn 1944, Qđ 26/3/2022. Gx. Lam Sơn. 17243

Chị Maria Nguyễn Thị Khuyên, Sn 1948, Qđ 30/3/2022. Gx. Lam Sơn. 24022

Chị Têrêsa Maria Nguyễn Minh Huệ, Sn 1975, Qđ 22/4/2022. Gx. Lam Sơn.

Chị Maria Vũ Thị Nụ, Sn 1923, Qđ 05/5/2022. Gx. Phước Lộc. 33146

 

Miền Bảo Lộc
 

Chị Maria Nguyễn Thị Dung, Sn 1935, Qđ 19/4/2022. Gx. Tân Lạc. 31554

Chị Maria Phạm Thị Dậu. Sn 1957, Qđ 19/4/2022. Tổ Lộc An. 38622

Chị  Maria Trần Thị Tư, Sn 1932, Qđ 25/4/2022, Gx. Thánh Tâm (LP), 34580

Chị Catarina Maria Phạm Thị Xuân, Sn 1948, Qđ 27/4/2022, Gx Thanh Xuân. 42043.

Chị Maria Nguyễn Thị Thơ, Sn 1918 , Qđ 08/5/2022, Gx. Thánh Tâm (LP). 20510

Chị Isave Maria Lê Thị Sa, Sn 1932. Qđ 10/5/2022, Gx. Tân Bùi. 51193 

 

Miền Chí Hòa

Chị Maria Trần Thị Hồng [Hơn], Sn 1943, Qđ 13/4/2022. Gx. Nghĩa Hòa. 24474

Chị Maria Hoàng Thị Thủy, Sn 1937, Qđ 23/4/2022. Gx. Tân Chí Linh. 24449          

Miền Đồng Xoài

Chị Maria Nguyễn Thị Hin, Sn 1943, Qđ 15/4/2022. Gx. Tân Lập. 12588

 

Miền Gia Kiệm

Chị Maria Phạm Thị Kính, sn 1937, Qđ 22/12/2021, gx. Mẹ Hằng Cứu Giúp.  9964
 

Anh Phêrô Maria Nguyễn Đình Nhu, sn 1959, Qđ 14/3/2022, gx. Kim Thượng. 48813
 

Chị Maria Nguyễn Thị Mẫn, sn 1930, qđ 15/3/2022, gx. Tín Nghĩa.  24320,
 

Anh Đaminh Maria Nguyễn Văn Nghi, sn 1928, Qđ 01/4/2022, Gx. Võ Dõng. 29094
 

Chị Maria Đỗ Thị Tin, sn 1938, Qđ 01/3/2022, gx. Bạch Lâm. 30289
 

Anh Giuse Maria Phạm Văn Khôi, sn 1942, Qđ 16/3/2022, gx. Bạch Lâm.  10001
 

Chị Catarina  Maria Phạm Thị Tươi, sn 1938, Qđ 18/4/2022, gx. Bạch Lâm.  33506 

 

Miền Hiệp Thạnh  
       

Chị Têrêsa Maria Vũ thị Miên, Sn 1933, qđ 22/02/2022. Gx. Giu Đức.
 

Chị Maria Tạ Thị Phượng, sn 1930, qđ 24/4/2022, gx. Bình Lộc.
 

Chị Maria Nguyễn Thị Kiên, sn 1949, qđ 03/5/2022, gx. Bình Lộc. 40646

 

Miền Hòa Thanh
 

Anh Giuse Maria Phạm Viết Hảo, sn 1929, qđ 27/4/2022, gx. Thái Hòa.   
      

Chị Têrêsa Maria Nguyễn Thị Vẹn, sn 1937, qđ 5/5/2022, gx. Ngũ Phúc, 29633

 

Miền Hóc Môn

Chị Maria Ngô Thị Hương, sn 1939, qđ 22/4/2022, gx. Tân Mỹ.  7273

 

Miền Phan Rang
 

Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Trường, sn 1962, Qđ 27/4/2022 , gx. Thanh Điền. 42593       

 

Miền Phú Thịnh
 

Anh Giuse Maria Trần Kim Tuyến, Sn 1930, Qđ 24/4/2022, gx. Tân Cang. 1313
 

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Hòa, Sn 1948, Qđ 24/4/2022, gx. Trà Cổ. 53397
 

Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Kiểm, Sn 1944, Qđ 28/4/2022, gx. Trà Cổ. 11584

 

Miền Phước Lý:
 

Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Đến, sn 1958, Qđ 18/4/2022, Gx Bắc Thần. 26334

 

Miền Phương Lâm
 

Chị Maria Nguyễn Thị Lụa, sn 1942, qđ 05/4/2022, gx. Phương Lâm. 14359
 

Chị Maria Vũ Thị Lan, sn 1932, qđ 06/4/2022, gx. Bình Lâm. 9391
 

Chị Catarina Maria Trần Thị Tươi, sn 1945, qđ 16/4/2022, gx. Phương Lâm. 18760
 

Chị Maria Vũ Thị Sẻ, sn 1944, qđ 23/4/2022, gx. Thọ lâm. 6020       
  

Chị Maria Trần Thị Nhi, sn 1922, qđ 08/5/2022, gx. Ngọc Lâm. 5152

 

Miền Tân Mai
 

Chị Anna Maria Đặng thị Thanh Hương, sn 1937, qđ 15/4/2022, gx. Xuân Hoà. 53742


Chị Têrêsa Maria Nguyễn Thị Hoa, sn 1935, qđ  23/8/2021, gx. Bùi Hưng, 9230
 

Chị Maria Nguyễn Thị Mơ, sn 1933, Qđ 09/5/2022, gx. thánh Đa Minh. 3360
 

Chị Maria Nguyễn Thị Minh Thanh, sn 1955, qđ 03/4/2022, gx. Bùi Hưng. 35452

 

Miền Tân Sơn Nhì
 

Chị Maria Nguyễn Thị Phi Yến, sn 16/10/1969, qđ 16/4/2022, gx. Tân Hương.  


Chị Têresa Maria Trần Thị Kim Oanh Sn 1954. Qđ 19/4/2022, gx Thiên Ân 56021    
 

Chị Maria Trịnh Thị Thấy, sn 1943. Qđ 24/4/2022. Gx. Bình Thuận. 28297    
 

Miền Thủ Đức
 

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Hiển. Sn 1937, qđ 19/4/2022. Gx. Tam Hải.  34370     

 

Miền Thủ Thiêm

Chị Maria Hoàng Thị Cậy, sn 1936, Qđ 27/3/2022, Gx Long Bình, 42296

Chị Maria Phạm Thị Xuân, Sn 1957, Qđ 03/4/2022, Gx Long Bình, 18079       

Miền Túc Trưng
 

Chị Têrêsa Maria Nguyễn Thị Lệ. Sn 1958, qđ 23/01/2022. Gx. Nagoa 22339
 

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Ri-a. Sn 1959, qđ 22/4/2022. Gx. Thánh Mẫu. 51317
 

Chị Maria Trần Thị Thiêm, sn 1962, qđ 24/4/2022, gx. Suối Nho. 47735
 

Chị Matta Maria Lê Thị Phong. Sn 1937, qđ 25/4/2022, gx. Tam Phú. 15695
 

Anh Giuse Maria Đặng Văn Nguyên, sn 1946, Qđ 29/4/2022, gx. Suối Nho. 29391
 

Chị Têrêsa Maria Nguyễn Thị Nở, sn 1932, qđ 7/5/2022, gx. Thánh Mẫu. 2090
 

Anh Phêrô Maria  Trần Văn Ngôn, sn 1924, Qđ 7/5/22, Gx. Na Goa. 9680
 

Chị Catarina Maria Nguyễn Thị Hiên, sn 1936, Qđ 8/5/2022, gx. Túc Trưng.  15795
 

Chị Maria Bùi thị Xuân Dung, sn 1959, qđ 9/5/2022, gx. Túc Trưng.  36499
 

chị Maria Nguyễn Thị Nhiều, Sn 1922, qđ 10/5, Gx. Suối Nho. 19850