RIP GĐTH THÁNG 03/2022

 

Miền An Bình

1/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Miên Sn 1947, Qđ 24/01/2022, Gx Tâm Hòa.

 

Miền Bà Rịa

2/ Chị Maria Trần Thị Đào Sn 1926, Ms 8063, Qđ 9/01/2022, Gx Phước Lộc.

 

Miền Bảo Lộc

3/ Chị Maria Phạm Thị Hồng Sn 1937, Ms 33427, Qđ 16/01/2022, Gx Thánh Tâm.

4/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Khang Sn 1937, Ms 19672, Qđ 25/01/2022, Gx Thánh Tâm.

5/ Anh Đaminh M. Phạm Văn Tĩnh Sn 1945, Ms 14576, Qđ 25/01/2022, Gx Tân Bùi.

6/ Chị Anna M. Trịnh Thị Nhã (Matta M. Trịnh Thị Ban) Sn 1941, Ms 25420, Qđ 12/02/2022,

   Gx Tân Hóa.

7/ Chị Maria Vũ Thị Miến Sn 1950, Ms 20515, Qđ 11/02/2022, Gx Thánh Tâm. 

Miền Bảo Nham

8/ Bà Cố Maria Phạm Thị Danh (Tuệ) Sn 1953, Qđ 14/02/2022, Gx Bảo Nham.

 

Miền Biên Hòa

9/ Anh Gioakim M. Nguyễn Văn Đính Sn 1936,  Ms 14248, Qđ 03/02/2022, Gx Thuận Hòa.

 

Miền Chí Hòa

10/ Chị Maria Nguyễn Thị Hoa Sn 1944, Ms 27713, Qđ 10/01/2022, Ms , Gx Vinh Sơn.

 

Miền Đồng Xoài

11/ Anh Phanxicô Xaviê M. Trần Văn Trọng Sn 1928, Ms 10097, Qđ 31/2/2021, Tân Lập.

12/ Chị Maria Trịnh Thị Ý Sn 1940, Ms 33796, Qđ 26/9/2021, Gx Tân Lập.

13/ Chị Maria Nguyễn Thị Quế Sn 1941, Ms 12557, Qđ 9/2/2020, Gx Tân Hưng.

14/ Chị Maria Vũ Thị Vóc Sn 1945, Ms 43596, Qđ 16/9/2021, Gx Tân Hưng.

15/ Chị Maria Bùi Thị Va Sn 1931, Ms 33842, Qđ 9/10/2021, Gx Thuận Phú.

16/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Thực Sn 1935, Ms 27143, Qđ 5/12/2021, Gx Thuận Phú.

17/ Anh Phaolô M. Chi Văn Sinh 1943, Qđ 27/7/2021, Gx Thuận Phú.

18/ Chị Maria Nguyễn Thị Liền Sn 1947, Ms 34541, Qđ 8/12/2021, Gx Tân Điền.

19/ Anh Giuse M. Nguyễn Huy Đông Sn 1959, Ms 43560, Qđ 6/02/2022, Gx Tân Điền.

 

Miền Gia Kiệm

20/ Chị Maria Lương Thị Sen Sn 1933, Ms 3125, Qđ 13/01/2022, Gx Bình Minh.

21/ Anh  Giuse M. Trần Văn Thái, Ms 6340, Qđ 29/01/2022, Gx Bình Minh.

22/ Anh Đaminh M. Nguyễn Đình Tiệp Sn 1946, Ms 5550, Qđ 02/02/2022, Gx Bình Minh.

23/ Chị Maria Nguyễn Thị Láng Sn 1958, Qđ 01/7/2021, Gx Martinô.

24/ Chị Maria Nguyễn Thị Mận Sn 1926, Qđ 04/9/2021, Gx Martinô.

25/ Chị Anna  M. Phạm Thị Công Sn 1920, Qđ 28/01/2022, Gx Tín Nghĩa.

 

Miền Hiệp Thạnh

26/ Chị Rôsa M. Nguyễn Thị Cự Sn 1941, Qđ 5/12/2021, Gx Trung Thành.

  

Miền Hố Nai

27/ Chị Maria Phạm Thị Thiếm Sn 1930, Ms 19046, Qđ 16/02/2021, Gx Hà Hội.

28/ Anh Giuse M. Nguyễn Ngọc Trung Sn 1929, Ms 18490, Qđ 22/11/2021, Gx Hà Nội.

 

Miền Hòa Thanh

29/ Chị Maria Nguyễn Thị Nhỏ Sn 1927, Ms 11719, Qđ 9/01/2022, Gx Lai Ổn.

30/ Anh Đaminh M. Nguyễn Ngọc Khuê Sn 1961, Ms 1434, Qđ 26/01/2022, Gx Lộ Đức.

31/ Chị Maria Uông Thị Thanh Thúy Sn 1963, Ms 50842, Qđ …, Gx Mỹ Vân.

 

Miền Mỹ Tho

32/ Chị Maria Đỗ Thị Nhiệm Sn 1932, Ms 38258, Qđ 16/01/2022, Gx Giuse.

 

Miền Nha Trang

33/ Anh Giuse M. Lê Văn Hòa Sn 1939, Ms 28079, Qđ 17/01/2022, Gx Chính Tòa.

34/ Chị Maria Vũ Thị Thúy Sn 1948, Ms 24526, Qđ 21/12/2021, Gx Chính Tòa.

35/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Định sn 1951, Qđ 25/10/2021, Gx Bắc Thành.

36/ Chị Maria Nguyễn Thị Đức Sn 1941, Ms 31046, Qđ 30/01/2021, Gx Bắc Thành.

37/ Chị Maria Nguyễn Thị Ngự Sn 1955, Qđ 13/9/2021, Gx Phước Hòa.

38/ Bà Cecilia M. Huỳnh Thị An sn 1931, Ms 3166, Qđ 25/9/2021, Gx Phước Hòa.

 

Miền Phú Thịnh

39/ Bà cố Anna M. Thân Thị Khoản Sn 1932, Ms 5365, Qđ 15/01/2022, Gx Giang Điền.

40/ Anh Đaminh M. Nguyễn Văn Việt Sn 1934, Ms 1509, Qđ 30/01/2022, Gx Tân Thành.

41/ Anh Phêrô M. Vũ Văn Vâng Sn 1949, Ms 1050, Qđ 11/02/2022, Gx Trà Cổ.

 

Miền Phước Long

42/ Anh Phanxicô M. Nguyễn Chung Sn 1949, Ms 9509, Qđ 4/01/2022, Gx Phước Quả.

43/ Anh Đaminh M. Phạm Hòa Vui Sn 1955, Ms 9096, Qđ 11/01/2022, Gx Long Điền.

44/ Chị Maria Phạm Thị Tới Sn 1946, Qđ 8/01/2022, Gx Phước Vĩnh.

44b/ Trần Bỉnh,  Sn 1947, Ms 5531, Qd 3/12/2021,

Gx Long Điền

 

Miền Phước Lý

45/ Anh Micae M. Vũ Văn Oanh Sn 1940, Ms 36384, Qđ 12/01/2022, Gx Thị Cầu.

46/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Liên Sn 1951, Ms 36356, Qđ 24/01/2021, Gx Bắc Thần.

47/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Là Sn 1939, Ms 7699, Qđ 24/01/2021, Gx Bắc Thần.

48/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Can Sn 1935, Ms 2764, Qđ 31/1/2021, Gx Bắc Thần.

49/ Anh Đaminh M. Nguyễn Văn Hành Sn 1930, Ms 6209, Qđ 02/02/2021, Gx Bắc Thần.

 

Miền Phương Lâm

50/ Chị Maria Nguyễn Thị Chín Sn 1940, Ms 50193, Qđ 14/01/2022, Gx Thạch Lâm.

51/ Anh Giuse M. Trần Văn Ban Sn …., Ms 18351, Qđ 30/01/2022, Gx Thọ Lâm.

52/ Chị Anna M. Trần Thị Cúc Sn 1937, Ms 5150, Qđ 03/02/2022, Gx Ngọc Lâm.

 

Miền Tân Mai

53/ Chị Maria Phạm Thị Huê Sn 1952, Ms 43455, Qđ 01/2022, Gx Thiên Triều.

54/ Chị Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai Sn 1961, Ms 10036, Qđ 02/01/2022, Gx Tân Mai.

55/ Chị Maria Đinh Thị Mai Quề Sn 1933, Ms 10052, Qđ 02/01/2022, Gx Tân Mai.

 

Miền Tân Sơn Nhì

56/ Anh Giuse M. Trần Văn Linh Sn 1945, Qđ 02/02/2022, Gx Bình Thuận.

  

Miền Thủ Đức

57/ Anh Phanxicô Xaviê M. Nguyễn Văn Túc Sn 1940, Ms 44162, Qđ 17/01/2022, Gx Khiết Tâm.

58/ Chị Maria Vũ Thị Dâng Sn 1940, Ms 16746, Qđ 10/02/2022, Gx Khiết Tâm.

59/ Chị Maria Phạm Thị Láng Sn 1930, Ms 16612, Qđ 31/01/2022, Gx Châu Bình.

60/ Anh Đaminh M. Nguyễn Văn Hân Sn 1936, Ms 532, Qđ 03/02/2022, Gx Tam Hải.

 

Miền Thủ Thiêm

61/ Chị Maria Hoàng Thị Hường Sn 1942, Ms 16689, Qđ 13/01/2022, Gx Long Bình.

62/ Chị Maria Nguyễn Thị Hường Sn 1942, Qđ 13/01/2022, Gx Long Bình ?

63/ Anh Giuse Nguyễn Văn Quảng Sn 1959, Ms 7070, Qđ 18/01/2022, Gx Mỹ Hòa.

 

Miền Túc Trưng

64/ Chị Maria Cao Thị Mai Sn 1929, Ms 19849, Qđ ….., Gx Suối Nho.

65/ Chị Têrêxa M. Nguyễn Thị Hường Sn 1936, Qđ 16/01/2022, Gx Túc Trưng.

66/ Chị Maria Nguyễn Thị Hường Sn 1936 , Ms 29856, Qđ 22/01/2022, Gx Túc Trưng.

 

Gx Bảo Sơn, Gp Bắc Ninh

67/ Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Cong Sn 1930, Qđ 22/01/2022, Gx Bảo Sơn.

 

     Tháng 03 năm 2022 xin hiệp ý cầu nguyện cho 67  anh chị em GĐTH mới qua đời.