Ave Jesu Maria Joseph

 

ANH CHỊ EM GĐTH ĐÃ QUA ĐỜI

THÁNG 01/2022


           

Miền Bà Rịa

 

1/ Chị Matta M. Nguyễn Thị Bích Lan Sn 1941, Ms 20914, Qđ 26/10/2021, Gx Đông Hải (Chu Hải).

 

Miền Bảo Lộc

 

2/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Châu Sn 1955, Qđ 09/10/2021, Gx Tân Hóa.

3/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Châu Sn 1951, Qđ 5/12/2021, Gx Thánh Mẫu.

4/ Chị Têrêxa M. Mai Thị Yến Sn 1944, Qđ 9/12/2021, Gx Thánh Tâm (Lộc Phát).

 

Miền Bảo Nham

 

5/ Chị Maria Nguyễn Thị Mười (Bà Linh) Sn 1957, Ms 41257, Qđ 17/11/2021, Gx Bảo Nham.

 

Miền Chí Hòa

 

6/ Chị Maria Nguyễn Thị Nghệ Sn 1930, Qđ 20/8/2021, Gx Nam Thái.

7/ Chị Maria Bùi Thị Dự Sn 1949, Qđ 28/11/2021, Gx Nghĩa Hòa.

8/ Chị Maria Khổng Thị Lan Hương Sn 1948, Qđ 16/9/2021, Gx Vinh Sơn.

9/ Chị Maria Phạm Thị Thế Sn 1933, Qđ 29/9/2021, Gx Vinh Sơn.

10/ Chị Lucia M. Vũ Thị Ba Sn 1942, Qđ 5/11/2021, Gx An Lạc.

11/ Anh GioaB. M. Phan Văn Tăng Sn 1934, Qđ 9/10/2021, Gx An Lạc.

12/ Chị Têrêx M. Vũ Thị Lan Sn 1940, Qđ 15/10/2021, Gx An Lạc.

13/ Chị Têrêxa M. Trần Thị Lý Sn 1938, Qđ 22/8/2021, Gx An Lạc.

 

Miền Đồng Xoài

 

14/ Chị Maria Phạm Thị Nhất Sn 1953, Qđ 6/12/2021, Gx Phú Giáo.

15/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Thực Sn 1935, Qđ 5/12/2021, Gx Thuận Phú.

16/ Chị Rosa M. Nguyễn Thị Cự Sn 1941, Qđ 5/12/2021, Gx Trung Thành.

17/ Chị Maria Nguyễn Thị Nhàn Sn 1954, Qđ 6/12/2021, Gx ……

 

Miền Hố Nai

 

18/ Chị Maria Trần Thị Roan Sn 1955, Ms 37182, Qđ 21/11/2021, Gx Thánh Tâm (Gia Cốc).

19/ Anh Giuse M. Nguyễn Ngọc Trung Sn 1929, Qđ 22/11/2021, Gx Hố Nai.

20/ Chị Rosa M. Bùi Thị Thanh Thúy Sn 1961, Qđ 24/11/2021, Gx. Đại Lộ.

21/ Chị Anna M. Phạm Thị Nga Sn …., Qđ 11/12/2021, Gx. Xuân Lộc.

22/ Chị Maria Trần Thị Rong Sn …, Qđ 14/12/2021, Gx. Xuân Trà.

 

Miền Hòa Thanh

 

23/ Chị Maria Đỗ Thị Gái Sn 1946, Qđ..., Gx Lai Ổn.

24/ Chị Maria Hà Thị Tẹo Sn 1926. Qđ ..., Gx Lạc An.

25/ Chị Annê M. Đào Thị Phượng Sn 1950, Qđ ..., Gx Thượng Phúc.

26/ Anh Giuse M. Nguyễn Văn Bảo Sn 1927, Qđ ..., Gx Thượng Phúc.

27/ Chị Maria Phạm Thị Huệ (chị Oanh) Sn ..., Qđ 6/12/2021, Gx Ngũ Phúc.

28/ Chị Maria Vũ Thị Hà Sn 1937, Qđ 27/11/2021, Gx Lộ Đức.

29/ Chị Maria Nguyễn Thị Hoa Sn 1930, Qđ 1/12/2021, Gx Lộ Đức.

30/ Chị Maria Vũ Thị Bé (bà Quý) Sn ..., Qđ 3/12/2021, Gx Lộ Đức.

31/ Chị Maria Ngô Thị Tuyết Sn 1942, Qđ 1/12/2021, Gx Ngô Xá.

32/ Chị Maria Ngô Thị Mỹ Sn..., Qđ 10/12/2021, Gx Ngô Xá.

33/ Chị Maria Ngô Thị Sạn Sn 1973, Qđ 26/11/2021, Gx Ngô Xá.

34/ Chị Maria Nguyễn Thị Sự Sn ...., Qđ 15/11/2021, Gx Đông Vinh.

35/ Chị Maria Phạm Thị Nụ Sn 1930, Qđ 26/11/2021, Gx Đông Vinh.

36/ Anh Vinh Sơn M. Nguyễn Mộc Sn 1934, Qđ 1/12/2021, Gx Đông Vinh.

37/ Chị Maria Nguyễn Thị Ngàn Sn 1939, Qđ 5/12/2021, Gx Ngọc Đồng.

38/ Chị Maria Nguyễn Thị Mai Sn 1937, Qđ 29/11/2021, Gx Hoàng Châu.

39/ Chị Têrêsa M. Bùi Thị Dịu Sn 1956, Qđ 25/11/2021, Gx Thái Hòa.

 

Miền Hóc Môn

 

40/ Chị Maria Nguyễn Thị Ngoan Sn 1944, Qđ 11/11/2021, Gx Trung Mỹ Tây.

41/ Chị Maria Bùi Thị Mỹ Lệ Sn 1972, Ms 50042, Qđ 13/11/2021, Gx Trung Chánh.

42/ Chị Matta M. Mai Thị Tâm 1963, Qđ 4/12/2021, Gx Tâm Mỹ.

 

Miền Long Khánh

 

43/ Chị Maria Nguyễn Thị Thanh Sn …., Gx Chính Tòa.

44/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Thương Sn …, Gx Chính Tòa.

45/ Chị Anna M. Nguyễn Thị The Sn…., Gx Chính Tòa.

 

Miền Phan Rang

 

46/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Quế Sn …., Qđ 2021, Gx Tân Hội.

47/ Chị Matta M. Nguyễn Thị Hiếu Sn 1936, Qđ 06/12/21, Gx Phan Rang.

 

Miền Phú Thịnh

 

48/ Maria Nguyễn Thị Đào Sn 1947, Qđ 04/11/2021, Gx Tân Bình.

49/ Anh Giuse M. Ngô Văn Tản Sn 1955, Qđ 1/12/2021, Gx Giang Điền.

50/ Chị Maria Đinh Thị Hoa Sn 1927, Qđ 10/12/2021, Gx Giang Điền.

 

Miền Phước Lý

 

51/ Chị Maria Nguyễn Thị Kim Huy Sn 1950, Ms 4607, Qđ 13/11/2021, Gx Bắc Thần.

52/ Anh Đaminh M. Nguyễn Văn Ơn Sn 1946, Qđ 6/12/2021, Gx Bắc Thần.

53/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Đông Sn 1925, Qđ 25/11/2021, Gx Bắc Minh.

54/ Chị Maria Võ Thị Khen Sn 1944, Qđ 29/11/2021, Gx Thị Cầu.

55/ Ông Cố Phêrô M. Trần Văn Đẩu Sn 1927, Qđ 10/12/2021, Gx Nghĩa Yên.

 

Miền Phước Tỉnh

56/ Anh Giuse M. Nguyễn Văn Tự Sn 1941, Ms 52053, Qđ 9/2021, Gx Phước Hưng.

57/ Chị Maria Mai Thị Cài (Từ) Sn 1947, Ms 32179, Qđ 10/10/2021, Gx Tân Phước.

 

Miền Phương Lâm

 

58/ Chị Anna M. Định Thị Tân Sn 1948, Qđ 20/8/2021, Gx Hòa Lâm.

59/ Chị Maria Trương Thị Thúy Sn 1966, Qđ 22/8/2021, Gx Phú Hòa.

60/ Chị Maria Nguyễn Thị Nhai Sn 1925, Qđ 9/10/2021, Gx Trúc Lâm.

61/ Anh Phêrô M. Đinh Quang Ánh Sn 1954, Qđ 24/10/2021, Gx Phương Lâm.

62/ Chị Maria Nguyễn Thị Hoa Sn 1949, Qđ 22/11/2021, Gx Phương Lâm.

63/ Chị Maria Nguyễn Thị Lài Sn 1947, Qđ 4/12/2021, Gx Phương Lâm.

64/ Chị Maria Nguyễn Thị Sáng Sn 1950, Qđ 4/10/2021, Gx Trúc Lâm.

65/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Cúc Sn 1940, Qđ 29/10/2021, Gx Thọ Lâm.

66/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Ve Sn 1936, Qđ 28/11/2021, Gx Ngọc Lâm.

67/ Chị Maria Vũ Thị Ty Sn 1944, Qđ 25/11/2021, Gx Đồng Hiệp.

68/ Chị Maria Nguyễn Thị Quế Sn 1956, Qđ 4/12/2021, Gx Bình Lâm.

 

Miền Tân Mai

 

69/ Chị Maria Phạm Thị Mừng Sn 1945, Ms 4033, Qđ 20/10, Gx Tân Mai.

70/ Chị Maria Đỗ Thị Ren Sn 1930, Qđ 20/10/2021, Gx Tân Mai.

71/ Anh Augustino M. Đoàn Văn Tô Sn 1930, Ms 6463, Qđ 8/112021, Gx Tân Mai.

72/ Chị Maria Vũ Thị Nhận Sn 1942, Ms 42216, Qđ 18/11/2021, Gx Long Bình (Bùi Thái).

73/ Chị Maria Vũ Thị Nhi Sn …, Qđ 23/11/2021, Gx Bùi Hưng.

74/ Chị Maria Đỗ Thị Mến Sn 1933, Qđ 15/12/2021, Gx Trinh Vương.

 

Miền Tân Sơn Nhì

 

75/ Chị Lucia M. Phạm Thị Rừa Sn 1927, Qđ 28/11/2021, Gx Bình Thuận.

76/ Chị Maria Hoàng Thị Nhung Sn 1938, Qđ 02/12/2021, Gx Tân Việt.

 

Miền Thủ Đức

 

77/ Anh Đaminh M. Nguyễn Văn Xưng Sn 1935, Qđ 27/11/2021, Gx Châu Bình.

78/ Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Vân Sn 1932, Qđ 30/11/2021, Gx Khiết Tâm.

79/ Anh Giuse M. Nguyễn Đức Lâm Sn 1950, Qđ 3/12/2021, Gx Thánh Khang.

80/ Chị Têrêsa M. Trương Thị Phi Sn 1930, Qđ 3/12/2021, Gx Tam Hà.

 

Miền Túc Trưng

 

81/ Chị Maria Phạm Thị Bảo Sinh, Sn … , Qđ 18/11/2021, Gx …..

82/ Chị Têrêxa M. Huỳnh Thị Liên Sn 1930, Qđ 24/11/2021, Gx Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 

Gx Đồng Sơn, Vinh

 

83/ Anh GioanB. Nguyễn Đình Thiệu Sn 1946, Ms 37841, Qđ 16/11/2021, Gx Đồng Sơn.

84/ Anh Phêrô M. Nguyễn Công Thống Sn 1947, Ms 37834, Qđ 18/11/2021, Gx Đồng Sơn.

 

Gx Phú Hiệp, Đà Lạt

 

85/ Anh Đaminh M. Trần Văn Diệm SN …, Qđ 20/11/2021, Gx Phú Hiệp.

 

 

Tháng 01 năm 2022 xin hiệp ý cầu nguyện cho 85  anh chị em GĐTH mới qua đời.