THEO DÒNG LỊCH SỬ

   THỦ BẢN GIA ĐÌNH TẬN HIẾN

    SINH HOẠT CÁC MIỀN

    SINH HOẠT PHẦN VIDEO

    ĐIỀU LỆ GIA ĐÌNH TẬN HIẾN

   ĐỀ TÀI SINH HOẠT THÁNG - NĂM 2023
bullet

Đề tài sinh hoạt tháng tư 

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng ba

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng hai 

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng giêng

   
 ANH CHỊ EM QUA ĐỜI - 2023
tháng giêng thang hai thang ba thang tư
thang nam thang sáu thang bảy thang tám
thang chín th.muoi th.muoi mot th.muoi hai

 THÔNG TIN

   
bullet Tuần bảy Mừng Kỷ Niệm 70 năm thành lập Dòng
bullet Thư mời Mừng Kỷ Niệm 70 năm thành lập Dòng
bullet Định hướng năm 2023
bullet Bổn mạng Miền Phước Long Jan 2 2023 
bullet Bổn mạng Gia Đình Tận Hiến toàn quốc
bullet Gia Đình Tận Hiến - Đà Lạt  - Lễ tân hiến 09-10-2022
bullet Gx Song Mỹ - Miền Ninh Sơn - gp Nha trang 16.10.2022
bullet Gx Thánh Tâm - Miền An Thạnh - lễ TH - 15.9.2022
bullet Gx Phú Sơn - Miền Hưng Hóa lễ TH - 15.9.2022
bullet Gx Bình Minh - BMT mừng bổn mạng Sinh Nhật Mẹ
bullet Tĩnh Tâm Gia Đình TH tháng sáu - 2022 
bullet Định hướng năm 2022 
bullet Thống kê Gia Đình Tận Hiến dịp 80 năm Đoàn Sủng
bullet Đặc sủng thánh cho thành viên sống giữa đời
bullet Đức Thánh Cha gởi thư cho các gia đình 2021
bullet Giáo xứ Thượng Nậm mừng bổn mạng Hinh kỷ niệm
bullet Thư HĐGM gởi các gia dình
bullet Báo cáo sinh hoạt Hội Gia Đình Tận Hiến
bullet Thủ bản Gia đình Tận Hiến 2020 
bullet Tận Hiến trong cơn đại dich
bullet Các Đức GM Ukraina xin ĐTC tận  hiến cho TTVN Mẹ
bullet ĐTC sẽ tận  hiến nước Nga và Ukraine cho TT Mẹ Maria
   

BÀI CHIA SẺ ONLINE - 2022

bullet

Th. 08-"Đức Maria trong mầu nhiệm Hội Thánh

bullet

Th. 07-"Đức Maria niềm an ủi cho Giáo hội

bullet

Th. 06-"Đức Maria cầu nguyện cùng các tông đồ

bullet

Th.05- "Đức Maria đứng dưới chân thập giá

bullet

Th.04- "Đời sống công khai CG trong tân ước.

bullet

Th.03- "Vui mừng lên, Hỡi Đấng đầy ân sủng..."

bullet

Th.02- Vai trò Đức Maria thời thơ ấu của CG

bullet

Th.01- Mẹ Đấng Cứu Chuộc theo Thánh Kinh...
 
   

 


 

 


  Góp Ý  - Chia Sẻ  -  Gửi Bài

Muốn tìm lại các tài liệu gia đình tận hiến
Xin vào trang tinmung.net (gõ từ muốn tìm)