Không để được phục vụ nhưng để phục vụ (Mt 20, 28)

Text Box:  

 

 

THỦ BẢN

GIA ĐÌNH TẬN HIẾN

DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

(Tu chính theo Tổng Tu Nghị VII của Dòng, 4/11/2016)

 

Phần I

ĐIỀU LỆ

GIA ĐÌNH TẬN HIẾN 

DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

I. DANH HIỆU  

          Điều 1 : Danh hiệu chính thức là Gia Đình Tận Hiến - Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, gọi tắt là “Gia Đình Tận Hiến” (GĐTH), một ngành Cộng sự viên và Tổ chức đặc biệt của Dòng trong việc truyền giáo (HP 105). Bổn mạng: Lễ Mẹ Dâng Mình - 21/11.

 

II. MỤC ĐÍCH  

Điều 2 : Mục đích chính yếu của GĐTH là tích cực thánh hoá bản thân, sống Ơn gọi nên thánh Kitô hữu, luyện tập cho mọi người trong gia đình biết sống thánh thiện theo gương mẫu Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse; vì chính Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta sống thánh: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên Trời là Đấng Trọn Lành” (Mt 5,48). 

Điều 3 : Mục đích thứ hai là cộng tác vào việc truyền giáo của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (Congregatio Redemptoris Matris, CRM) bằng việc nêu cao chứng tá Tin Mừng, thực hành bác ái - yêu thương nơi gia đình, giáo xứ và xã hội, để bản thân và gia đình mình được luôn thăng tiến trong đức Tin - Cậy - Mến và các nhân đức Kitô giáo; và như vậy, góp phần làm muối, men và nên ánh sáng giữa trần thế.

 

III. PHƯƠNG THẾ         

Điều 4 : Phương thế để nên thánh là tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria, nghĩa là “Nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và lấy hết tình con thảo mà yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (GH VIII, 67); đồng thời sống vững vàng Linh đạo “Nhờ Mẹ đến với Chúa” (T.Môngpho) và hoàn toàn phó thác cho Mẹ trong việc huấn luyện ta nên thánh.         

Điều 5 : Để tham dự Sứ vụ truyền giáo của Dòng giữa lòng Hội thánh, anh chị em GĐTH có bổn phận xây dựng Giáo hội thánh thiện ngay trong môi trường gia đình mình và tích cực tham gia các sinh hoạt GĐTH theo Thủ bản và Điều lệ; sẵn sàng cộng tác với các Chủ chăn, các Tu sĩ và các thành phần Dân Chúa trong các hoạt động tông đồ, xây dựng và phát triển cộng đoàn tín hữu trong hiệp nhất - yêu thương.        

Điều 6 : Vì cánh đồng truyền giáo mênh mông, mùa màng bao la mà thợ gặt lại ít, các thành viên GĐTH chính là những Cộng sự viên truyền giáo của Dòng (HP 105); vì thế họ cần có một đường lối sống đạo tại gia thích hợp và phong phú theo Linh đạo “thơ ấu thiêng liêng” của Tin Mừng; hầu thăng tiến gia đình, làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

 

IV. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP          

Điều 7 : Các Kitô hữu từ 18 tuổi trở lên có thiện chí muốn sống đời sống Công giáo hoàn hảo để nên thánh và làm việc tông đồ đều có thể gia nhập GĐTH. Trong trường hợp đặc biệt hoặc người xin gia nhập dưới 18 tuổi, phải có sự đồng ý của phụ huynh và do Tu sĩ phụ trách cùng Ban phục vụ (BPV) Miền quyết định.    

Điều 8 : Người muốn chính thức gia nhập GĐTH cần có thời gian tìm hiểu và sinh hoạt dự hiến ít là sáu tháng. Rồi sau khi đuợc BPV Miền hướng dẫn và giới thiệu, chính họ phải làm Đơn xin gia nhập theo mẫu riêng và gửi về Văn phòng GĐTH của Dòng. 

V. VIỆC GIA NHẬP         

Điều 9 : Vào dịp gia nhập GĐTH, người xin gia nhập sẽ hồi tâm cầu nguyện và học hỏi đủ sáu buổi hoặc ba ngày trọn. Địa điểm, thời gian và chương trình cụ thể sẽ do Tu sĩ phụ trách và BPV Miền sắp xếp và trình Văn phòng GĐTH xét duyệt.         

Điều 10 : Khi gia nhập chính thức, đương sự phải thực hiện Nghi thức Gia nhập GĐTH và Tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria theo qui định, có sự hiện diện của Linh mục hoặc Tu sĩ phụ trách do Văn phòng GĐTH cử đến, trước hoặc sau thánh lễ.

Ngoài ra, bệnh nhân hoặc người già đủ nhận thức có thể tận hiến tư (không phải thành viên chính thức GĐTH) cho Trái Tim Đức Mẹ tại nhà riêng, có sự chứng kiến của Linh mục, Tu sĩ hoặc một thành viên BPV Miền hay Xứ được Văn phòng GĐTH ủy thác. 

 

VI . THỰC HÀNH TẬN HIẾN BỀ NGOÀI         

Điều 11 : Sốt sắng đọc “Kinh Tận Hiến” ít là mỗi ngày một lần         

Điều 12 : Trong ngày sống, năng than thở câu “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”, kể cả trong khi làm việc bổn phận bậc mình. 

Điều 13 : Nhiệt thành thực thi và rao truyền Ba mệnh lệnh của Sứ điệp Đức Mẹ Fatima: Cải thiện đời sống, Tôn sùng Trái Tim Mẹ, nhất là hằng ngày đọc 50 Kinh Mân Côi và cố gắng đọc chung cả gia đình, vì “Kinh Mân Côi là lời kinh của gia đình và cho gia đình” (RVM 41).         

Điều 14 : Trong gia đình, thiết lập bàn thờ tôn kính Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse cách xứng đáng và nơi trang trọng nhất. 

Điều 15 : Tôn sùng Thánh Thể cách đặc biệt, nhất là bằng việc dọn lòng sốt sắng rước Mình Thánh Chúa vào các ngày lễ kính Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Đặc biệt, ngoài Thánh lễ Chúa nhật theo bổn phận, thành viên GĐTH cố gắng tham dự Thánh lễ các ngày thứ Bảy, nhất là thứ Bảy đầu tháng.      

Điều 16 : Hằng ngày hoặc ít là hằng tuần, đặc biệt là khi tĩnh tâm, đọc kinh, cầu nguyện, sinh hoạt GĐTH, hãy đọc hoặc nghe và suy niệm một đoạn Thánh Kinh để tích cực “Sống Lời Chúa”. 

VII. SỐNG TẬN HIẾN BỀ TRONG 

Điều 17 : Tận hiến bề ngoài mà thôi chưa đủ, người đã tận hiến cho Trái Tim Đức Mẹ phải cố gắng sống tận hiến bề trong mới đạt mục đích của GĐTH. Vì thế, họ phải ân cần chuyên tâm thực hành “Sống Tận Hiến” trước, rồi giúp cho gia đình mình cũng biết sống tận hiến, để chính Trái Tim Đức Mẹ huấn luyện mọi người nên thánh.

         

Điều 18 : Sống tận hiến bề trong cho Trái Tim Đức Mẹ:

- Sống lệ thuộc vào Đức Mẹ như Chúa Hài Nhi xưa đã sống lệ thuộc vào Đức Mẹ ( Lc 2,51).

- Sống với Chúa và Đức Mẹ như một trẻ thơ trong mọi việc làm hằng ngày cũng như trong mọi biến cố thường gặp.

- Biết hoàn toàn tin cậy, yêu mến, phó thác vào Chúa và Đức Mẹ. Luôn tâm niệm “Mọi sự của con là của Mẹ - Totus Tuus” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2)

- Truớc khi làm việc gì cũng cố gắng cậy nhờ Đức Mẹ, và làm mọi việc bổn phận hằng ngày vì yêu mến Chúa và Đức Mẹ.     

Điều 19: Hằng ngày cố gắng luyện tập:

- Sống hiền từ, tha thứ, nhẫn nhục với mọi người, nhất là những người trong gia đình mình.

- Sống khiêm tốn, bác ái và quảng đại với tha nhân, đặc biệt là những người sống chung quanh.         

Điều 20 : Luôn tránh các tội trọng, tội mọn cố tình. Nếu lỡ phạm tội, hãy hạ mình khiêm nhượng thống hối xin Chúa tha thứ. Tin tưởng chạy đến nài xin Mẹ cầu bầu và đưa ta đến với Lòng Thương Xót Chúa, và tìm dịp xưng tội sớm nhất có thể.         

Điều 21 : Trước mọi biến cố to nhỏ của cuộc đời, nhất là trước mọi thử thách, đau khổ, hãy cầu nguyện tha thiết để có thể vâng ý Chúa và theo gương Đức Mẹ.         

Điều 22 : Tôn kính, yêu mến và trung thành với Đức Thánh Cha và giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo. 

Điều 23 : Tại giáo xứ hay giáo họ của mình, những người thuộc GĐTH hãy tuân phục và hiệp nhất với các Chủ chăn và tích cực cộng tác với các Ngài trong việc xây dựng cộng đoàn yêu thương và thánh thiện. 

Điều 24  : Các thành viên GĐTH cố gắng thực hành đức từ tâm, biết sống yêu thương bác ái, làm việc từ thiện xã hội, đóng góp chia sẻ - khi chung khi riêng - với anh chị em nghèo khổ, tật bệnh, mồ côi, thiểu số, nạn nhân bị thiên tai, bị bóc lột, bị bỏ rơi, v.v., luôn là đối tượng đặc biệt của Lòng Thương Xót Chúa. 

VIII. SỐNG TẬN HIẾN GIỮA GIA ĐÌNH 

Điều 25 : Gia đình là một Giáo hội thu nhỏ, là Cung thánh bảo vệ sự sống, là Mái ấm đầy ắp yêu thương và là Ngôi trường đầu tiên giáo dục sự thánh thiện và nhân bản. Vì thế, cha mẹ thuộc GĐTH tích cực “Sống Ơn Gọi Cha Mẹ Kitô Giáo” và nỗ lực dậy bảo con cái về phương diện Đức tin và Nhân bản.  

Điều 26 : Cha mẹ thuộc GĐTH hết sức sống chứng tá Tình Yêu Thiên Chúa trong đời sống hôn nhân và nỗ lực làm gương sáng cho con cháu trong đời sống cầu nguyện và hy sinh, thương yêu và hiệp nhất nơi gia đình mình. 

 

IX. THỰC HÀNH TẬN HIẾN GIA ĐÌNH 

Điều 27 : Cha mẹ ông bà thuộc GĐTH cố gắng lo liệu cho gia đình mình được tận hiến cho Trái Tim Đức Mẹ vào các dịp lễ kính nhớ Đức Mẹ, hoặc ngày nào thuận tiện cho gia đình. Con cháu của GĐTH cũng nên được học hỏi, sinh hoạt và nâng đỡ để thực hành tinh thần tận hiến trong đời sống.

- Tận hiến theo Bản kinh có sẵn. Nên mời Linh mục, Tu sĩ của Dòng hoặc BPV Miền, Xứ đến tham dự và chứng giám. Hoặc cha mẹ tổ chức và chứng kiến việc tận hiến của gia đình mình cũng đủ.

 

X. SINH HOẠT THƯỜNG NIÊN VÀ HỌP MẶT HẰNG THÁNG         

Điều 28: Những thành viên trong cùng GĐTH Xứ mở rộng hoặc Miền hoặc Liên Miền hằng năm phải gặp nhau tĩnh tâm, hâm nóng tâm hồn một ngày, nghe đọc lại Điều lệ GĐTH tại một địa điểm thích hợp và vào một dịp nào thuận tiện, do Tu sĩ phụ trách và BPV liên quan tuỳ nghi ấn định. 

Điều 29 : Những thành viên GĐTH trong một giáo họ hoặc giáo xứ hãy tích cực họp mặt thường xuyên với nhau mỗi tháng ít là một lần, tại Nhà thờ hay một địa điểm thích thuận; để cùng nhau cầu nguyện, trao đổi kinh nghiệm sống đạo, khuyến khích nâng đỡ nhau sống tận hiến theo Chủ đề hằng tháng mà Văn phòng GĐTH gửi đến.

Trong dịp này, nên chân thành góp ý, sửa bảo cho nhau nếu cần, để việc thánh hoá bản thân và gia đình mình được thăng tiến hơn.

XI . QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN

Điều 30: Vì là những Cộng sự viên truyền giáo của Dòng, nên những người thuộc GĐTH sẽ được hưởng các ơn ích thiêng liêng, là thông phần - khi còn sống cũng như lúc qua đời - các thánh lễ, hy sinh, cầu nguyện, việc lành của các Linh mục, Tu sĩ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và của các thành viên GĐTH trên toàn thế giới. 

Điều 31: Khi yếu bệnh, nhất là lúc nguy tử, được anh chị em GĐTH Xứ thăm viếng ủi an. Khi qua đời, được toàn thể anh chị em GĐTH khắp nơi hiệp lời cầu nguyện.

 

XII. RA KHỎI GIA ĐÌNH TẬN HIẾN  

Điều 32: Những thành viên sau đây được kể là muốn ra khỏi GĐTH:

- Thành viên GĐTH nào tự ý - công khai làm đơn xin ra khỏi GĐTH.

- Thành viên GĐTH nào cố tình bỏ hẳn sinh hoạt, chia sẻ, tĩnh tâm chung với GĐTH Xứ và Miền một năm liên tục không có lý do chính đáng sẽ được kể là tự ý ra khỏi GĐTH. Sau này, nếu muốn sinh hoạt lại thì đượng sự phải làm đơn xin với Văn phòng GĐTH.

- Thành viên GĐTH nào mắc tội nặng gương mù công khai, khích bác chống phá Hội thánh, kéo bè kết đảng gây mất đoàn kết cộng đoàn, cố ý theo đuổi và phổ biến những lý thuyết sai lạc với Đức tin và Luân lý Công giáo; sau khi đã được Văn phòng GĐTH nhắc nhở, cảnh cáo nhiều lần mà vẫn cố chấp, thì được kể là không còn thuộc GĐTH Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.