Ave Jesu Maria Joseph

Đề Tài tháng 6 năm 2024

KHO TÀNG ĐỨC TIN QUA TOÀN THỂ HỘI THÁNH

     Anh chi em thân mến!

 

   “GÌN GIỮ KHO TÀNG ÐỨC TIN là sứ mạng Chúa đã trao phó cho Hội Thánh và Hội Thánh vẫn chu toàn trong mọi thời đại. Ðược vị tiền nhiệm đáng nhớ của tôi là Thánh Giáo Hoàng Gio-an XXIII khai mạc cách đây 30 năm, Công đồng chung Va-ti-ca-nô II đã có ý định và ước muốn làm nổi bật sứ mạng tông đồ và mục vụ của Hội Thánh, cũng như, nhờ chân lý Tin Mừng chiếu tỏa, dẫn đưa mọi người tìm kiếm và đón nhận điều quý trọng hơn hết mọi sự là tình yêu của Ðức Ki-tô (x. Ep 3, 19)” (Tông Hiến Kho Tàng Đức Tin (Fidei Depositum) Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II )..

   “Kho tàng đưc tin đã ủy thác cho toàn thể Hội Thánh. Nhờ Chúa Thánh Thần hỗ trợ và nhờ Huấn Quyền hướng dẫn, với cảm thức siêu nhiên của đức tin, toàn thể dân Chúa đón nhận Mạc khải của Thiên Chúa sâu xa hơn và cố gắng sống Mạc khải đó. 

Tin mừng theo Thánh Marco.

  “Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội”. ( Mc 16,15-20)  

 I. Ý CHIA SẺ

   Phải chăng lời truyền lệnh của Chúa cho các môn đệ trước khi về Trời là điều chúng ta phải vâng nghe và thực  hành

   Thưa anh chị em!,

   Hành động sẵn sàng để tuân theo lời Chúa là chuẩn bị cho mình một kho tàng đức tin, kho tàng không sợ mối mọt mà cũng chẳng sợ hư mất. (x, Lc 13, 33-34).

   1. Rao truyền Đức Tin

   Đức tin được Thiên Chúa mặc khải, để ai tin và thi hành đức tin thì sẽ được cứu rỗi. Vậy, nguồn đức tin ấy phải được bảo tồn nguyên vẹn tinh tuyền và lưu truyền lan rộng đến tất cả mọi người, mọi nơi, mọi thời…

  Bổn phận ấy, gia sản ấy được ủy thác cho toàn thể Hội Thánh; nghĩa là cho hàng Giáo phẩm và cho tất cả Dân Thiên Chúa, trong đó các Giám mục và Tín hữu hiệp nhất với nhau cùng tuân giữ, thực hành và tuyên xưng đức tin lưu truyền (x. MK 10). Như lời Thánh Phaolô, chúng ta cũng có thể nói: Có đức tin là nhờ nghe giảng (Rm 10,17).  Có đức tin chưa đủ, còn phải sống đức tin nữa, vì Đức tin không có hành động là Đức tin chết (Gc 2,26).

   2. Sống Đức Tin

   Tuy đức tin là do Chúa ban, nhưng cũng có thể bị sa sút hay bị mất hết, nếu chúng ta không học hỏi, bồi dưỡng hay rèn luyện. Nói rõ hơn, để sống đức tin, chúng ta phải sống đời cầu nguyện: “Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được" (Mt 21,22); ngoài đời sống cầu nguyện Hội Thánh còn có nguồn lương thực thiêng liêng nuôi sống đức tin bằng việc siêng năng lãnh nhận các bí tích, tuân giữ các giới răn và sống đời chứng nhân gương mẫu như lời dạy của Thánh Phêrô Tông đồ: Hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái... (2Pr 1,5-7).

   a/ Đức tin củng cố đức mến: 

   Nhờ lòng tin vào Thiên Chúa, được Chúa Kitô ngự trong tâm hồn; chúng ta được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc thêm tình thương mến (x. Ep 3,17). Và nếu có điều kiện hay thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin (x. Ga 6,10), như tinh thần mời gọi của Thư Mục Vụ HĐGMVN 2006: Sống đạo hôm nay, chính là sống đức tin, yêu thương và phục vụ mọi người.

   b/ Đức tin phát triển và biểu lộ đức cậy: 

   Nhờ đức tin, biết bao người đã biến gian nan, thử thách thành cơ hội đợi chờ và phó thác vào Thiên Chúa là nguồn hy vọng, niềm vui và bình an (x. Rm 15,13; Gl 5,5). Đứng trước khó khăn thử thách, Thánh Vinh Sơn Phaolô quả quyết: “Chúng ta càng trông cậy Chúa bao nhiêu, chúng ta càng tin kính càng yêu mến Chúa bấy nhiêu”.

   c/ Thực hành đức tin trong gia đình

   Tham dự thánh lễ, năng xưng tội, cầu nguyện hàng ngày, đọc sách thiêng liêng, làm việc bác ái, suy niệm Lời Chúa, năng Lần hạt mân côi, tỏ lòng biết ơn với Thiên Chúa., tham gia các hội đoàn Công giáo.

 II. Ý CẦU NGUYỆN CHUNG.

          Ý chung của Giáo Hội: Cầu cho những người tị nạn: Xin cho những người tị nạn, chạy trốn khỏi đất nước của mình trong nhũng chuyến đi đầy dẫy nguy hiểm và bạo lực, có thể được đón tiếp thân tình cũng như tìm được những cơ hội sống mới tại các quốc gia tiếp đón họ.

          Ý Cầu nguyện của Gia đình Tận Hiến

     Cầu cho anh chị em GĐTH. Sống truyền giáo yêu thương, hiệp nhất và xả thân cho tha nhân.

     Nhờ Mẹ giúp đỡ tỏa sáng Đức Tin trong Gia đình và Xã hội.

    Cầu cho anh chị em Tận Hiến miền Phương Lâm nhân dịp lễ Bổn Mạng Trái Tim Mẹ

    Một Kinh Vực sâu cầu cho 48 linh hồn mới qua đời

 

III. Ý THỰC HÀNH RIÊNG.

Trong Tháng này xin quý anh chị em Gia Đinh Tận Hiến luôn than thở “Lạy Trái Tim Tân Khổ Vô Nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội”