Ave Jesu Maria Joseph

Đề tài tháng 5 năm 2024

SỰ VÂNG PHỤC CÙA MẸ MARIA

TRONG HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

 

          Anh chị em thân mến!

          Trong tâm tình vui mừng của mùa Phục Sinh, chúng ta cùng lắng nghe lời của  Giáo Hội: “Có hai phương diện Phục Sinh: Nhờ sự chết của Ngài, Ngài giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, và nhờ sự Phục Sinh của Ngài, Ngài mở lối cho chúng ta bước vào sự sống mới. Trước hết, sự sống mới này là sự công chính hóa, đem chúng ta trở lại trong ân nghĩa với Thiên Chúa, “để cũng như Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, chúng ta cũng được sống trong một cuộc sống mới”(Rm.6,4). Đời sống mới cũng là chiến thắng sự chết của tội lỗi, và lại được tham dự vào ân sủng...”(Trích sách giáo lý GHCG số 654).

          Và tâm tình tháng Năm, tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết trong Tông Thư Mense Maio: “Tháng Năm gần đến, tháng mà các tín hữu đạo đức dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Tâm hồn tôi hân hoan khi nghĩ về bằng chứng đức tin cảm động và tình yêu sẽ sớm được dâng kính Nữ Vương Thiên Đàng ở mọi miền trên trái đất. Vì suốt tháng này các Kitô hữu, trong nhà thờ và tại tư gia, dâng lên Mẹ Trinh Nữ những hành động tôn kính sốt sắng và mến yêu hơn nữa; và đó là tháng mà ơn thương xót dồi dào của Thiên Chúa tuôn đổ xuống từ ngai Mẹ chúng ta”. (Trích Tông Thư Mense Maio của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI).

          Thưa Anh chị em thân mến, Chúng ta tiếp tục tìm hiểu và học hỏi về đề tài định hướng trong năm 1/2024: NỀN TẢNG ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ GÌ?” Dựa theo sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, với chủ đề của tháng Năm:

 

“SỰ VÂNG PHỤC CỦA ĐỨC MARIA TRONG HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN”

 

*Tin Mừng theo thánh Luca (Lc.1,39-45)

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

 

I- Ý CHIA SẺ

          Vâng phục bằng đức tin là tự nguyện quy thuận lời đã nghe, bởi vì chân lý của lời đó được Thiên Chúa là chính Chân Lý, bảo đảm. Thánh Kinh trưng dẫn tổ phụ Áp-ra-ham như gương mẫu của sự vâng phục đó. Còn Đức Trinh Nữ Ma-ri-a là người thể hiện sự vâng phục đó cách hoàn hảo.(Trích sách giáo lý GHCG số.144)

          Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thể hiện cách trọn hảo sự vâng phục của đức tin. Trong đức tin, Đức Ma-ri-a đón nhận lời sứ thần Gáp-ri-en loan báo và đoan hứa, vì ngài tin rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37), và ngài bày tỏ lòng quy phục: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Bà Êlisabét chào Đức Ma-ri-a bằng những lời này: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em” (Lc 1,45). Chính vì đức tin này mà Đức Ma-ri-a sẽ được mọi đời khen là diễm phúc. (Trích sách giáo lý GHCG số.148).

1.  Đức Maria Mẫu Mực của Đời Sống Đức Tin Trong Giáo Hội.

Trong suốt cuộc đời của Đức Ma-ri-a, và cho đến cuộc thử thách tột bậc, khi Chúa Giê-su Con ngài chết trên thập giá, đức tin của ngài đã không hề lay chuyển. Đức Ma-ri-a không ngừng tin rằng lời Chúa sẽ “được thực hiện.” Vì vậy, Hội Thánh tôn kính Đức Ma-ri-a là người đã thể hiện đức tin một cách tinh tuyền nhất.(Trích sách giáo lý GHCH số.149)

2. Đức Maria Mẫu Mực Thực Hành Đức Tin Trong Giáo Hội.

Bởi vậy, các Thánh Giáo Phụ đã nghĩ rất đúng rằng: Thiên Chúa đã không thu dụng Ðức Maria một cách thụ động, nhưng đã để Ngài tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại, nhờ lòng tin và sự vâng phục của Ngài. Thực vậy, Thánh Ireneô nói: "Chính Ngài, nhờ vâng phục, đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại". Và cùng với thánh Ireneô còn có rất nhiều Thánh Giáo Phụ thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng: "Nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Evà, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Ðức Maria; điều mà trinh nữ Evà đã buộc lại bởi cứng lòng tin, Ðức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin...(Trích Lumen Gentium số.56)

3. Thực Hành Đức Tin Trong Gia Đình.

Gia đình là cộng đoàn hiệp thông và liên đới chặt chẽ giữa các thành viên với nhau, bình đẳng về phẩm giá, về ơn gọi trước mặt Chúa và trước mặt nhau. Nhờ đó gia đình trở nên mái ấm với cuộc sống an hoà, yêu thương đầm ấm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh quên mình vì hạnh phúc của nhau.

Gia đình là cộng đoàn phục vụ yêu thương. Luật yêu thương thúc đẩy gia đình Công giáo gắn bó chặt chẽ với Hội Thánh là dân Tư Tế, Ngôn Sứ và Vương Đế, để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, cùng cộng tác với Hội Thánh trong sứ mạng truyền bá đức tin. Noi gương Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, hiến thân phục vụ mọi người.(Trích Thư Chung hội đồng Giám mục VN.10.10.2013)

 

II- Ý CẦU NGUYỆN CHUNG

          a/ Ý chung Giáo Hội: Cầu cho việc đào tạo tu sĩ nam nữ và chủng sinh lớn lên trong hành trình ơn gọi của mình nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, giúp họ trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.

        b/ Ý Cầu Nguyện Của GĐTH: Cầu cho đời sống gia đình của các hội viên GĐTH luôn am hợp với những gì mình tin nhờ vào sức mạnh của niềm tin Chúa Phục Sinh. Và cầu cho Anh chị em các Miền Hòa An trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Fatima (13/5); Miền Bình An trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Phù Hộ (24/5) và các Miền An Bình, An Thạnh, Bà Rịa, Đồng Xoài, Hóc Môn, Mỹ Tho, Phan Rang, Giáo xứ mở rộng Tùng Nghĩa trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Thăm Viếng (31/5).

          c/ Một kinh Vực Sâu, cầu cho 63 linh hồn mới qua đời.

III. Ý THỰC HÀNH RIÊNG

          Trong tháng này, xin anh chị em GĐTH năng đọc lời nguyện tắt: “Lạy Đức Nữ Vương Hoa hồng mầu nhiệm, xin cầu cho chúng con”.