Ave Jesu Maria Joseph

Đề tài tháng 03 năm 2024

 

LẠY CHÚA XIN NHÌN ĐẾN ĐỨC TIN

CỦA HỘI THÁNH CHÚA

 

Anh chị em thân mến !

Thánh Công Đồng Vatican II, trong Hiến Chế về Phụng Vụ, đã lưu ý chúng ta rằng: “Hai đặc tính của Mùa Chay là việc sám hối và nhất là việc nhớ lại phép Rửa Tội, sẽ chuẩn bị các tín hữu cử hành mầu nhiệm Phục Sinh bằng sự nhiệt thành lắng nghe Lời Chúa, chuyên chăm lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể sốt sắng cầu nguyện. Đặc biệt “Thúc Đẩy Sự Tham Gia Vào Đời Sống Giáo Hội” mà HĐGMVN đã đề ra trong năm 2024 này, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: Tất cả những người đã được rửa tội đều được mời gọi tham gia vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội. Nếu không có sự tham gia thực sự của Dân Chúa, nói về hiệp thông có nguy cơ chỉ còn là một ước vọng đạo đức…Trao quyền cho mọi người tham gia là một bổn phận thiết yếu của Giáo hội! (Diễn từ khai mạc Thượng HĐGM thế giới XVI, ngày 09/10/2021).

Nguyện xin Mẹ Maria, Đấng đã ngoan thảo thuận theo ý Chúa bằng tiếng “Xin Vâng” trong ngày Truyền Tin, và Thánh Giuse, người tôi tớ trung tín và khôn ngoan của Thiên Chúa, trợ giúp mỗi người chúng ta sống đúng tinh thần của Mùa Chay Thánh và tháng thánh Cả Giuse này, bằng sự nhiệt tâm cầu nguyện và thực thi Lời Chúa và Thánh Thể.

Thưa Anh chị em thân mến: Chúng ta tiếp tục tìm hiểu và học hỏi về đề tài định hướng trong năm 1/2024: “NỀN TẢNG ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ GÌ?” Dựa theo sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, với chủ đề của tháng 3 “Lạy Chúa Xin Nhìn Đến ĐứcTin Của Hội Thánh Chúa”.

 

*Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 14, 1-7): “Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.....”

I- Ý CHIA SẺ

Thưa các anh chị, Trong Phụng vụ Thánh lễ, sau Kinh Lạy Cha, chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa”. Lời cầu nguyện đó làm cho mỗi chúng ta rất ngạc nhiên: Chúng ta thường hiểu “Đức tin của Hội Thánh Chúa” đó là cấu trúc của toàn bộ giáo lý Hội Thánh Công Giáo và cũng là toàn bộ những điều Hội Thánh dạy chúng ta phải tin.

1. “Xin Nhìn Đến Đức Tin Của Hội Thánh Chúa” Nơi Cựu Ước

Trong Cựu Ước, sách Xuất Hành đã diễn tả lại cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và Ông Môsê rất gay go và căng thẳng. Vì Thiên Chúa cứ nói Môsê “Dân ngươi”, còn Môsê lại cho “Dân của Chúa”: “Đức Chúa phán với ông Môsê: “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó”. Đức Chúa lại phán với ông Môsê: ‘Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng.” (Xh 32, 7-10)

Còn Môsê thì Thưa cùng Thiên Chúa: “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Aicập? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Ápraham, Ixaác và Ítraen…” Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe. (Xh 32, 11-14).

2. Giáo Huấn Của Giáo Hội Nơi Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo Số 168: Trước hết Hội Thánh tin, và như vậy, hướng dẫn, nuôi dưỡng và nâng đỡ đức tin của tôi. Trước hết Hội Thánh tuyên xưng Chúa ở khắp nơi (như chúng ta hát trong kinh Te Deum: “Và trải rộng khắp nơi trần thế, Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng”), rồi cùng với Hội Thánh và trong Hội Thánh, chúng ta được thúc đẩy và hướng dẫn để chúng ta cũng tuyên xưng: “Tôi tin”, “Chúng tôi tin”. Chính từ Hội Thánh mà chúng ta lãnh nhận đức tin và đời sống mới trong Đức Kitô nhờ bí tích Rửa Tội. Trong sách Nghi thức Rôma, thừa tác viên cử hành bí tích Rửa Tội hỏi người dự tòng: “Con xin gì cùng Hội Thánh Chúa? – Thưa: “Con xin đức tin” - “Đức tin sinh ơn ích gì cho con?” – “Thưa đức tin đem lại cho con sự sống đời đời”. (GLHTCG Số 168).

          Cũng vậy. Ơn cứu độ đến từ một mình Thiên Chúa, nhưng bởi vì chúng ta lãnh nhận đời sống đức tin nhờ Hội Thánh, nên Hội Thánh là mẹ chúng ta: “Chúng tôi tin Hội Thánh như người mẹ cho chúng tôi được tái sinh, chứ chúng tôi không tin vào Hội Thánh như là tác giả của ơn cứu độ”. Bởi vì là mẹ chúng ta, nên Hội Thánh cũng là người giáo dục đức tin của chúng ta. (GLHTCG Số 169).

3. Thực Hành Trong Đời Sống Đức Tin:

Trước hết, trong đời sống thực hành Đức tin “Lạy Chúa xin nhìn đến Đức Tin của Hội Thánh Chúa”, chúng ta được mời gọi nhìn lên gương mẫu Mẹ Maria, người nhắc nhở chúng ta lắng nghe và thực hành lời Chúa. Cô Thiếu nữ Nazareth đang bồng ẵm trên tay Đấng đến ôm cả thế giới, là Đức Trinh Nữ của sự lắng nghe, bởi vì Mẹ đã chăm chú lắng nghe lời loan báo của Thiên Thần và mở lòng mình ra cho kế hoạch của Thiên Chúa. Mẹ nhắc nhở chúng ta điều răn lớn đầu tiên “Nghe đây, hỡi Israel” (Đnl 6, 4). Cho nên bước vào năm thứ ba trong tiến trình Hiệp hành của Giáo hội, chúng ta được mời gọi nhiệt thành chung tay, chung bước, chung lòng tham gia vào đời sống Giáo hội và xã hội, giúp nhau trưởng thành trong đời sống đức tin và trở nên chứng nhân cho Chúa giữa lòng thế giới. Tiến trình Hiệp hành này chỉ có thể thực hiện được nhờ Lời Chúa và Thánh Thể.

          Thưa anh chị em GĐTH, Để được như vậy, chúng ta cần “Tin” rồi thực hành lời Chúa và tôn thờ Thánh Thể. Vì Đức tin của Hội Thánh có trước, sinh ra, nâng đỡ và nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Hội Thánh là Mẹ của mỗi tín hữu. “Không ai có thể có Thiên Chúa là Cha mà lại không có Hội Thánh là Mẹ” (GLHTCG Số 181). Cho nên mỗi người chúng ta không được tin vào ai khác ngoài Thiên Chúa, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ luôn lắng nghe lời Chúa và suy niệm trong lòng, ban cho mỗi chúng ta có một Đức tin vững mạnh để lướt thắng những nguy hại trong cuộc đời này...

II- Ý CẦU NGUYỆN CHUNG

      a/ Ý chung Giáo Hội: Cầu cho các vị tử đạo mới: Xin cho những ai hy sinh mạng sống vì Tin Mừng, trong những miền khác nhau trên thế giới, làm cho Giáo Hội trở nên phong phú nhờ lòng can đảm và nhiệt thành truyền giáo của họ.

     b/ Ý Cầu Nguyện Của GĐTH: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn” (Mt 26,41).

      c/ Cầu nguyện cho: Anh chị em các miền Bảo Lộc, Gia Định, Phước Lý, Tân Mai, Gx Phú Hiệp trong dịp mừng bổn mạng lễ Truyền Tin (25/3).

      d/ Một kinh Vực Sâu, cầu cho 28 linh hồn mới qua đời.

 

 

IV. Ý THỰC HÀNH RIÊNG

          Trong tháng này, xin anh chị em GĐTH hãy năng đọc lời Chúa và suy niệm các giờ kinh chung trong gia đình. Đặc biệt siêng năng chầu Chúa và viếng THÁNH THỂ hằng ngày trong giờ thuận tiện.