Ave Jesu Maria Joseph

Đề tài tháng 02 năm 2024

NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA ĐỨC TIN

 

Anh Chị Em thân mến,

Một mùa Xuân mới lại đến trên quê hương Việt Nam – Xuân Gíap Thìn - Trong những ngày đầu Xuân, chúng ta chúc nhau một năm mới mạnh khỏe, an vui, thánh đức. Chúng ta chúc nhau trong năm này, mọi thành viên Gia Đình Tận Hiến đạt nhiều kết quả trong việc hỏi hỏi Định Hướng 2024 là “NỀN TẢNG ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ GÌ mà Văn Phòng Gia Đình Tận Hiến đã đề ra cho chúng ta các chủ đề từng tháng trong năm: “Bằng việc cố gắng sống “ĐỨC TIN” gương mẫu ngay trong nhà mình, sốt sắng sống linh đạo ‘Tận hiến cho Chúa nhờ Mẹ’, bền bỉ sống cầu nguyện hy sinh hằng ngày, hăng say sống hiệp nhất yêu thương và quảng đại sống tình bác ái sẻ chia; để rồi cùng Mẹ và nhờ Mẹ, chúng ta không ngừng sống Chủ đề của GĐTH Đổi mới và ra khơi trong tin yêu và hy vọng.

Trong khi mừng Xuân mới, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta bước vào Mùa Chay thánh, mùa cầu nguyện và sám hối trước lễ Phục Sinh, với mục đích là chuẩn bị cho các tín hữu mừng lễ Chúa sống lại, và dọn lòng họ đón nhận một cách có hiệu quả hơn các ân sủng mà Đức Kitô đã mang lại nhờ cuộc cái chết và sự phục sinh của Người. Để được như vậy, Giáo Hội muốn người tín hữu tích cực sám hối, thể hiện bằng việc ăn chay và kiêng thịt trong những ngày đã ấn định, đặc biệt là cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, và thực hành bác ái. Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Trong một thế giới đòi hỏi Kitô hữu luôn canh tân chứng tá tình yêu và trung thành với Thiên Chúa, ước gì tất cả mỗi người trong chúng ta cảm thấy nhu cầu cần phải đua tranh trong tình bác ái, phục vụ và làm những việc lành phúc đức” (x. Hr 6:10).

 

Xin Mẹ Maria là Nữ Vương Hòa Bình ban cho thế giới, cho quê hương Việt Nam, cho giáo xứ, cho gia đình và cho từng người chúng con ơn hiệp nhất và bình an.

Thưa Anh chị em thân mến: Chúng ta tiếp tục tìm hiểu và học hỏi về đề tài định hướng trong năm 1/2024: “NỀN TẢNG ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ GÌ?” Dựa theo sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, với chủ đề của tháng 2 “Những Đặc Tính Của Đức Tin”

I- Ý CHIA SẺ

Thưa các anh chị, Khi thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu nói với ông rằng không phải huyết nhục mạc khải cho ông điều ấy, nhưng là Cha của Người, “Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17).

Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa thương ban. “Để có được đức tin này, cần có ân sủng Thiên Chúa đến trước giúp đỡ và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần: Ngài đánh động và quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa, Ngài mở mắt lý trí và cho ‘mọi người cảm thấy dịu ngọt khi ưng thuận và tin vào chân lý.” (GLHTCG Số 153)

1. Đức Tin Có 7 Đặc tính sau: (Theo GLHTCG Từ số 153-160)

- Đức tin là ơn ban tuyệt vời của Thiên Chúa, ta nhận được khi ta sốt sắng cầu xin.

- Đức tin là sức mạnh siêu nhiên, tuyệt đối cần thiết để ta được cứu độ.

- Đức tin đòi phải có ý muốn tự do và sự hiểu biết, khi ta đáp lại lời mời của Thiên Chúa.

- Đức tin là sự chắc chắn tuyệt đối, vì chính Chúa Giêsu bảo đảm

- Đức tin chỉ trọn vẹn, khi đức tin được thể hiện qua những việc bác ái.

- Đức tin lớn dần khi ta luôn biết lắng nghe Lời Chúa và đối thoại sống động với Người trong cầu nguyện.

- Đức tin cho ta nếm cảm trước niềm vui Thiên đàng ngay ở đời này.

Chính vì thế khi nói đến đức tin, chúng ta thường bảo nhau “Đây là Mầu Nhiệm Đức tin” và lời Đức Giêsu đã nói “Phúc cho ai không thấy mà tin” (Ga 20,29)

 

2. Đặc Tính Của Đức Tin Vững Chắc trên Nền Tảng Tân Ước Đặc tính của đức tin được đặt nền tảng trên Lời Chúa; đức tin có đặc tính năng động “nhờ Ðức ái” “Quả thật, trong Đức Kitô Giêsu, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có Đức Tin hành động nhờ Đức Ái” (Gl 5,6); đức tin luôn tăng triển, đặc biệt nhờ lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện. Trong hiện tại, đức tin cho chúng ta nếm trước niềm vui trên trời.

3. Vậy Chúng ta cần làm gì để tăng triển Đức tin.

- Đức Tin cần phải tín thác vào Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã dạy các môn đệ: “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? … Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”. (Mt 6, 26-27. 31-33)

- Tin là phải yêu mến và nhận biết Thiên Chúa: Trong Thánh Vịnh 42 đã diễn tả lòng khao khát nhận biết Thiên Chúa thế này:

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,

hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.

Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.

Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan? Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7, 7).

- Đức Tin phải bằng Con Tim, chứ không bằng trí óc: Lời Chúa Giêsu đã dạy chúng ta “Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12, 29-30).

          Cuối cùng, thưa anh các anh chị, Đức Tin rất cần thiết để được cứu độ. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định “Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án” (Mc 16,16).

 

 

II- Ý CẦU NGUYỆN CHUNG

      a/ Ý chung Giáo Hội: Cầu cho bệnh nhân giai đoạn cuối cùng: Xin cho các bệnh nhân giai đoạn cuối cùng, cũng như gia đình họ, nhận được sự chăm sóc thể xác và tâm linh, đồng thời được nhiều người đồng hành

     b/ Ý cầu nguyện GĐTH: Cầu cho anh chị em GĐTH. Sống truyền giáo yêu thương, hiệp nhất và xả thân cho tha nhân.

     c/ Một kinh Vực Sâu, cầu cho 43 linh hồn mới qua đời.

III-  Ý THỰC HÀNH RIÊNG

Trong những ngày Xuân, mỗi thành viên GĐTH cố gắng đến thăm viếng những người bà con, thân cận, đặc biệt là những người trong GĐTH xứ hoặc Miền mình và những cụ già neo đơn, bệnh tật...