Ave Jesu Maria Joseph

Đề tài tháng 01 năm 2024

TÔI BIẾT TÔI ĐÃ TIN VÀO AI (2 Tm 1,12)

 

Anh Chị Em thân mến,

Ngày đầu năm Dương lịch, ngày kính nhớ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, đồng thời cũng là ngày cầu cho Hòa bình thế giới. Chúng ta cùng nhau hướng về Sứ điệp Hòa Bình lần thứ 57 năm 2024 với chủ đề: “TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HÒA BÌNH”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi một cuộc đối thoại cởi mở về ý nghĩa của những công nghệ mới này, những công nghệ có tiềm năng đột phá và những tác động mâu thuẫn. Ngài nhắc lại sự cần thiết phải cảnh giác và hành động để lý luận bạo lực và phân biệt đối xử không bén rễ trong việc sản xuất và sử dụng các thiết bị gây thiệt hại cho những người yếu đuối và bị loại trừ: bất công và bất bình đẳng châm ngòi cho xung đột và đối kháng. Việc định hướng khái niệm và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm, để chúng có thể phục vụ nhân loại và bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta đang là vấn đề cấp bách. Sự đòi hỏi về đạo đức phải được mở rộng sang lĩnh vực giáo dục và luật pháp. Việc bảo vệ phẩm giá con người và quan tâm đến tình huynh đệ một cách hữu hiệu đối với toàn thể gia đình nhân loại là những điều kiện thiết yếu cho sự phát triển công nghệ để góp phần thăng tiến công lý và hòa bình trên thế giới”. (Sứ điệp Thế giới Hòa bình ngày 01/01/2024).

Để được vậy, chúng ta cần sống và hưởng ứng những lời trong Sứ điệp của vị Cha chung và cần dấn thân, cổ võ sự hiệp nhất với nhau trong gia đình, trong giáo xứ và giữa chủ chăn với đoàn chiên thành một mối dây liên lạc mật thiết gắn bó, để ngày đầu năm mới này xứng với ngày hòa bình thế giới.

 Xin Mẹ Maria là Nữ Vương Hòa Bình ban cho thế giới, cho quê hương Việt Nam, cho giáo xứ, cho gia đình và cho từng người chúng con ơn hiệp nhất và bình an.

Thưa Anh chị em thân mến: Chúng ta bắt đầu tìm hiểu và học hỏi về đề tài định hướng trong năm 1/2024: “NỀN TẢNG ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ GÌ?” Dựa theo sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Vì vậy chúng ta cần phải học hỏi và đào sâu Đức Tin ấy qua nền tảng Đạo Công Giáo hay nền tảng tòa nhà Giáo Hội là Tin vào Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người trong ý lực Tin Mừng. Như lời Chúa phán: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy..” [Mt 16,13-20]

*Lời Chúa Trong Thư 2 Gởi Timôthê:tôi phải chịu những đau khổ này; nhưng tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi tin vào ai, và xác tín rằng: Người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi (2 Tm 1,12).

I- Ý CHIA SẺ

“Tôi biết tôi đã tin vào ai”. Đó phải là lời khẳng định chắc chắn của mỗi người chúng ta, nếu chúng ta muốn sống đúng với danh xưng là Kitô hữu. Niềm tin và sự khẳng định chắc chắn ấy không dừng lại ở một công thức, hay một lời tuyên xưng nơi môi miệng, nhưng phải thể hiện ra trong đời sống hằng ngày và chi phối bao trùm trọn vẹn con người của mỗi chúng ta.

Vì thế Tin trước hết là gắn bó bản thân con người với Thiên Chúa, đồng thời và không thể tách biệt, là tự nguyện chấp nhận tất cả chân lý được Thiên Chúa mạc khải. Bởi vừa là gắn bó bản thân với Thiên Chúa, vừa là chấp nhận chân lý do Thiên Chúa mạc khải, nên đức tin Kitô giáo khác với việc tin một người phàm. Thật là tốt đẹp và phải đạo khi hoàn toàn tin tưởng ở Thiên Chúa và tuyệt đối tin điều Ngài đã nói. Thật vô ích và lầm lạc khi đặt một niềm tin như vậy vào một thụ tạo (GLHTCG số 150).

1. “Tôi Biết Tôi Đã Tin Vào Ai” Nơi Cựu Ước

Thư gửi tín hữu Do-thái, trong bài tán dương đức tin của các bậc tổ tiên, đã đặc biệt nhấn mạnh đến đức tin của ông Áp-ra-ham: “Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu” (Dt 11,8). Nhờ đức tin, ông đã sống như kẻ mới nhập cư và người lữ hành trong Đất hứa. Nhờ đức tin, bà Xa-ra đã thụ thai người con của lời hứa. Cuối cùng, nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã dâng hiến con một mình làm hy lễ. Như vậy, ông Áp-ra-ham đã thực hiện điều Thư gửi tín hữu Do-thái định nghĩa về đức tin: “Đức tin là bảo đảm cho những điều hy vọng, là bằng chứng của những điều ta không thấy” (Dt 11,1). “Ông Áp-ra-ham đã tin Thiên Chúa, và vì thế, được kể là người công chính” (Rm 4,3). “Nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh” (Rm 4,20), ông Áp-ra-ham trở thành “tổ phụ của tất cả những người tin”  (GLHTCG số 145-146)

2. “Tôi Biết Tôi Đã Tin Vào Ai” Nơi Tân Ước

Thưa các anh chị GĐTH. Mỗi người chúng ta dễ dàng tin tưởng vào Chúa khi được những ơn lành hồn xác, hoặc những vật chất đích thực hay gặp những điều tốt lành trong cuộc sống. Tuy vậy, giữa cơn phong ba bão táp của cuộc đời, để tuyên xưng đức tin vào Chúa, đòi hỏi phải có lòng kiên định đến mức anh hùng.

Trong thư gửi cho Timôthê, lúc đó Thánh Phaolô cho biết, ngài đang ở trong tù và bị xiềng xích, ngài cảm thấy rất buồn chán và cô đơn, hầu như bị bỏ rơi trong cuộc sống, tương lai bấp bênh nơi tù ngục. Nhưng ngài vẫn kiên trung trong niềm tin vào Thiên Chúa hằng sống “Tôi biết tôi đã tin vào ai và xác tín rằng: Người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được trao phó cho tôi...” (2Tm,1,12).

Thánh Phaolô đã được Thiên Chúa dẫn dắt và ngài luôn kiên định vào niềm tin nơi Thiên Chúa của mình, ngài cũng không nản lòng, vì “Ơn Ta đủ cho con”, như lời Chúa đã cam kết (2Cr 12,9). Chính nhờ sự kiên định vào Thiên Chúa, ngài hăng hái lên đường ra đi rao giảng tin mừng về một Đức Giêsu Kitô đã chết và đã Phục Sinh. Mặc dù bao khó khăn và thử thách đang chờ ngài phía trước.

Trong Tin Mừng Gioan, Thiên Chúa đã dạy chúng ta phải tin và nghe lời Con của Ngài. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Người “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1). “Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1,18). Bởi vì “Người đã thấy Chúa Cha” (Ga 6,46).

Cuối cùng xin mượn lời của Cố Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đã định nghĩa về Đức tin như sau: “Tin không gì khác hơn là sờ chạm được vào bàn tay Thiên Chúa trong đêm đen của trần thế, và cứ thế - trong tĩnh lặng - lắng nghe Ngài, nhìn thấy tình yêu”. Cố Giáo Hoàng Biển Đức nói trong bài huấn từ kết thúc tuần tĩnh tâm cho giáo triều ngày 23-2-2013, trước ngày chấm dứt sứ vụ Giáo Hoàng.

II- Ý CẦU NGUYỆN CHUNG

      a/ Ý chung Giáo Hội: Cầu cho việc nhận biết tính đa dạng trong lòng Giáo Hội: Xin Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn Kitô giáo và khám phá sự phong phú của những truyền thống nghi thức khác nhau giữa lòng Giáo Hội Công Giáo.

     b/ Ý cầu nguyện GĐTH: Cầu cho anh chị em GĐTH. Chỉ có tình yêu Chúa say mê mới có thể khơi dậy thao thức truyền giáo. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em đi. Hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22).

       c/ Cầu đặc biệt cho: Anh chị em các Miền Hố Nai, Phước Long, Tân Sơn Nhì và Thủ Đức trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (1/1).  

     d/ Một kinh Vực Sâu, cầu cho 43 linh hồn mới qua đời.

III-  Ý THỰC HÀNH RIÊNG

Hằng ngày chúng ta hãy dâng những hy sinh nhỏ lên Chúa và Đức Mẹ để cầu cho việc hiệp nhất Giáo Hội, cho thế giới được hòa bình. Đặc biệt cho anh chị em GĐTH hiệp nhất yêu thương nhau.