BÀI CHIA SẺ CHO GIA ĐÌNH TẬN HIẾN
MỖI THÁNG TRONG NĂM 2022

Chủ đề tháng ba : "Mừng vui lên, Hỡi Đấng Đầy Ân Sủng, Đức Chúa ở cùng Bà" (Lc 1, 28)