BÀI CHIA SẺ CHO GIA ĐÌNH TẬN HIẾN
MỖI THÁNG TRONG NĂM 2022

Chủ đề tháng năm : ĐỨC MARIA ĐỨC DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ (Jn 19, 25)
 
xem toàn bài chia sẻ