Vâng lời Thầy
(CN 5 TN-C)

Jos. Hồng Ân

Đức Giê-su đứng bờ hồ

Ghen-nê-xa-rét dân xô đến gần

Để nghe Lời Chúa ân cần

Thuyền kia hai chiếc trú thân dọc bờ

Những người đánh cá mệt phờ

Họ đang giặt lưới cho giờ nghỉ ngơi

Xuống thuyền Chúa muốn được bơi

Chiếc thuyền đó của người đời Si-mon

Chúa xin chủ lái thuyền bon

Xa bờ một chút để còn giảng khuyên

Chúa ngồi trên một chiếc thuyền

Cất lời giảng dạy không phiền đám đông

Giảng xong Chúa nói với ông

Si-mon anh hãy cứ dông ra ngoài

Chỗ sâu anh thả lưới hoài

Để mà bắt cá ở ngoài nước sâu

Si-mon đáp chẳng được đâu

Chúng tôi vất vả đêm thâu được gì

Vâng lời tôi sẽ thực thi

Họ liền thả lưới chỉ vì nể thôi

Thật là kinh ngạc than ôi!

Cá nhiều đến nỗi phải lôi vào bờ

Hầu như rách lưới bất ngờ

Họ liền lên tiếng để nhờ thuyền bên

Cá thì họ đổ chất lên

Hai thuyền đầy cá trở nên gần chìm

Si-mon thấy vậy đứng tim

Sấp mình xuống đất đầu dìm xin tha

Lạy Thầy xin hãy tránh xa

Vì con tội lỗi thật là đáng chê

Các ông thấy lạ gớm ghê

Si-mon đồng bạn chưa hề bấy nay

Cá nhiều kéo nặng trĩu tay

Các ông kinh ngạc lúc này hồn bay

Chúa thì lên tiếng nói ngay

Si-mon đừng sợ từ nay anh là

Kẻ chài lưới kiếp người ta

Họ đưa thuyền cá vào đà bờ liên

Bỏ đi mọi sự trước tiên

Tin quyền năng Chúa họ liền bước theo.

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà